1/5 českých párů nemůže mít děti

Je tu další číselný údaj, pro pečlivé statistiky lidské sexuuality z řad čtenářů našeho serveru. Tímto údajem je, že 1/5 českých párů nemůže mít děti. Navíc však přibývá mužů s genetickými poruchami, jež zcela znemožňuje umělé oplodnění ženy jejich semenem. Situaci musejí pak páry řešit pomoci náhradního dárce. Tyto údaje vyplývají ze závěrů Mezinárodního sympozia asistované reprodukce, které se koná v Senohrabech u Prahy. Tolik agenturní zpráva z ČTK.