Evra - příbalový leták

Transdermální náplast – hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Norelgestromin Ethinylestradiol

Výrobce: Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie

Výrobce

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, Belgie.

Složení

Hormonální antikoncepce EvraNorelgestrominum a ethinylestradiolum. Jedna náplast obsahuje 6 mg norelgestrominu a 600 mikrogramů ethinylestradiolu. Léčivé hormonální látky se uvolňují po dobu 7 dní. Za 24 hodin se z každé náplasti uvolní 150 mikrogramů norelgestrominu a 20 mikrogramů ethinylestradiolu.

Pomocné látky:

Polyisobuten, polybuten, krospovidon, netkaná polyesterová vrstva, lauryl-laktát.

Charakteristika

Co je transdermální náplast Evra a k čemu se používá Evra je tenká béžová plastická transdermální náplast. Po odstranění průhledné ochranné vrstvy se lepivou, přilnavou vrstvou přilepí náplast na kůži. Přilnavá část náplasti obsahuje léčivé hormonální látky, které se plynule uvolňují a prostupují kůží do krevního oběhu.

Indikace

Transdermální náplast Evra používají ženy k antikoncepci (ochraně proti početí). Dříve než začnete používat náplast Evra V této části se dozvíte kdy byste měla přestat používat náplasti Evra nebo kdy nemusí být používání náplastí Evra k zabránění otěhotnění postačující. Pokud tato situace nastane, měla byste se vyvarovat pohlavního styku nebo používat nehormonální antikoncepci (kondom, pěnu nebo jiný prostředek), nikoli kalendářní metodu nebo měření bazální teploty, protože při užívání antikoncepčních tablet nebo používání náplastí (perorální antikoncepce nebo náplasti Evra) je tato metoda nespolehlivá. V případě nesprávného používání náplastí byste měla používat nehormonální antikoncepci jako doplňkový způsob ochrany před početím. Ochrání Vás Evra proti přenosu pohlavních nemocí? Evra Vás neochrání proti HIV infekci (AIDS) ani proti jiným pohlavně přenosným chorobám (např. chlamydiím, herpes genitalis, bradavičnatým výrůstkům na pohlavních orgánech, kapavce, žloutence typu B a příjici). K ochraně před těmito chorobami je nutné používat kondom. Kdo může používat náplasti Evra? Náplasti Evra jsou určeny ženám v plodném věku. Účinnost byla prokázána u žen od 18 do 45 let. Účinnost náplastí Evra může být snížena u žen s tělesnou hmotností 90 kg a vyšší.

Kontraindikace

Náplasti Evra nesmíte používat: Náplasti Evra nesmíte používat pokud trpíte nebo jste někdy trpěla níže uvedenými obtížemi. Užívání přípravku Evra musíte okamžitě ukončit, pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto stavů:

 • Trombóza (tvorba krevních sraženin) dokonce i před dlouhou dobou. Může se jednat o trombózu plicních cév (plicní embolie), očních cév, mozkových cév (mozková příhoda), srdečních cév (srdeční příhoda), hlubokých žil na nohou (viz odstavec „Trombóza“).
 • Stavy, které mohou vést ke vzniku trombózy, jako je např.

vysoký krevní tlak (160/100 mmHg nebo vyšší); diabetes (cukrovka) kombinovaný se srdečními nebo oběhovými obtížemi; některé dědičné choroby (viz odstavec „Trombóza“).

 • Jiná srdeční onemocnění, jako je např. angína pectoris (bolesti na hrudi).
 • Nádory prsu, děložního čípku, dělohy, pochvy nebo jater (viz odstavec „Nádory“).
 • Závažné onemocnění jater nebo zhoršené jaterní funkce.

Náplasti Evra nesmíte také používat pokud trpíte níže uvedenými chorobami. Používání náplastí Evra musíte okamžitě ukončit, pokud se u Vás objeví:

 • Migréna.
 • Neobjasněné krvácení z pochvy.
 • Přecitlivělost ke kterékoli složce náplastí Evra.

Specifika užívání

Zvláštní opatrnost při používání náplastí Evra Prozatím nebylo prokázáno, zda je Evra v některém z hledisek bezpečnější než perorální antikoncepce. Dříve než začnete používat náplasti Evra, musíte se podrobit lékařskému vyšetření. Je velmi důležité, abyste lékaře informovala o všech níže uvedených obtížích, kterými trpíte nebo jste trpěla v minulosti. Tyto stavy mohou vyžadovat zvýšený lékařský dohled. Lékaře musíte také vyhledat v případě, že se tyto obtíže zhorší nebo se prvně objeví během používání náplastí Evra:

 • Srdeční onemocnění (bolesti na hrudi, určitý typ nepravidelné činnosti srdce nebo srdečního onemocnění).
 • Vysoká hladina tuků (triacylglycerolů) v krvi, i pokud se vyskytovala u někoho ve Vaší rodině.
 • Vysoký krevní tlak, zvláště pokud došlo ke zhoršení nebo příslušná léčba nevedla ke zlepšení.
 • Některé typy migrény.
 • Cukrovka (diabetes) nebo porucha snášenlivosti cukrů.
 • Deprese, i v minulosti. Pokud užíváte hormonální antikoncepci, může dojít ke zhoršení nebo znovu objevení deprese.
 • Epilepsie (padoucnice).
 • Zánětlivé onemocnění střev (Crohnova choroba, ulcerativní kolitida – výskyt vředů ve střevě).
 • Určitý typ žloutenky (zežloutnutí kůže a očního bělma).
 • Neobjasněné svědění, především pokud se vyskytovalo během předchozího těhotenství.
 • Trvalé hnědé skvrny na kůži obličeje, především pokud se u Vás objevily během těhotenství. V tomto případě se chraňte před slunečním a UV zářením (vyvarujte se např. pobytu v soláriích).

K dalším zdravotním obtížím, u nichž může během užívání perorální antikoncepce nastat zhoršení patří: žlučové kameny, lupus (dlouhodobé onemocnění pojiva), hemolyticko-uremický syndrom (uvolnění červeného barviva z krvinek a zvýšení hladiny močoviny), Sydenhamova chorea (mimovolní pohyby), otoskleróza (poruchy sluchu), těhotenské opary. Lékaře také vyhledejte pokud se u Vás dvakrát za sebou nedostavilo menstruační krvácení a může tedy přicházet v úvahu těhotenství. Možné závažné zdravotní stavy Následující informace je založena na znalostech o perorální antikoncepci (antikoncepčních tabletách). Transdermální náplast Evra obsahuje podobné hormony jako perorální antikoncepce, jsou tedy pravděpodobná i obdobná rizika. Užívání jakékoli kombinované hormonální antikoncepce představuje určitá rizika, která by mohla vést k invaliditě nebo mít i smrtelné následky. Tato rizika jsou však nižší než obvyklá rizika spojená s těhotenstvím.

 • Trombóza.

Užívání perorální antikoncepce může zvýšit riziko výskytu trombózy (krevních sraženin). U žen užívajících jakoukoli perorální antikoncepci je riziko nejvyšší v prvním roce užívání. Riziko tvorby krevních sraženin je však vyšší v těhotenství než při užívání perorální antikoncepce. Dosud není známo, jak je vznik trombózy ovlivněn používáním náplastí Evra v porovnání s perorálními antikoncepčními přípravky.

Krevní sraženiny mohou způsobit neprůchodnost hlavních cév a velmi vzácně mohou být příčinou trvalé invalidity nebo úmrtí. Jestliže se krevní sraženina utvoří v žilách dolních končetin (hluboká žilní trombóza) může se posléze uvolnit a způsobit neprůchodnost tepny v plicích (plicní embolie). Velmi vzácně se mohou krevní sraženiny dostat do cév srdce (srdeční infarkt) nebo mozku (mozková cévní příhoda). Ve zvláště výjimečných případech se může krevní sraženina dostat do cév jater, střev, ledvin nebo očí. Krevní sraženina v oku může být příčinou ztráty vidění nebo dvojitého vidění. Riziko tvorby krevních sraženin nezávisí na délce užívání a vymizí po ukončení užívání antikoncepce. Pokud se domníváte, že u Vás mohlo během používání náplastí Evra dojít k tvorbě jakéhokoli druhu krevní sraženiny, sdělte to svému lékaři, který Vám může doporučit ukončení používání náplastí Evra. Mezi možné příznaky vzniku krevní sraženiny patří:

 • Bolest v jedné noze.
 • Otok jedné nohy.
 • Silná bolest na hrudi, která se může šířit do ruky.
 • Náhlý záchvat kašle.
 • Silná bolest hlavy.
 • Poruchy vidění.
 • Obtíže s mluvením.
 • Závratě.
 • Celkové křeče.
 • Svalová slabost nebo znecitlivění jedné poloviny těla.
 • Obtíže při chůzi nebo udržení předmětů.
 • Silná bolest žaludku.

Níže uvedené stavy mohou zvyšovat pravděpodobnost výskytu krevní sraženiny. Pokud se u Vás některý z nich vyskytne, sdělte to svému lékaři.

 • Výskyt žilní trombózy (krevních sraženin) u někoho ve Vaší rodině.
 • Kouření cigaret především pokud je Vám více než 35 let.
 • Nutnost setrvání na lůžku po delší dobu.
 • Nadměrná tělesná hmotnost.
 • Časné období po porodu, umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu.
 • Časné období po závažném poranění dolních končetin nebo kyčlí.
 • Časné období po závažné operaci nebo prodlouženém pobytu na lůžku nebo před těmito plánovanými okolnostmi.

Obvykle byste neměla antikoncepční náplast používat dva týdny po operaci.

 • Nádory.

U žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci byl pozorován nepatrně zvýšený výskyt nádorů prsu, třebaže není známo, zda jejich výskyt přímo souvisí s užíváním této antikoncepce. U žen užívajících hormonální antikoncepci může být častější výskyt nádorů rozpoznán například proto, že jsou častěji podrobovány lékařskému vyšetření. Výskyt nádorů prsu postupně klesá po ukončení užívání kombinované hormonální antikoncepce. Po deseti letech je pravděpodobnost výskytu nádorů prsu stejná jako u žen, které perorální antikoncepci nikdy neužívaly. Také nádory děložního čípku se vyskytují častěji u žen, které užívaly kombinovanou hormonální antikoncepci. Tyto nádory však souvisí se zvýšenou pohlavní aktivitou a pohlavně přenosnými chorobami, takže není zcela jasné, zda má kombinovaná hormonální antikoncepce přímý vliv na jejich výskyt. U žen užívajících kombinovanou hormonální antikoncepci byly také ve vzácných případech popsány nádory jater. Ty mohou být příčinou vnitřního krvácení vedoucího k silným bolestem břicha. Pokud by u Vás tyto bolesti nastaly, vyhledejte neprodleně lékaře.

 • Nepravidelné krvácení.

Evra může být příčinou neočekávaného poševního krvácení nebo špinění během týdnů, kdy používáte transdermální náplasti. Toto obvykle ustane po několika prvních cyklech. Příčinou špinění nebo slabého krvácení může být také nesprávné používání náplastí. V používání náplastí Evra pokračujte, pokud však krvácení přetrvává déle než první 3 cykly, poraďte se neprodleně s lékařem nebo lékárníkem. Pokud se u Vás nedostaví krvácení během 4. týdne, kdy nemáte nalepenou náplast Evra, použijte novou náplast v obvyklém dnu výměny náplasti. Pokud jste užívala náplasti Evra správně, a nedostavilo se u Vás krvácení, neznamená to ještě, že jste těhotná. Pokud se však u Vás nedostavilo již druhé krvácení, poraďte se s lékařem, protože by těhotenství mohlo připadat v úvahu. Po skončení používání náplastí Evra, zvláště první tři měsíce, můžete pozorovat nepravidelné, slabé, nebo se nemusí dostavit žádné menstruační krvácení, zejména pokud jste již před užíváním hormonální antikoncepce měla nepravidelný menstruační cyklus.

Používání náplastí Evra v závislosti na jídle nebo pití Vliv jídla nebo pití na vstřebávání hormonů z náplastí Evra se nepředpokládá.

Řízení motorových vozidel a obsluha strojů Náplasti Evra nemají vliv na řízení motorových vozidel, obsluhu strojů nebo vykonávání činností vyžadujících zvýšenou pozornost.

Nežádoucí účinky

Stejně jako všechny ostatní léky, může i Evra vyvolat nežádoucí účinky. Pokud zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky, oznamte to lékaři. Jestliže se domníváte, že pozorovaný nežádoucí účinek během nošení náplastí Evra je závažný, odstraňte náplast a okamžitě to oznamte lékaři. V mezidobí používejte jiný druh antikoncepce. Závažné nežádoucí účinky související s kombinovanou hormonální antikoncepcí jsou popsány výše v odstavcích „Trombóza“ a „Nádory“. Prosíme, abyste si tyto části podrobně přečetla a získala tak potřebné informace. K nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účinkům v klinických studiích patřily napětí v prsou, bolesti hlavy, podráždění kůže v místě nalepení a nevolnost. Při používání přípravku Evra hlásily ženy další nežádoucí účinky, ale není jasné, zda jsou tyto nežádoucí účinky skutečně vyvolány náplastmi Evra. Nejčastěji byly hlášeny: poranění, migréna, bolesti nebo zvětšení břicha, zvracení, záněty žaludku a střev, změny v poševních výtěrech, deprese, silné menstruační krvácení, záněty nosních dutin, příznaky podobné chřipce, bolesti svalů a kloubů, alergické projevy, závratě, poruchy zažívání, bolesti zubů, přibývání na hmotnosti, změny nálady, bolestivé menstruace, poševní infekce, nepravidelné nebo neočekávané poševní krvácení, dýchací obtíže, svědění, vyrážka, akné a infekce močových cest. Méně často byly hlášeny tyto nežádoucí účinky: snížení nebo poruchy citlivosti, kožní infekce, návaly horka, otoky, bolesti na hrudi, bušení srdce, mdloby, zvýšení krevního tlaku, svalové křeče, porucha koordinace pohybů, třes, hemoroidy, zvýšení krevních tuků, svalová slabost, snížení nebo zvýšení libida, úzkost, změna chuti k jídlu, poruchy spánku, bolestivost při pohlavním styku, chudokrevnost, odtok mléka z bradavek, změna zabarvení kůže, pocení, výskyt kožních puchýřků, vypadávání vlasů, suchost kůže, křečové žíly, oční změny a změny vidění. Vzácné nežádoucí účinky: ztráta hybnosti, onemocnění žlučníku, změna krevní srážlivosti včetně sraženin v plicích, nesnášenlivost alkoholu, změna hlasu, sucho v ústech, zvýšené slinění, poruchy jaterních funkcí, snížení tělesné hmotnosti, výskyt modřin, duševní poruchy (paranoia), zmenšení prsů, studená vlhká kůže. Pokud byste pozorovala jakékoli jiné, zde neuvedené nežádoucí účinky, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Interakce

Užívání jiných léků. Informujte lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte nebo jste užívala v nedávné době, a to i o lécích zakoupených bez lékařského předpisu. Níže uvedené léky mohou snížit účinnost kombinované hormonální antikoncepce a pokud by se tak stalo, mohla byste otěhotnět. K těmto lékům patří:

 • Některé léky proti HIV (AIDS) infekci a jiné závažné virové infekci (obsahující ritonavir).
 • Některá antibiotika, léky proti bakteriální infekci (obsahující ampicilin, rifampicin, griseofulvin).
 • Léky užívané ke zlepšení nálady obsahující modafinil.
 • Léky proti epilepsii (padoucnici) obsahující topiramát, barbituráty, fenylbutazon, sodnou sůl fenytoinu, karbamazepin, primidon, hydantoiny, oxkarbamazepin, felbamát.

Rostlinné přípravky obsahující třezalku (Hypericum perforatum) také snižují účinnost perorální antikoncepce. Při současném užívání přípravků s třezalkou a kombinované antikoncepce byly hlášeny případy otěhotnění. Je známo, že účinek třezalky přetrvává ještě dva týdny po skončení jejího užívání. Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, měla byste používat ještě jinou spolehlivou nehormonální antikoncepci (kondom, pesar nebo pěnu). Některé léky mohou ovlivňovat účinek hormonální antikoncepce i 28 dní po jejich vysazení.

Těhotenství

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nesmíte používat náplasti Evra (jak používat náplasti Evra po porodu viz „3. Jak správně používat náplasti EVRA“). U novorozenců nebyl pozorován zvýšený výskyt vrozených vad, i když došlo k otěhotnění bezprostředně po skončení používání náplastí Evra. K otěhotnění může dojít s delším časovým odstupem od skončení používání náplastí Evra, a to především v případech, když jste již před používáním náplastí Evra měla nepravidelné menstruační cykly. Krvácení, která se dostavují během týdne bez náplasti, nejsou pravá menstruační krvácení. Je důležité, aby se u Vás před otěhotněním dostavilo pravé menstruační krvácení, aby Váš lékař byl schopen určit termín narození dítěte. Pokud jste ukončila používání náplastí Evra s cílem otěhotnět, užívejte jinou, nehormonální metodu antikoncepce do doby než se u Vás dostaví pravé menstruační krvácení.

Kojení

Náplasti Evra byste neměla používat dokud jste úplně neukončila období kojení.

Dávkování a způsob použití

Jak správně používat náplasti Evra. Náplasti Evra používejte vždy tak, jak je uvedeno v této příbalové informaci, jinak můžete zvýšit riziko otěhotnění. V případě nesprávného použití náplasti musíte používat ještě nehormonální antikoncepci (kondom, pěnu, nebo jiný druh). V případě pochybností je nutné se poradit s lékařem nebo lékárníkem. Dávkování: nalepujte si jednu náplast na dobu přesně sedm dní po tři po sobě jdoucí týdny, čtvrtý týden (přesně sedm dní) zůstává bez náplasti.

Důležitá upozornění

 1. Náplast vyměňujte pravidelně stejný den v týdnu, i když bylo zjištěno, že účinkuje déle než 7 dní.
 2. Po odlepení náplasti nezůstávejte nikdy bez náplasti po dobu delší než 7 po sobě jdoucích dní.
 3. Mějte vždy nalepenu pouze jednu náplast.
 4. Nikdy nelepte náplast na zarudlou, podrážděnou nebo poraněnou kůži.
 5. Aby mohla náplast správně působit, musí pevně přilnout na kůži. Náplast musí být ke kůži silně přitlačena, aby její okraje pevně držely. Na místo nalepení náplasti nebo do blízkého okolí nenanášejte krémy, masti, tělová mléka, zásypy nebo make-up. Toto může být příčinou odlepení náplasti.
 6. Novou náplast nelepte na stejné místo odkud jste předchozí náplast odlepila. Zvýšila by se tak možnost podráždění kůže.
 7. Každý den zkontrolujte, zda se náplast neodlepila.
 8. Používání náplasti nepřerušujte ani při méně častém pohlavním styku.

Pokud používáte antikoncepční náplast poprvé, vyčkejte do Vašeho obvyklého menstruačního krvácení.Náplast si nalepte během prvních 24 hodin Vašeho menstruačního krvácení. Jestliže si náplast nalepíte o den později, musíte dalších 7 dní (do sedmého dne), kdy si budete náplast měnit, používat také nehormonální antikoncepci. Den, kdy si nalepíte první náplast, bude „den 1“. Tento den se stává „dnem výměny“ náplasti každý další týden. Vyberte si místo na Vašem těle, kam si náplast nalepíte. Náplast vždy nalepujte na čistou, suchou, neochlupenou pokožku hýždí, břicha, zevní horní části paže, nebo horní část zad, t.j. na místa, kde je vyloučeno tření s těsným oděvem. Náplast nikdy nelepte na prsa nebo do jejich blízkosti. Sáček otevřete odtržením okraje prsty (nepoužívejte nůžky). Pevně uchopte roh náplasti a opatrně vyjměte náplast ze sáčku. Někdy může náplast zůstat přichycena k vnitřní straně sáčku – buďte opatrná, abyste při tom náhodou neodstranila průhlednou vrstvu. Potom, jak vidíte na obrázku, oddělte polovinu průhledné ochranné vrstvy tak, abyste se nedotkla lepivého povrchu náplasti. Náplast přiložte na zvolené místo a oddělte druhou polovinu ochranné vrstvy. Náplast řádně přitlačte dlaní po 10 vteřin a ujistěte se, že okraje dobře přilnuly. Náplast noste 7 dní (1 týden). „První den výměny“, je osmý den. Odstraňte použitou náplast a okamžitě nalepte novou. Druhý týden (8. den) si nalepte novou náplast a stejně tak 3. týden (15. den) a noste ji po celý třetí týden. Abyste zabránila podráždění kůže, střídejte místa nalepení náplasti. Nikdy nelepte novou náplast na stejné místo odkud jste předchozí náplast odstranila. Čtvrtý týden (22. až 28. den) nenoste žádnou náplast. V této době by se mělo dostavit krvácení podobné menstruačnímu. Během tohoto týdne jste chráněna proti otěhotnění pouze pokud si další náplast nalepíte ve správnou dobu. Nový čtyřtýdenní cyklus začněte nalepením nové náplasti v pravidelný „den výměny náplasti“ po 28. dni – bez ohledu na to, kdy začalo nebo skončilo menstruační krvácení. Jestliže jste se rozhodla změnit „den výměny náplasti“ na jiný den v týdnu, poraďte se o tom s lékařem.

Likvidace použitých i nepoužitých náplastí

Náplasti likvidujte s velkou pečlivostí. Po použití náplast stále obsahuje určité množství léčivé látky, která po kontaktu s vodním prostředím může mít nepříznivé účinky na životní prostředí. Odlepte proto z vnější strany sáčku nálepku určenou k likvidaci použité náplasti. Použitou náplast přiložte lepící vrstvou na vyznačené místo na nálepce, přilepte a poté zlikvidujte mimo dosah dětí. Použité náplasti nesmí být splachovány do toalety ani jiných odpadů. Nepoužité náplasti vraťte do lékárny k bezpečné likvidaci.

Sprchování, koupání a cvičení

Běžné úkony jako sprchování, koupání, sauna nebo cvičení by neměly ovlivnit účinnost náplasti. Náplast je upravena tak, aby při těchto činnostech vydržela přilepená. Nicméně se po ukončení těchto činností doporučuje zkontrolovat, zda se náplast neodlepila.

Pokud máte potíže si zapamatovat výměnu náplasti Evra

Požádejte lékaře o radu, jak si snadněji zapamatovat výměnu náplasti nebo se poraďte o jiném způsobu ochrany před otěhotněním.

Jestliže jste náplast ztratila, odlepily se okraje nebo náplast odpadla

 • Po dobu kratší než jeden den (méně než 24 hodin): pokuste se okamžitě nalepit náplast znovu nebo si nalepte novou. Další zajišťovací antikoncepce není nutná. Váš „den výměny“ zůstane tentýž. Náplast se nesnažte nalepovat znovu, jestliže již nelepí, přilepila se k jinému povrchu, slepila se dohromady, přilepilo se na ni něco jiného, nebo se již dříve odlepila. Obvazy nebo jiné prostředky k upevnění náplasti na kůži se nesmí používat. Pokud se Vám nedaří náplast znovu nalepit, použijte okamžitě novou náplast.
 • Po dobu delší než jeden den (více než 24 hodin) nebo pokud si nejste jistá jak dlouho je náplast odlepena, Můžete otěhotnět.

Začněte neprodleně nový 4týdenní cyklus tím, že si nalepíte novou náplast. Nyní nastává nový „den 1“ a nový „den výměny“ náplasti. Po dobu prvního týdne nového cyklu musíte používat ještě další zajišťovací nehormonální antikoncepci.

Jestliže jste zapomněla transdermální náplast vyměnit:

 • Na začátku kteréhokoli cyklu (1. týden, den 1): pokud jste si náplast zapomněla nalepit, existuje velmi vysoké riziko otěhotnění. Po dobu jednoho týdne musíte tedy k zajištění účinku používat nehormonální antikoncepci.

První náplast nového cyklu nalepte okamžitě jakmile si vzpomenete. Nyní nastává nový „den 1“ i nový „den výměny“ náplasti.

 • Uprostřed cyklu užívání náplasti (2. nebo 3. týden): jestliže se výměna náplasti zpozdila o jeden nebo dva dny (do 48 hodin) nalepte si novou náplast, jakmile si vzpomenete. Další náplast nalepte v obvyklý „den výměny“ náplasti. Další zajišťovací antikoncepce není nutná.

Jestliže se výměna náplasti opozdila o více než 2 dny (více než 48 hodin) – Můžete otěhotnět. Jakmile si vzpomenete začněte nový 4týdenní cyklus nalepením nové náplasti. Nyní nastává nový „den 1“ i nový „den výměny“ náplasti. K zajištění antikoncepce musíte používat ještě další týden nehormonální antikoncepci.

 • Na konci Vašeho „náplasťového“ cyklu (4. týden):

Pokud jste si zapomněla náplast odstranit, odstraňte ji, jakmile si vzpomenete. Následující cyklus začněte v obvyklý „den výměny“ náplasti po 28. dnu. Další zajišťovací antikoncepce není nutná.

Změna místa nalepení náplasti v průběhu týdne

Pokud se Vám nalepená náplast stane nepohodlnou nebo dojde k podráždění kůže, můžete náplast odstranit a novou náplast nalepit okamžitě na jiné místo. Současně však smí být nalepena pouze jedna náplast.

Převedení z užívání antikoncepčních tablet na používání náplastí Evra

Pokud měníte způsob antikoncepce z tablet na antikoncepční náplasti, musíte počkat, až se dostaví menstruační krvácení. První náplast nalepte během prvních 24 hodin menstruačního krvácení. Pokud si náplast nalepíte později než v tento „den 1“, musíte po dobu prvních 7 dní cyklu používat ještě zajišťovací nehormonální antikoncepci. Jestliže se menstruační krvácení nedostaví během 5 dní po užití poslední antikoncepční tablety, poraďte se s lékařem dříve než začnete používat náplasti Evra.

Převedení z užívání „minipilulek“

Záměna minipilulek za náplasti Evra může být provedena kdykoli. První den, kdy jste přestala užívat minipilulky, si nalepte náplast. Prvních 7 dní cyklu (do dne výměny náplasti) musíte používat ještě i nehormonální antikoncepci.

Použití náplastí po porodu

Jestliže nekojíte, můžete náplasti Evra začít používat nejdříve za 4 týdny po porodu. V případě, že začnete náplasti používat po 28 dnech, musíte současně po dobu prvních 7 dní používat také nehormonální antikoncepci. O případných možných obtížích spojených s používáním náplastí Evra brzy po porodu se poraďte s lékařem nebo lékárníkem.

Použití po umělém přerušení těhotenství nebo samovolném potratu

Pokud se umělé přerušení těhotenství nebo samovolný potrat uskutečnily do 20. týdne těhotenství, je možné náplasti Evra používat okamžitě. Jestliže jsou náplasti Evra aplikovány okamžitě, není nutná zajišťovací nehormonální antikoncepce. Pokud k umělému přerušení těhotenství nebo samovolnému potratu došlo až po 20. týdnu těhotenství, je možné zahájit aplikaci Evra buď 21. den po zákroku, nebo první den následující periody – podle toho co nastane dříve. Po zahájení používání náplastí Evra je nutná zajišťovací nehormonální antikoncepce po dobu prvního týdne.

Další důležité informace o použití náplastí Evra

Během prvních 3 cyklů se u mnoha žen může objevit špinění nebo slabé krvácení, napětí prsů nebo i nevolnost (viz Nežádoucí účinky). Obtíže obvykle vymizí, ale pokud by přetrvávaly, poraďte se s lékařem. Špinění nebo slabé krvácení může rovněž nastat při nesprávném používání náplastí. Množství vstřebané léčivé látky z náplasti není na rozdíl od antikoncepčních tablet ovlivněno zvracením nebo průjmem, takže při zažívacích obtížích není nutné používat další antikoncepci.

Předávkování

Nalepila jste si více náplastí Evra. Odstraňte okamžitě všechny náplasti a vyhledejte lékaře. Při nalepení více náplastí se může dostavit nevolnost, zvracení a poševní krvácení.

Upozornění

Laboratorní testy. Pokud podstupujete vyšetření krve nebo moče, informujte zdravotnické pracovníky, že používáte náplasti Evra, protože výsledky těchto vyšetření mohou být ovlivněny.

Uchovávání

Uchovávání náplasti Evra. Přípravek neukládajte do chladničky a nezmrazujte. Uchovávejte při teplotě 15–25 st. C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Příbalová informace

Dříve než začnete používat náplast Evra, přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci. Příbalovou informaci uschovejte po celou dobu používání náplasti, aby Vám byla v případě potřeby k dispozici. V případě dalších dotazů se obraťte na svého lékaře nebo lékárníka. Náplast Evra byla předepsána pouze Vám, proto ji nesmíte poskytnout nikomu jinému. V této příbalové informaci naleznete bližší vysvětlení. Co je Evra a k čemu se používá. Než začnete přípravek Evra používat. Jak používat přípravek Evra. Možné nežádoucí účinky. Uchovávání přípravku Evra.

Varování

Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí. Přípravek nepoužívejte po uplynutí data použitelnosti uvedeného na obalu.

Balení

Náplast Evra je dostupná v balení po 3, 9 nebo 18 náplastech balených jednotlivě v sáčcích, balených po třech v průhledné perforované plastové fólii.

Datum poslední revize:

28.5.2003 (č.j. 3868/03) 2003/05/28/V

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Mája říká:

Holky, jak u vás probíhalo, když jste náplasti vysadily a chtěly otěhotnět? Bylo to OK?

Valerie (věk: 18) říká:

Ahoj, chtěla jsem se zeptat, zda při užívání ciploxu250 je snížená spolehlivost náplasti? děkuju moc za odpověď

bublina říká:

Co se píše v příbalovém letáku? Řekla jsi lékaři, který ti to předepsal, že používáš antikoncepční náplast? Zeptala ses ho na možné ovlivnění účinku? Co ti řekl?

Anna (věk: 26) říká:

Ahoj, nevíte někdo, jestli lze náplast použít k oddálení menstruace stejně jako pilulky, tzn. vynecháním 7denní pauzy? Nikde jsem se o tom nedočetla. A taky by mě zajímaly vaše tipy na místa, zatím používám paže, tam se mi odlepují asi nejméně, ale při krátkých rukávech je to vždycky moc vidět a každý se mě ptá, jestli přestávám kouřit nebo jestli se mi něco stalo :-(

petmk říká:

Nechci tě nějak shazovat, ale menstruaci jsi neměla od doby, co sis nalepila první náplast. Od té doby šlo vždycky o krvácení ze spádu. No a to se dostaví, když si nedáš náplast a poklesne hladina hormonů…

Anna (věk: 26) říká:

Tak díky za „novou“ informaci a odpověď na otázku. :D

Aneta (věk: 20) říká:

Ahoj holky, pro všechny co máte problém s odlepováním, doktorka mi poradila si náplast mírně přefénovat… stačí 2–3 minutky… to lepidlo totiž reaguje an teplo, takže se pak na 99% neodlepí.

Teresska říká:

Nemáte někdo zkušenost s nasazením evry ne v začátku menzesu? Kdy začne ochrana fungovat? Tuhle situaci v letáku popsanou nemají, tak se radsi ptam okoli :-).

petmk říká:

Řekl bych, že Evra je klasická jednofázovka, jenom se místo polykání užívá skrz kůži. Takže by se jako klasická jednofázovka měla chovat i v tomto. Takže v prvním cyklu nemusí fungovat, použijte jinou ochranu. Po pauze bude fungovat normálně.

Markéta (věk: 20) říká:

Evru používám už skoro půl roku. Jsem s ní zatím spokojena. Pilulky, které jsem měla předtím jsem občas zapomínala a i kvůli jiným důvodům jsem přešla na náplast. Je pravda, že okraje se mi občas trochu špiní, někdy se i o kousek posune, ale to se dá zvádnout. Na okraje radím před nalepením trochu odrolit přebívající „lepidlo“ okolo náplasti na které se pak právě chytají nečistoty. Jen jsem se chtěla zeptat, jestli je nutné si náplast měnit a dávat novou (po týdenní pauze) ve stejný čas, občas si totiž vzpomenu až třeba večer. Nemáte někdo nějaké info? Nikde ani v příbalovém letáku jsem to nenašla. Díky

petmk říká:

Info od výrobce nemám.

Logický úsudek říká, že uvolněná dávka hormonů, která není dávkovaná nějakým inteligentním systémem, bude klesat pozvolna. Výrobce taky logicky nemůže riskovat, že během těch sedmi dní spadne hladina pod účinnou mez a musí tam mít rezervu na pár hodin z důvodů různé citlivosti žen na hormony a případnýmu zpoždění. Nějaká hladina kolem účinné meze se v krvi rozhodně udrží a pokles bude pomalejší než u tablet – doplňuje se ze staré náplasti, i když míň.

Takže když u prášků máš 12 hodin toleranci, tady by do 15–18 hodin zpoždění při výměně náplasti neměl být problém.

Anonym říká:

Evru užívám asi rok a spokojenost.. Ovšem teď se mi stala nepříjemnost – měla jsem si nalepit první náplast po menstruaci,ale zjistila jsem,že jsem krabičku ztratila.. Nejsem momentálně v místě bydliště,takže na gynekologii pro recept zajít nemohu (vracím se až za týden),takže teď nevím,jak postupovat…? Mám si po vynechaném týdnu stejně náplast nalepit,nebo počkat měsíc..? Pokud měsíc,musím začínat jako na začátku,čili vzít si ji první den menses…? Díky za radu…!

Barka říká:

Evru používám třetím rokem a nemám k ní jedinou výhradu. Lepím si ji na zadek, jen střídám strany :-D Žádné vedlejší účinky se u mě neprojevily a prsa se mi bohužel nezvětšila :D Ale jestli vám ji můžu doporučit rozhodně ji zkuste!

Anonym říká:

Ahoj,prosimte chtela bych se zeptat jestli si naplast musim nalepit vzdy na zac. menstruace ?? chtela bych si oddalit menzes kvuli dovolene,ted mam 8 den cyklu.

Anča říká:

Chtela bych se zeptat kolik naplasti zasebou lze nalepit?Rada bych si misto tri naplasti a tydne bez naplasti nalepila naplasti 6 a pak byla tyden bez naplasti, ale nevim zda se to tak da udelat.

Enethen říká:

petmk říká:

Enethen: Jsou dvě možnosti:

 1. Náplast byla úplně vyždímaná. V tom případě je to stejný, jako kdybys náplast sundala včas. Takže všechno by bylo OK.
 2. Do krve se ti dostávalo malý množství hormonů. V podstatě to o nějakou dobu oddálilo pauzu. To účinek HA nenaruší. Takže krvácení se o něco zdrží, ale chráněná během pauzy budeš. Když si náplast nalepíš v normální dobu, bude pauza kratší.To ničemu nevadí, takže chráněná budeš i v prvním týdnu dalšího cyklu. No a dál už to odšéfujou další náplasti ;-)

Enethen říká:

Ahoj, když si EVRU zapomenu sundat (přičemž tato nálepka je poslední a následuje menzes) a učiním tak o den později, ale po týdnu si další nálepku nalepím v klasický den, na který jsem zvyklá, musím používat doplňkovou antikoncepci, nebo je to bez rizika?? Dík

Marki říká:

ahoj…s Evrou teprve začínám a chtěla bych se zeptat jestli nemáte někdo zkušenodti se solárkem…bojim se aby se mi neudělaly fleky na oličeji. Děkuji.

daggy24 říká:

Anna: Proč?Měla by sis ji nalepit co nejdřív po zapomenutí.

Anna říká:

Evru používám na upravení cyklu. Den výměny mám neděli, ale zapoměla jsem si ji nalepit, a objevilo se po dvou dnech u mě krvaceni a přecitlivělost. Myslítě, že jsi ji mám nalepit až v sobotu?

daggy24 říká:

Verča: To je normální,že ti po hormonální antikoncepci rostou prsa…Mělo by se to časem urovnat.Počkej pár měsíců.

daggy24 říká:

Eliška: Z návodu to není jasné,ale náplast si klidně můžeš nalepit o den dříve,i o víc dní,ne však později.Je to jak u prášků.7denní pauzu si můžeš zkrátit,ale ne prodloužit.

Eliška říká:

Mam otázku, 1.den 1.týdne nového cyklu (pátek) jsem si zapomněla evru nalepit a učinila jsem tak až následující den (sobota). S přítelem samozřejmě evru nyní doplňujeme nehormonální antikocepcí, ale v příbalovém letáku se taky píše, že si příští nálepku musím nalepit ve stejný den, jako jsem si nalepila tuto (to znamená v sobotu). Mě ovšem vyhovuje si lepit nálepku v pátek (s přítelem se vídáme o víkendech a menzes mi tak vychází přesně na dobu, kdy se v týdnu nevidíme). Co se stane, když si příští nálepku nalepím v pátek a ne v sobotu?? Přehází se mi tak cyklus? Děkuji, Eliška

Verča říká:

Verča říká:

Ahojte, používam Evru už druhý měsíc a od te doby mě hrozně bolí prsa ze strany paži, též se mi prsa zvětšily, nemáte někdo stejnou zkušenost? prosím o nějakou radu, moc děkuju

Martina říká:

Petulkys:Je to v pohode.. :-)

Aneta říká:

Ahoj, nemáte někdo zkušenost s užíváním léku Lanzul a Evry současně? Zajímalo by mě, jestli je tímto lékem účinnost Evry ovlivněna. Byla bych vděčná za každý příspěvek,předem děkuji.

Janik říká:

já mám evru ráda, akné nemám a problemy s odlepenim také ne, nesmíte se mazat žádnými krémy jinak to fakt nelepí. Nejlepší místa jsem našla na paži a na zadech tak 20cm nad zadkem a přímo vedle páteře :) fakt super už jí mam 2 roky

Petulkys říká:

Ajka: Já beru Evru už 2 měsíce a každá náplast se mi na okrajích rozlepuje. Účinnost to nijak neovlivní, neboj se.

Ajka říká:

Mám dotaz. Že se okraje špiní od oblečení (chloupky) a trošku odlepují, s tím jsem počítala. Ale jak moc se můžou odpelit, aby byla náplast ještě funkční? Ta první se po týdnu odlepila na okrajích (a nešlo to už přidělat) o asi 3mm…

Petulkys říká:

Ahoj, nikdy jsem předtím žádnou antikoncepci nebrala, Evra je moje první. Dns jsem si sundala náplast (3. náplast a čekám v tomto týdnu menstruaci). Chci se jen zeptat RADŠI : S přítelem jksme už spali 8. den, myslíte že to nevadí a že už jsem v tu dobu byla chráněná a nebudu těhotná? A druhý dotaz : Třetí náplast jsem nalepila na záda, ale v noci se mi slepila, tak jsem ji ráno přelepila na paži. Vadí to? Přdem mockrát díky za odpověd.

Wendy říká:

Nálasti Evra si lepila asi půl roku,dříve jsem užívala Diane,ale po čase se mi udělala malá grčka v prsu,doktorka mi řekla,že se jedná o cystu a doporučila mi změnu antikoncepce,na radu kamrádky jsem zvolila náplasti,ale musím říct,že přes opravdové pohodlí,kdy člověk nemusí na nic myslet a navíc já mám výborné zkušenosti s lepením náplasti do oblasti bederní páteře (tak aby ji plavky zakryli) jsem byla donucena antikoncepci změnit,protože se mi objelivo na tváři a zádech celkem nesnesitelné akné,kterým jsem dříve sice trpěla ale v mnohem slabší a snesitelnější formě.

EEE říká:

Tak mě doktor předepsal náplasti Evra kvůli tomu, že špatně snáším normální pilulky HA. Není mi po nich nejlíp a taky ve mě dlouho nevydrží. Ale Evar mi taky moc nepomohla, vyzkoušela jsem ji lepit snad na všechna místa kam se smí a nic, všude se objevovaly vzduchové bublinky, nebo špatně přilnula na rozích. A koupání byla katastrofa. Takže jsem s ní spokojená vůbec nebyla. Teď snad budu mít klídek, protože jsem zkusila opět pilulky a to JEANINE a má to i své výhody, menstruaci mám o hodně slabší a moje problémy s velkými bolestmi břicha před začátkem menstruace taky ustaly.

Kája říká:

Taky používám Evru, rsp. jsem ji používala tři týdny a musel a jsem přestat, protože jsem na ní byla alergická, ale jinak mám taky zkušenost s tima odlepenýma rohama. Mě se teda pravidelně lehce odlepovaly všechny 4. Mluvila jsem o tom se svojí doktorkou a ta říkala, že to nemá vliv na účinnost..tak snad je to pravda.:-)

Janik říká:

Evru používám už rok a jsem s ní velice spokojená. Jediná nevýhoda je, že se nedá nalepit všude, na zadech se mi odlepuje protože tam se ta kůže hodně natahuje, zadek jakbysmet a ruce už mám celé octvereckovane z minula a spini se od tricek okraje naplasti:( Ale jinak bych ji doporučila, bolesti břichá i síla menstruace stejná jako u prášků, zvětšily se mi prsa :D to je docela pozitivní. Zkuste a uvidite

Petra říká:

Ahoj, Evru pouzivam dva tydny, a boli me kazdy den bricho, nekdy se mi chce az zvracet. Taky sem pribrala, ma nekdo taky takove zkusenosti? Prosim o odpovedi, diky

Petra říká:

Ahoj, Evru beru druhy tyden a boli me strasne bricho, nekdy je mi na zvraceni! Taky sem tochu pribrala, takk sem se chtela zeptat, jestli mel nekdo taky takovy problem? Diky za odpovedi

Magdula říká:

Ahojky, čtu tady ty dotazy,hlavne o tom,ze se mi jeden okraj taky trosicku odlepil,ale nikde jsem se nedocetla,jestli to znamena ze je porad ucinna anebo uz neni ucinna,jak se trosilinku odlepuji okraje??moooc dekuji za odpoved M.

Kačka říká:

taky se mi po okrajích odlepuje bojím se aby byla učinná

Kacka říká:

Zacala jsem pouzivat Evru (moje prvni HA) a jsem s ni spokojena. Stala me 890Kc/3mesice. Zadne vedlejsi ucinky jsem nepocitovala, menstruaci nemam tak silnou (to je asi individualni) a hlavne nemam bolesti bricha pri prvnich dnech. Dobra poradna HA www.mojeantikoncepce.cz

Lenourka říká:

kde mohu zakoupit Evru zkoušela jsem lékárny a vůbec ji neznají

Tereza říká:

Prodám trojbalení náplastí Evra, úplně nové a nerozbalené. Nevyhovují mi, tak to vzdávám a ráda vám je přenechám. Na ceně se domluvíme. 776069191

Jana říká:

Prosím napište mi jaké máte zkušenosti s Evrou v tomto přibližném věku. Měla jsem Yadine, ale ten mi nedělal dobře na žaludek, potom Logest, ten neudržel premenstr.syndrom a tak mám zkusit Evru. Děkuji.

Anonym říká:

Taky jsem chvili zkousela naplast,kvuli bolesti hlavy,ale musim vam rict,ze jsem mela strach ze sexu,protoze se mi ta naplast po okrajich porad odlepovala a ja si nebyla jista,jestli to funguje 100%.

Jitka říká:

Pro Pavču: v návodu tady na netu se píše, že můžeš klidně pauzu na menzes vynechat a lepit náplasti pořád za sebou, třeba všech 9 ks a pauzu si udělat potom. Nebo můžeš nalepit 6 ks, pak si udělat sedmidenní pauzu, pak nalepit další 3 ks a pak zase pauzu. Je to fuk, protože tyhle menzes nejsou normální, ale pseudo. Pokud bys menzes nechtěla třeba půl roku, tak to taky není na závadu. Ale je to samozřejmě každého věc, jak se k tomu postaví.

Jitka říká:

Pro Pavču: v návodu tady na netu píšou, že můžeš pauzu na menzes vynechat a lepit náplasti pořád za sebou, třeba i všech 9 ks, a pak si sedmidenní pauzu udělat. Nebo můžeš lepit za sebou 6 ks, pak udělat pauzu na menzes a pak lepit další 3 náplasti… atd. Je to fuk, protože tyhle menstruace nejsou normální, ale pseudo.

Raduzka říká:

Jitko, taky krvácím při nalepení druhé náplasti. Stalo se mi to ale poprvé a dneska jsem byla opět pro recept na další 3 měs. a dr. mě potvrdil moji domněnku, že je to způsobené tím, že jsem si 2× odložila MS. Prý to někdo hůře snáší. Pokud se to ale bude opakovat. Budu muset na chvilku ji přestat užívat. Uvidíme…

Jitka říká:

Nalepila jsem si druhou náplast a začala jsem opět krvácet, tak jsem zvědavá, jak se to bude dál vyvíjet. :-((

Pavča říká:

Dáša: Jo já taky krvácela skoro celý měsíc,ale už je to o.k. vydrž