Sexuální harašení v zákoníku práce

Sněmovna schválila novelu zákoníku práce. Součástí novely je kromě jiného definice sexuálního obtěžování: * „jednání sexuální povahy v jakékoliv formě, které je dotčeným zaměstnancem oprávněně vnímáno jako nevítané, nevhodné nebo urážlivé“*. (BBC Czech)