Sexuální úrazy

Milovali jsme se ve tmě. Najednou mi uklouzla noha na hraně postele a oba jsme spadli dolů. Bylo mi hrozně, když jsem nemohl zavřít do kalhot pohmožděný penis," popisuje lékaři svůj sexuální karambol třicetiletý muž. Většina vědeckých prací z oblasti lidské sexuality začíná i končí konstatováním, že sex člověka baví. Ale jako ostatně každá lidská činnost může být i naše sexualita provázena tělesným poškozením.„Milovali jsme se ve tmě. Najednou mi uklouzla noha na hraně postele a oba jsme spadli dolů. Bylo mi hrozně, když jsem nemohl zavřít do kalhot pohmožděný penis,“ popisuje lékaři svůj sexuální karambol třicetiletý muž.

Smutná dívka na posteliVětšina vědeckých prací z oblasti lidské sexuality začíná i končí konstatováním, že sex člověka baví. Ale jako ostatně každá lidská činnost může být i naše sexualita provázena tělesným poškozením. Poranění někdy vede k přechodnému omezení erotických hrátek, jindy i k trvalejší sexuální invaliditě zakončené v případech zvláštní smůly dokonce smrtelnými následky.

Potěšující skutečností je, že většina sexuálních úrazů je zanedbatelná. U mužů se často jedná o drobné trhlinky předkožky a uzdičky penisu jako následek nedostatečného zvlhčení sliznic, takzvané soulože „na sucho“. Nepatrná poranění se sama zahojí, stačí jenom dodržovat běžná hygienická opatření. Komplikací ovšem může být, když se do těchto malých ranek zanese infekce, zejména nebezpečný je v tomto smyslu neblaze proslulý virus HIV způsobující onemocnění AIDS. Malými trhlinkami sliznice jsou ohroženi zejména provozovatelé análního sexu, který se v poslední době stává oblíbenou sexuální aktivitou i u heterosexuální populace. Zejména při tomto způsobu sexuálního spojení je naprosto nezbytná přídatná lubrikace – zvlhčení prostřednictvím gelu. Ještě lepší je však lubrikovaný kondom.

Zlomený penis

Oblíbený vtip z prostředí lékařské fakulty, kde v anatomické pitevně naivní medička marně hledá v mužském penisu kost, není zase tak úplně nesmyslný, když uvážíme, že samečci mnohých živočichů v pohlavním údu opravdu kost mají. Člověk je však odkázán pouze na topořivá tělesa, která se naplňují krví podobně jako houba. Celý mechanismus řízení tohoto procesu je tak nesmírně složitý, že nám ztopoření penisu může připadat málem jako přírodní zázrak.

Při násilné manipulaci může ve výjimečných případech prasknout vazivové pouzdro topořivých těles a krev se dostává do podkoží. Zejména při poloze jízdmo, kdy žena rozkročmo shora nasedá na mužův penis, se při nešetrném a bezohledném nasednutí zvyšuje pravděpodobnost této nehody. Úrazu se někdy říká zlomenina penisu, i když o skutečnou frakturu vlastně nejde. Projevuje se hlavně bolestivostí a značně objemnou modřinou. Marná by proto také byla nějaká sádrová fixace. Úraz se léčí obklady, klidem, protikrvácivými prostředky a dobrým slovem. Jisté je, že bude následovat několikatýdenní sexuální nezpůsobilost. Přestože na první pohled vypadají takové „zlomeniny“ dosti hrůzně, většina z nich se nakonec zahojí bez následků.

„Vykloubení“ údu

Odborný název je luxace penisu. Není však úplně správný, protože mužský pohlavní orgán postrádá nejen kosti, ale pochopitelně i klouby. Tato sexuální nehoda patří sice mezi kuriozity, nicméně při bouřlivé souloži se občas může přihodit. Příčinou je vlastně odtržení penisu od kůže a jeho vklouznutí pod stydkou sponu, nebo do šourku, vlastně jakési „obrácení penisu naruby“. Tady už ovšem nepostačí obklady a chlácholení, nastoupit musí operační zákrok.

Sexuální úrazy varlat

Drcení varlat patřilo k nejhrůznějším procedurám útrpného práva, protože varle je na jakýkoliv tlak nesmírně citlivé. Stejně citlivé jsou také ženské vaječníky, které jsou však ukryty v dutině malé pánve, takže na ně lze dosáhnout pouze při gynekologickém vyšetření.

Jemné pohrávání s varlaty znamená pro mnohého muže vítanou aktivitu v rámci milostné předehry nebo atraktivní zpestření vlastního pohlavního styku. Jak však stará lidová moudrost praví – všeho moc škodí. Stačí jenom trochu přidat na intenzitě stisku a z příjemného laškování se stává bolestivé mučení. Úplné rozmačkání varlat bývá prý občas vidět v jižním Německu, kde některé venkovské ženy dosud při souloži provádějí takzvané „denglování“ – silně tisknou rukama milencova varlata.

Pro násilná poškození genitálu při souloži nemusíme však jezdit do zahraničí. Na klinice v Brně jsem pomáhal ošetřovat roztržení celého šourku s výhřezem varlat jako následek snahy jednoho děvčete, které chtělo zabránit partnerovi, aby při orgasmu vytáhl z pochvy svůj úd.

Pokousání

Ještě v dobách zakladatele české sexuologie pana profesora Hynieho platilo, že orální sex je známkou pohlavní úchylky a jeho provozovatelé jsou často lidé duševně zaostalí. Dnes provozují v České republice kontakty mezi ústy a genitálem čtyři lidé z pěti. A jak už to bývá, ženy kromě láskyplného laskání a olizování občas stisknou zoubky. Poranění mohou někdy značně krvácet a vyžadují chirurgické ošetření.

Pokousání bývá také průvodním jevem zoofilie. Sexuální kontakty se zvířatem nebývají takovou vzácností, jak by se na první pohled zdálo. Zoofilní poranění navíc komplikují nebezpečné infekce ze zvířecí tlamy.

Penis captivus

Noční můrou pubertálních zkazek bývaly hrůzné sexuální příhody, ve kterých se šeptem líčily následky takzvaného „svázání“ nebo „uskřinutí“ penisu v ženské pochvě většinou následkem úleku nebo prudkého hnutí mysli. Byla dokonce známa i první pomoc (píchnutí špendlíkem do hýždě či zastrčení prstu do konečníku).

Budiž zde řečeno zcela jednoznačně a nepochybně, že nic takového jako náhlé zadržení mužského penisu v ženské pochvě v důsledku jakési křeče poševního svalstva neexistuje. Žádný lékař nikdy takovouto náhlou příhodu sexuální nikdy neošetřoval. Křečovité stahy svalů kolem poševního vchodu mohou sice v některých případech způsobit nemožnost zavedení penisu (jedná se o takzvaný vaginismus), nikdy však nebyl zaznamenán případ, že by už jednou zavedený úd nebylo možné vytáhnout.

Trhliny pochvy

U žen nejsou sexuální zranění tak pestrá. Setkáváme se většinou s různým poraněním pochvy ať již v poševním vchodu, nebo v hloubce, v oblasti takzvané poševní klenby. Tržná zranění mají většinou ostré okraje a vypadají jako řezné rány. Obvykle také značně krvácí a vyžadují lékařské ošetření. Jako první pomoc postačí poševní tamponáda jakýmkoliv textilním materiálem.

Je zajímavé, že většinou k takovýmto poraněním nedochází při prvním pohlavním styku. Tady je protržen panenské blány provázeno jenom velice mírným krvácením, často téměř nepatrným. Skutečné trhliny vznikají většinou při násilném sexuálním aktu nebo také v případech, kdy se jedná o značný nepoměr mezi pochvou a penisem. Také zavádění různých předmětů do pochvy může být velice nebezpečným experimentem. Jako rizikový faktor bývá udávána opilost, první soulož s cizím mužem, nebo násilí ze strany partnera. Ženská pochva je značně pružný útvar, kterým při porodu prochází hlavička novorozence o průměru 9,5 cm. Přesto může penis nadměrných rozměrů způsobit, zejména při různých nepřirozených polohách, i značné poranění. Tato skutečnost asi zasadí citelnou ránu nositelům takzvané falické ideologie, kteří se ve svých mylných představách domnívají, že existuje příma úměra mezi velikostí penisu a kvalitou sexu.

Komu se líbí násilí?

Vášnivé hry lásky někdy na sebe berou podobu třeba jen mírných sadomasochistických aktivit. Některé erotické pomůcky, jako jsou různá škrtidla, pouta a bičíky, mohou sice být zdrojem oboustranně poskytované a vnímané rozkoše, následné rány a modřiny však jednoznačně svědčí o opuštění pásma normality. Podtlakem a sáním způsobené modřiny na viditelných místech těla, které jsou tak krásně nazývány „cucfleky“, představují pro svého nositele naštěstí jen společenský handicap. Nicméně v jakékoliv sexuální aktivitě je nějaký byť nepatrný zlomek násilí. Každý by si však měl vytyčit jakousi vlastní hranici normality a korigovat ji podle svého sexuálního protějšku. Přirozenému pojetí sexu je pak cizí každé násilí, které je partnerkou či partnerem vnímáno nepříznivě, nebo by mohlo způsobit nepříjemné následky.

Nefoukat do pochvy!

Orální sex nehrozí jen pokousáním penisu, ale i podobným poškozením ženského genitálu. Drobná poranění se většinou docela dobře hojí, problémem však zůstává občasný nápad fouknout partnerce do pochvy. Po tomto experimentu většinou následuje u ženy pocit nevolnosti, jelikož i poměrně malý tlak vzduchu způsobí jeho průnik dělohou a vejcovody do břišní dutiny mezi střevní kličky. Vzduch v břiše se dokonce zobrazí i na rentgenovém snímku a nejedna žena byla už na základě tohoto nálezu zbytečně operována s podezřením na prasklé střevo či na rozbouřený žaludek. Pokud je ale chirurg včas informován o proběhlém sexuálním experimentu, vzduch se z břicha postupně vstřebá bez jakéhokoliv zásahu.

Smrtelné nebezpečí však představuje insuflace (zavádění) vzduchu do pochvy, byť i velmi krátce těhotné ženy. Místo do břicha zde vzduch směřuje do krevního oběhu a může způsobit smrtelnou vzduchovou embolii.

Smrt v sedle

Nedávno kdosi prohlásil, že smrt při souloži musí být krásná. Dovolil bych si proti této myšlence mírně protestovat. Takovéto úmrtí bývá přinejmenším provázeno pomluvami, stává se předmětem lascivních historek. Každoročně tak skončí svůj život další oběti. Většinou je příčinou úmrtí srdeční infarkt nebo mozkové krvácení u osob predisponovaných k srdečně cévním onemocněním. Rizikovým faktorem bývá mimomanželský styk s mladší milenkou, kde se ještě přidávají obavy z prozrazení a strach ze sexuálního selhání. Pohlavní styk v závětří domova a s vlastní manželkou takové riziko zdaleka nepředstavuje.

Lidská sexualita je přirozenou součástí života, je projevem kultury. Její provozování však vyžaduje výchovu a kultivaci. Hranicí normality je pak dobrovolnost, tolerance a vzájemná ohleduplnost. Dodržování všech těchto kritérií je tou nejlepší prevencí sexuálních úrazů a všech negativních jevů spojených se sexuální aktivitou.

Ptext:* MUDr. Radim Uzel, CSc. zdroj: převzato z časopisu Puls

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Karel Pestrý (věk: 32) říká:

Hodně o zlomenině penisu je také zde: reklama myslím si, že i detailněji rozebráno.


Edit: Odstran2na reklama

Anonym (věk: 18) říká:

Ahoj, chtěl bych poradit jestli si mám odoperovat předkožku, kterou mám doslova navíc. (Od narození jsem měl určité problémy s penisem a tak jsem byl v 1 roce života operován, kdy mi přidaly kousek předkožky, kdyby se operace nezdařila.) Od rodičů jsem se dozvěděl, že jim doktor po operaci řekl, že kdyby mi v pozdější době vadila např. při sexu atd., tak můžu jít na operaci. Já sice porblémy nemám až na ten, že se mi nelíbí ta jizva ve spoji mé a přidané předkožky.

Aslan (věk: 20) říká:

Ahoj, při erekci se mi pod žaludem objeví asi půlcentimetrová Masturbace nevadí a erekce i ejakulace jsou bez problému. bulka,tvrdá a při dotyku zabolí. nevíte prosím co to je ?

bublina říká:

jirka (věk: 26) říká:

Ahoj přítelkyni při zasouvání vibrátoru do meho zadku vyklouzl a vibrátor mi zajel celý dovnitř. po nekolika neúspěšných pokusech ho vyndat, jsme ho už ani nenahmatali. Je to už třetí den kdy vibrátor mám stále uvnitř a nepocituji žadné problémy při sexu ani při sportu a vyprazdnování. Jak vibrátor dostat ven? Je potřeba to řešit akutně nebo tomu nechat volný průběh? Kam si zajít k doktorovi?

petmk říká:

Volba je na tobě, jsi dospělý a snad se dokážeš rozhodnout, jestli to řešit nebo ne.

Největší možný riziko je protržení střeva. Dopředu to nepoznáš, střevo nijak nesignalizuje bolest. Krvácení může být poměrně silný a hrozí i otrava krve.

Tojefuk (věk: 18) říká:

Prosím Vás, mám takový kuriózní problém. Před nedávnem jsem prodělal úraz, a když jsem se vzbudil na jipce tak sem byl mimo jiné cévkován (tzn. přes penis mi šla hadička do močového měchýře), problém nastal, když mi hadičku vytáhli a čekal jsem ještě tak asi 3 týdny jestli se to nezlepší. Řekněme, že při erekci mě začne děsně bolet jedno místo asi uprostřed penisu, a řekl bych že se to od té doby co mi to vytáhli vůbec nezlepšilo. Tak nevím jestli to mám i přes bolest protrénovat, což mě teda moc neláká, a nebo si ještě aspoň měsíc dát naprostý sexuální půst, což mě také neláká. Moc díky za radu :/

akire říká:

Zajdi za urologem, není to normální jev.

kadet říká:

Ani jedno ani druhé: Jestli to při erekci děsně bolí a už 3 týdny se to nelepší, tak ti nepomůže ani neporadí nikdo tady na internetu ale jedině na urologii. Jestli tedy chceš, aby tvůj nástroj nebolel ale zase dobře fungoval, zajdi tam co nejdřív.

Petr (věk: 21) říká:

Ahoj,

mám pár takových menších problémů, doufám že někdo se zkušenostmi poradí. Občas se mi stane že pokud jdu ihned po ejakulaci na malou, cítím mírné pálení a po té skoro hodinu nepříjemný pocit nutnosti močení i když ze sebe nic nedostanu, je to hodně otravené a bývám kvůli tomu nepříjemný, tento pocit trvá skoro hodinu, je to v pořádku? Druhý problém: Občas se mi stane že mezi konečníkem a varlaty chytnu při močení křeč, která přechází až v pálení, to vše ustane během 10ti vteřin. Co to může být?

petmk říká:

Třeba taková infekce močové trubice.

Naruší se stěna močové trubice, kyselá moč pak pálí a zásaditý ejakulát poznáš taky, protože podpoří množení bakterií a ty dělají větší neplechu.

To ti urolog nevysvětlil?

Anonym (věk: 18) říká:

Zdravím Vás,

Stala se mi kuriozní vec a chci se zeptat právě Vás,abych mohl být klidnější.Pri soulozi s partnerkou,jsem se nějak špatně hnul a jaksi mi(ne) prasklo,ale cítil jsem nějaký divny tlak v pennisu.Nic mě nebolí,ani žádná modřina.Avšak cítím,že erekce není 100%.

Nevím,čím to může být,jeslti tím,že trpím chřipkou (virozou),nebo jestli to může být z této situace.

Děkuji za každé případné odpovědi a názory,co s tím.

T.

bublina říká:

„cítím,že erekce není 100%“ Diagnóza i léčba tvého problému je v kompetenci sexuologa. On má k dispozici diagnostické metody a vzdělání potřebné k odhalení příčiny tvého problému a k doporučení léčby.

Anonyyym (věk: 15) říká:

Dobrý den, včera jsem masturboval a po ejakulaci se mi žalud zmenšil (to jindy nědělal), po hodině jsem šel na záchod a žalud měl stejnou velikost jako po ejakulaci. Předkožka se mi zdála k tomu trochu jakoby napuchlá a po petažení, se na pravé straně objevil jakoby hrbol, který byl tvrdší. Žalud je teďka méně citlivější než předtím a předkoža je zase více citlivějším po přetáhnutí přes žalud… nevím jak více to popsat. Děkuji za jakoukoli odpověď

Salamandr říká:

Prostě jsi ho zadřel.. Každej správnej chlap ví, že aby motor dobře šel, je nutný, aby byl motor namazanej.. Tentokrát není nutný dát motor do servisu, stačí ho nechat na pokoji a až zchladne, bude dobrej.. Pamatuj, kdo maže, ten jede..

kadet říká:

Je-li předkožka citlivější, namaž ji avirilem. Příště před masturbací pro jistotu namaž nějakým lubrikantem. A nevěnuj tolik pozornosti tomu svému drahocennému nástroji. On je stavěný na větší zátěž – na milostné hrátky, na zasouvání do tělesného otvoru, na to, že ho bude brát do úst i do rukou druhá osoba, která necítí, kdy to bolí…

Anonyyym (věk: 15) říká:

A ta napuchlejší předkožka a napuchlejší strana penisu tu mám teké mazat?

kadet říká:

Klidně to namaž celý, to nemůže škodit. Ale jak jsem už psal – jestli to je napuchlé, tak na to přikládej studený. Taky by mohl pomoci odvar z heřmánku. A vůbec nejlepší bude heřmánková mast . tou to namaž celý.

Anonyyym (věk: 15) říká:

Takže ten otok by měl po natírání tou mastí vrátit do normálu? (prosím, co je to za mast?)

kadet říká:

Ale tys nepsal o otoku. Psals, že se ti žalud zmenšil. Jestli je to oteklé, tak to chce studené obklady. A uvidíš zítra.

(Aviril je mast např. na opruzení a prodává se v každé lékárně)

Anonyyym (věk: 15) říká:

Promiň já to popletl. Dobře, děkuju

bublina říká:

Neomlouvej se, nic jsi nepopletl, to jen kadet zase dokazuje, že neumí číst :-)

Vždyť už v prvním dotazu jsi psal: „Předkožka se mi zdála k tomu trochu jakoby napuchlá“, tak za co se omlouváš?

bady (věk: 17) říká:

Zdravím prosimvas co mužů dělat když mám poškozený některý toporici tělíska, někde sem se dočetl že to může být s honeni a pak ten penis je krivej, to není jako normální běžný zakriani :( poradite někdo co stym??

bublina říká:

K doktorovi. Poškozená topořivá tělesa se samy od sebe dobře nezahojí, pokud ano, tak srostou křivě a způsobují zakřivení penisu.

Jak jsi přišel na to, že je máš poškozený? Měl jsi nějaký úraz? Je to velmi bolestivé, tak je mi divné, že tě okamžitě neodvezli na pohotovost. Při normální masturbaci je obtížné je poškodit, takovou sílu člověk sám na sobě rukama nevyvine.

Nebo máš jen zahnutýho pindíka a naivně si myslíš, že to nikdo nemá a že sis to tak „neodborně vyhonil“?

anonym 987 (věk: 15) říká:

Dobrý den, sice jsem si všiml vašeho „velmi vtipného“ způsobu, jak odstranit pupínky mixérem, kanibalkou apod., ale myslím, že tohle není pupínek, jako spíš něco způsobené poškozením. Mám na vnitřní straně předkožky až dole (naproti nejširší části žaludu) takový bílý puchýř s takovou dírkou uprostřed, mohu přidat i foto, ale nevím jak ho sem vložit. Píši to sem proto, že mě to bolí při masturbaci, když o to zavadím (i před předkožku) a nejspíš se mi to stalo když jsem přehnaně často masturboval a nějak jsem se tam odřel, spálil, nebo něco takového. Je to veliké asi 2×3mm. Zkoušel jsem pár dní abstinovat, ale nezměnilo se to. Díky za každou smysluplnou radu bez sarkasmu.

kadet říká:

Z tvého popisu se toho asi moc poradit nedá. Jestli je to jen zhmožděninka nebo rozškrábnutý „beďar“, měla by na to stačit hojivá mast a pár dní klidu. Kdyby to ale hnisalo, bolelo i v klidu, nehojilo se to, nezbyde než navštívit lékaře – měl by na to stačit tvůj dětský či obvodní.

(jak sem vkládat obrázky se dozvíš, když po otevření Odpovědět rozklikneš kousek pod tím – Více informací o možnostech formátování)

anonym 987 (věk: 15) říká:

kadet říká:

No, vypadá to, že je to perforovaný puchýř. Kolik dní to máš? Dáváš na to hojivou mast?

anonym 987 (věk: 15) říká:

Mám to už nějaký ten týden, nic jsem na to nepatlal, říkal jsem si, že se to nějak zacelí, ale teď už mě to začínalo fakt trochu strašit.

bublina říká:

Jestli tě to straší jen trochu, tak si na internetu prohlídni vzhledu vředů, boláků a puchýřů, kterými se projevují některé pohlavní choroby (namátkou třeba měkký vřed). A nezapomeň si přečíst, jakým stavem obvykle končí, pokud se nezačnou včas léčit. Zkus se nám pak svěřit, co ti řekli na kožním.

kadet říká:

Trochu strašit? Asi tě to straší opravdu jen trochu, když tě to ještě nedohnalo k doktorovi. Tady totiž nic jiného nepomůže, když se to samo už nějaký ten týden nehojí.

Q říká:

Mám problém s bolestí penisu, ale netuším, jestli vznikla mechanickým působením (úrazem) nebo zda nejde o nějakou nemoc. Na urologii se dostanu až příští týden, protože jsem momentálně služebně v zahraničí a neumím si představit jak bych komunikoval, když neumím přesně specifikovat problémy a řešení asi nebude triviální.

O víkendu před odjezdem jsme se s přítelkyní velmi vášnivě milovali a velmi dlouho. Penis byl v provozu (v erekci) prakticky celé dva dny jen s krátkými přestávkami, takže mě nepřekvapilo, když mě ještě v pondělí pobolíval. Ale teď už je středa a penis mne bolí prakticky pořád. Občas bolest poleví, ale po nějaké době opět začne bolet. Je to taková tupá bolest, nedokáži ji přesně lokalizovat, ale vychází jakoby z kořene penisu, občas ale postupuje až k žaludu do jeho spodní části (k uzdičce). Občas, většinou když dlouho sedím, se ta bolest jakoby rozlévá po celé oblasti kolem stydké kosti a i do varlat, ale při prohmatání varlata nijak nebolí a citlivá jsou asi stejně jako dřív. Močení na bolest nemá žádný vliv – nic mě nepálí a ani bolest po vymočení nijak výrazně neustoupí.

Nevím jestli to má souvislost se zdejším vedrem nebo to nějak souvisí s tou bolestí, ale připadá mi, že mám penis trochu nateklý, zkrátka není v klidu tak scvrklý jako bývá obvykle, ale vypadá jako částečně ztopořený (je měkký, visí, ale je zvětšený).

Nejvíc to bolí asi večer, ráno méně, ale dneska mě ta bolest vzbudila asi ve 4 ráno ale po ibalginu to bylo v 8 v klidu a jen mírně občas zabolelo. Teď se to zase začíná zhoršovat.

Zvýšenou teplotu ani jiné projevy infekce nemám, jenom jsem si všiml na vnitřním listu předkožky světlých skvrn. Už dříve jsem tam měl tmavší pigmentové skvrny, ale teď s těmi skoro bílými je to tříbarevné a vypadá to trochu zvláštně. Nevím jestli je to jen kosmetická záležitost nebo to s tím nějak souvisí, ale dřív jsem si těch světlých skvrn nevšiml, takže tam asi nebyly a objevily až teď. Trochu náhoda, pokud to nesouvisí.

Nevíte někdo co může být příčinou několik dní trvající bolesti penisu?

bublina říká:

Ve tvém případě asi není lepší rada než návštěva doktora. Můžeš to zkusit ochlazovat, to by mohlo zpomalit zánět, pokud tam nějaký probíhá, snížit otok a bolestivost. Když něco bolí víc než 3 dny, tak už by to chtělo zjistit proč. I v cizině jsou lékaři, podle toho kde jsi by ti mohla stačit kartička české ZP, jestli sis nepřiplatil nějaké cestovní.

Q říká:

Díky za radu s tím chlazením. Využil jsem minibaru na pokoji a to předražené pití zdarma využil ke chlazení „moudí“. Po pár dnech bolest zmizela a i klidový stav se zmenšil na původní velikost (možná díky chladu).

Dneska jsem byl pro jistotu na urologii (objednala mě tam přítelkyně po telefonátu už minulý týden) a doktorka to jen lehce prohmatala a vzala mi pro kontrolu krev (jestli tam není nějaký skrytý zánět). Ty skvrny s tím asi nijak nesouvisí, ty tmavší jsou klasický pigmentový a na těch světlých naopak pigment chybí, ale je to jen kosmetické záležitost, i když se to objevilo takhle najednou – prý se to stává (má to i nějaký odborný název, ale ten jsem zapomněl).

bublina říká:

Kdyby tě tam přítelkyně neobjednala, tak bys asi nikam nešel, co? Poděkuj jí za to, že se o tebe stará a že jí na tobě záleží. Proč si všichni chlapi myslí, že jim doktor ublíží a pindíka jim tam ufiknou, že riskují že jim sám upadne? No jasně, tys byl v zahraničí, kde nejbližší šaman je 300 km daleko a určitě se nespokojí s kartičkou VZP, ale ten anonym s týden se nehojícím vředem je fakt korunovanej.

Q říká:

No, asi bych tam nešel, protože problémy po tom chlazení zmizely. A dneska jsem volal jaké jsou výsledky z té krve a je to vpořádku. Bylo tam jen trochu víc bílých krvinek, ale pořád v normě. A je fakt že se dost stydím a zbytečně předvádět penis před cizími lidmi se mi nechce, takže to člověk udělá až když to jinak nejde. Ale nebylo tak hrozný. Když pominu ten stres a nervozitu, tak to jako zážitek bylo celkem vzrušující. Ale to je do jiné diskuse a ne do úrazů :-)

bublina říká:

Tak zkus najít nějaké vhodné téma a tam ten svůj zážitek popsat :-)

bleble (věk: 17) říká:

Vím, že to sem moc nepatřím, ale potřebuju se na něco zeptat a jinam než sem mě nenapadlo. Nemám nějaký mindrák ohledně velikosti mého penisu, ale vadí mi jiná věc, a to, že při běhu (sprintech nebo když hraju fotbal atd.) nebo fyzické námaze, (když jako opravdu makám) tak jakoby se všechna krev z mého penisu odčerpá a penis se opravdu hodně zmenší až je to nepříjemný (tak na 2–3cm). Cítím pak nepříjemný pocit v oblasti celého penis. Můžete mi říct jestli je to normální? Děkuji za odpověď.

bublina říká:

Je to normální pocit studu. Stydíš se za věc, kterou nezměníš, buď z toho vyrosteš (zmoudříš), nebo nebo se zařadíš mezi zamindrákované chudáčky.

bleble (věk: 17) říká:

Omlouvám se, ale nepochopil jsem moc odpověď, když např. posiluju doma nebo běhám sám, tak proč bych se měl stydět, nevím jestli jsem to dobře napsal, ale chtěl jsem se zeptat jestli je normální když právě namáhám svalstvo, že se mi odkrevní (nevím jestli je to správný pojem) penis, je to nepříjemné tak jsem se chtěl zeptat jestli je to normální nebo ne, a jestli to pak tedy nepoškozuje růst(nevím jestli je to fáma, ale např. o kulturistech se povídá, že nejsou dole pak moc vybaveni v následku posilování). To je všechno.

bublina říká:

Stud může vyvolat nepříjemné pocity kdekoliv. K tomu aby ses styděl nepotřebuješ nutně společnost. Když ti vadí že se ti zmenší při sportu, tak nesportuj. Kulturistům hrozí (při hormonálním dopingu) zmenšování varlat a neplodnost mnohem více než zmenšování penisu.

bleble (věk: 17) říká:

No nevím jestli přestat sportovat je řešení, takže si myslíte, že je to ze studu? Já se totiž fakt nestydím, když např. hraju fotbal tak se přece nezaobírám, jak ho zrovna mám velkýho, ale prostě při tom běhu se mi ta krev nahrne samozřejmě do svalů, které používám no a penis je zmenšený a jakoby odkrevněný (nebo jak to napsat), a fakt se jako nestydím, otázka zněla jestli je to normální když se mi z 5–6cm v klidu zmenší na 2–3cm (přibližně). Jestli už Vám někdo něco podobného psal, protože se mi zdá že nikdo z kamarádů takový problémy nemá (neptal jsem si jich ale).

bublina říká:

Přestat se sportem je jediné řešení, pokud ti zmenšení při sportu vadí. Tedy pokud se s tím nesmíříš a vadit ti to přestane :-)

Když jsi psal o nepříjemných pocitech, tak nepředpokládám, že by sis během toho sportování nějak významně penisu všímal a vnímal při tom nepříjemné pocity. Ty asi máš až když si všimneš, že ho máš scvrklejšího než jindy (na wc, ve sprše, v šatně, …) Pokud nemáš nějakou chorobu, která by způsobovala ty nepříjemné pocity (nenapsal jsi ani kde přesně a jak je pociťuješ), tak to může být jen nejasný nepříjemný pocit z toho, že je něco špatně, že jsi jiný než ostatní, i když ani přesně nevíš, jak na tom ostatní jsou. To lze stručně vyjádřit slovem „stud“. Neznám kluka, který by byl hrdý na to, že má malý (2–3 cm) penis :-)

Velikost penisu v klidu se mění dost výrazně a závisí to nejen na míře vzrušení, ale i na teplotě, tlaku krve, napětím některých svalů, … a může dost výrazně kolísat. Ale na tom nezáleží, velikost penisu v klidu nikoho nezajímá, není dobrá k ničemu ohledně sexu. Když už jako kluci máte snahu porovnávat ve „výkonech“, zajímá snad někoho, za kolik ujdeš nebo poklusem uběhneš 100 nebo 200 metrů když jsi unavenej a nebaví tě běžet naplno? Bude tě zajímat, jestli je normální, že ti těch 100 metrů trvá ujít 10 minut a že cítíš v nohách divnej pocit?

A jak víš, že nikdo z kamarádů takový pocit nemá, když ses jich neptal? Normální zdravej kluk takový problémy který popisuješ nemá, protože takový hlouposti zkrátka neřeší.

bleble (věk: 17) říká:

bleble (věk: 17) říká:

Jen ještě k tomu pocitu (pro jistotu), např. když jsem se vytahoval na tyč, tak mě po chvilce když jsem ještě měl ještě sílu, povolil trochu myslím, že svěrač (nemůže to být právě spojený s tím nepříjemným pocitem? Jako, že většina krve odtekla do svalů a svěrač zůstal odkrevněn a proto mírně povolil?). Omlouvám se, že pořád otravuju, ale potřebuju se ujistit, protože mi tohle nepřijde normální. Nejsem sice žádnej svalovac, ale jak jsem se již zmiňoval vytahovat jsem se ještě mohl ale kvůli tomu pocitu(nejspíš svěrač) jsem musel přestat.

bublina říká:

Pokud ti při sportu povoluje svěrač, tak je podle mě něco hodně špatně. Rozhodně to není normální. Asi by bylo lepší vyhledat lékaře, svěřit se mu a nechat se podrobně vyšetřit.

bleble (věk: 17) říká:

No ono to není až tak hrozné, stalo se mi jednou, dvakrát při té enormní zátěži, vyloženě při fotbalu to není. Jedná spíš při posilování kdy zapnu celý tělo a tedy většinu svalů(a myslím že svěrač je taky sval) a cvičím úplně nadoraz, tady jde víc než o povolení svěrače jestli právě ta zátěž nějakým způsobem nenamáhá svěrač a já mám pak ty pocity.

bublina říká:

Pokud cvičíš a posiluješ opravdu tak extrémně jak píšeš, tak tyhle problémy máš řešit se svým sportovním lékařem a trenérem, protože to není normální a měl bys být neustále pod lékařským dohledem. Pokud si takhle ničíš tělo sám a bez lékařského dohledu a pod vedením odborného trenéra, tak jsi debil a protože nemáš potřebné lékařské znalosti, tak ti na internetu nikdo nic užitečného neporadí, protože bez podrobných vyšetření to zkrátka zodpovědně dělat nejde.

Jestli opravdu využíváš tělo na hranici jeho schopností, tak si fakt najdi schopného doktora, který tě bude hlídat.

kadet říká:

I mně povoluje svěrač – při četbě tvých komentářů.:)

kadet říká:

Ano, je naprosto normální, že tělo přednostně dodává krev těm orgánům, které jsou momentálně vystaveny největší námaze – aby je co nejvíc zásobovalo kyslíkem a živinami – a ubere to těm, které jsou právě v klidu. Při déle trvající zvýšené námaza, třeba vytrvalostním běhu či intenzivní jízdě na kole, se opravdu každému penis scvrkne, ale nevím, že by to bylo spojeno s nějakým nepříjemným pocitem (snad jen v zimě na běžkách, když se člověk potřebuje vymočit a nemůže ho v tom zimním oblečení honem najít) a určitě to nemá vliv na růst.

Kulturistika, to je trochu specifická záležitost i z hlediska hormonálního (i v případě, že kulturista nepoužívá nic podpůrného) a bylo by to na zvláštní článek. Ber však v úvahu i optický klam – genitálie se v porovnání s mohutnými stehny a boky kulturisty zdají být malinké.