Ulcus molle

Synonyma: Měkký vřed

Bakteriální onemocnění způsobené Haemophilus ducreyi k jehož přenosu dochází takřka výlučně pohlavním stykem. Na místě infekce se nalézá jeden, řidčeji více vředů, v okolí bolestivé zduření uzlin. Muži jsou postiženi častěji než ženy. Léčba: antibiotika- kotrimoxazol.