Virová hepatitida D

Defektní RNA virus, HDV, Delta agens, množící se vpřítomnosti HBV. HDV se vyskytuje buď v koinfekci s HBV, nebo jako superinfekce osob s chronickou infekcí HBV Klinický obraz je jako u hepatitidy B…

1. Původce – agens

Defektní RNA virus, HDV, Delta agens, množící se v přítomnosti HBV.

2. Klinický obraz a diagnostika infekce

HDV se vyskytuje buď v koinfekci s HBV, nebo jako superinfekce osob s chronickou infekcí HBV Klinický obraz je jako u hepatitidy B. V případě koinfekce bývá dvoufázový, často závažnější průběh, ale obvykle s dobrou prognózou, v případě superinfekce je větší nebezpečí přechodu do fulminantní formy, stejně tak i do chronické aktivní hepatitidy a cirhózy.

Sérologická diagnóza spočívá v detekci celkových protilátek anti-HDV metodou RIA nebo ELISA. Detekce protilátek anti-HDV IgM je prováděna jen ve speciálních laboratořích, stejně jako stanovení antigenu HDAg.

3. Výskyt

Endemicky v jižní Itálii, jižní Americe, Africe, Rumunsku, některých státech bývalého SSSR. U nás je výskyt zanedbatelný.

4. Zdroj – rezervoár

Jako u virové hepatitidy B.

5. Cesta přenosu

Parenterální a sexuální – jako u HBV

6. Inkubační doba

14 – 120 dní.

7. Období nakažlivosti

Během všech fází infekce, nejvíce před začátkem onemocnění.

8. Vnímavost

Všichni, kdo jsou vnímaví k HBV nebo jsou nosiči HBsAg.

9. Principy terapie

Jako u virové hepatitidy B.

10. Epidemiologická opatření

  1. preventivní
    • jako u virové hepatitidy B, včetně imunizace vnímavých osob (imunizace, pasivní ani aktivní, nechrání HBsAg pozitivní nosiče)
  2. represivní
    • jako u virové hepatitidy B