1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

Ve většině zemích světa, se 1. prosinec připomíná jako Světový den boje proti AIDS, jehož. smyslem je vždy zhodnotit výsledky kampaně proti této zákeřné nemoci a upoutat pozornost k problémům souvisejcím s epidemií. Z toho důvodu lze i v médiích vypozorovat v posledních dnech takovou smršť článku s tématikou AIDS a nejinak je tomu i v tomto zápisníčku :) Není bez zájímavosti, že tématem letošního dne je „Ženy, dívky a HIV/AIDS“ s poukazem na výzkumy, které ukazují, že mladé ženy a dívky jsou 2,5krát náchylnější k infekci HIV než jejich mužské protějšky. Jejich zranitelnost vyplývá zejména z neznalosti problematiky přenosu viru HIV, malého vlivu na používání bezpečných praktik při sexu a tím zcela nedostatečné úrovně prevence. Přibližně polovina všech infikovaných HIV na světě jsou dnes ženy, zatímco v minulosti byl AIDS považován spíše za onemocnění mužů. Ženy proto mohou sehrát v boji proti AIDS důležitou úlohu a z tohoto prostinkého důvodu je na ně letošní kampaň zaměřená. Další informace na UNAIDS – OSN pro AIDS