Homosexualita a homofóbia

Homofóbia

Homofóbia je jav v myslení a správaní človeka charakteristický iracionálnym strachom a nepríjemnými pocitmi viažucimi sa na akýkoľvek objekt, všeobecný i konkrétny, súvisiaci s homosexualitou. Najčastejšie prejavy v správaní sú verbálne deklarovaná hostilita, či otvorená verbálna alebo fyzická agresivita nasmerovaná na objekt homofóbie, ktorým sa stáva skupina ako celok, homosexuálna minorita, indivíduum, človek patriaci do tejto skupiny, ako aj všetky javy súvisiace s homosexualitou. Bezprostrednou príčinou homofóbie býva strach z neznámeho, o čom ten, kto má strach predpokladá, že je zlé, hriešne či choré ako aj strach o stabilitu vlastnej sexuálnej identity. Homofóbia sa prejavuje v myslení a správaní jednotlivcov, v medziľudských vzťahoch i na všetkých úrovniach spoločenského a verejného života.

 1. Individuálna homofóbia súvisí so systémom hodnôt jednotlivca, jeho náboženským presvedčením a systémom osobných kritérií na to, čo je a čo nie je morálne, deformovaným predsudkami voči homosexuálom (pocity nenávisti alebo ľútosti voči gayom a lesbám, pocity strachu z vlastnej homosexuality (autohomofóbia)
 2. Homofóbia v medziľudských vzťahoch sa prejavuje, keď osobná zaujatosť ovplyvňuje vzťahy medzi jednotlivcami a transformuje predsudky na prejavy nenávisti, verbálnej alebo fyzickej agresivity, opovrhovania, odmietania a pod. (používanie nadávok a pejoratívnych výrazov- „buzerant“, „teploš“, odmietanie alebo prerušenie medziľudských kontaktov a vzťahov, sociálne vylučovanie z prostredia rodiny, kolektívu v škole či práci, miestnej komunity)
 3. Inštitucionalizovaná homofóbia označuje spôsoby akými orgány štátnej správy, samosprávy, výchovno-vzdelávacie, náboženské, zdravotnícke a iné inštitúcie, zamestnávateľské organizácie či profesné združenia systematicky priamou alebo nepriamou formou diskriminujú jednotlivcov na základe ich sexuálnej orientácie.

Homosexualita a náboženstvo

Položme si základnú otázku – sú neštandartné zväzky zakázané od Boha? Pod pojmom štandartný zväzok sa chápe heterosexuálny, monogamný vzťah, ale kto čítal bibliu vie, že všetci patriarchovia boli polygamní. Čo sa týka homosexuality, John Scott vo svojej knihe „Homosexuálne partnerstvo?“ (v ktorej mimochodom takýto zväzok odmieta) konštatuje, že v biblii sa nikde nespomína jej zákaz, ale tento zákaz možno vyvodiť z jej kontextu.

V knihe Genezis sa spomína príbeh Sodomy a Gomory. V Sodome sa usadil Lót so svojou rodinou, no miestni obyvatelia na neho stále hľadeli ako na prišelca. Keď do mesta prídu dvaja Boží poslovia (anjeli), Lót ich pozýva k sebe. K Lótovi prichádzajú Sodomčania so žiadosťou, že chcú týchto Božích poslov lepšie spoznať (v biblii sa na označenie sexuálneho styku používa pojem spoznať niekoho, napr. Adam poznal svoju ženu Evu a splodil s ňou dvoch synov…). Lót odmieta ich žiadosť, nevydá im svojich hostí, ako náhradu im ponúka svoje dve dcéry, ešte panny. Tento starý príbeh sa končí odchodom Lóta a jeho rodiny z mesta hriechu, ktoré Boh za trest zničil ohňom a sírou.

Z tohto príbehu pramení tradícia zákazu homosexuality ako normy správania sa pre kresťanstvo. Existujú však minimálne tri dôvody, prečo by to tak nemôže byť:

 1. príbeh, v ktorom niekto ponúka svoje dcéry na sexuálny styk, nemôže byť normou,

  ani kodifikáciou sexuálnych práv

 2. nie je v ňom jednoznačne povedané, že v prípade Sodomčanov išlo skutočne o

  homosexuálov

 3. obidve dcéry súložili so svojim otcom a mali s ním deti, čím by sa incest povýšil na

  normu.

Prvá a druhá Samuelova kniha nám zase rozpráva o tom, ako budúci kráľ Dávid sledoval nahé ženy pri kúpaní. S Jonatánom, synom kráľa Samuela, išiel do poľa a tam si vymenili plášť i opasok, čo pri symbolickom jazyku biblie mätie mnohých dodnes. Navyše, keď Jonatán zomrel, Dávid narieka: „Všetky ženy, čo som mal, nedali mi lásku ako ty.“

Ďalší starozákonný príbeh, pri ktorého interpretácii môžeme povedať, že súvisí s témou homosexuality, je rozprávanie o Jozefovi a jeho zázračnom plášti. Jozefa nemali radi bratia. Bol iný ako oni, nechcel napr. nosiť sukienku ako oni, ale chcel farebnú a pod. A tak ho bratia predali do otroctva. Jozef sa dostal až do Egypta, kde padol do oka putifárky (čosi ako ministrovej manželky), ktorá ho chcela zviesť. Jozef však nechcel, a my môžeme zase rozmýšľať prečo, zato sa však lepšie zoznámil s kuchárom a čašníkom, hoci neskôr splodil dve deti.

Normálna homosexualita

V 90. rokoch sa v odbornej literatúre začali objavovať články, ktoré jednoznačne vyvracajú ešte stále rozšírený mýtus, že homosexuálov je v populácii až 10 %. Tento názor vychádza z publikácií Alfreda Kinseya z roku 1948. A. Kinsey zistil, že 10 % z opýtaných vo veku od 16 do 65 rokov sa správalo aspoň po 3 roky prevažne homosexuálne. Z pohľadu moderného výskumu je však táto štúdia zavádzajúca. Napríklad 25 % opýtaných boli bývalí alebo súčasní väzni a to nie je vhodná populačná vzorka reprezentujúca bežné obyvateľstvo.

Jedna z vedecky najprísnejších prác zaoberajúcich sa sexuálnym správaním sa Američanov je práca Michaela a spol. z roku 1994 s názvom Sex in America: A Definitive Survey (Boston: Little, Brown & Co, 1994). Táto štúdia ukázala na veľmi starostlivo zvolenej reprezentatívnej vzorke 3 432 respondentov, že výskyt homosexuality je u mužov iba 2,8 % a u žien len 1,4 %. Tieto čísla pomerne presne súhlasia s údajmi z iných západných krajín. Napr. jedna britská štúdia ukázala, že v rokoch 1990–1991 len 1,1 % z 19000 anketovaných mužov malo v poslednom roku homosexuálneho partnera (3,6 % kedykoľvek v živote) (Nature, 360, 1992, s. 410–412). V prieskume sexuálneho správania sa reprezentatívnej vzorky obyvateľov ČR uskutočnenom na prelome rokov 1993/94 uviedlo homosexuálnu orientáciu asi 2 % mužov a žien. Polovica z nich sa k homosexualite otvorene prihlásila.

Druhú stranu mince, nazývanej homosexualita, tvoria ľudia, ktorí tvrdia, že sexuálny pud je zo všetkých biologických pudov najviac spojený s pocitom rozkoše. Skúsenosť rozkoše vytvára silný impulz pre formovanie správania sa. Keď biologické pudy, hlavne sexuálne, nie sú aspoň čiastočne regulované, pestované a uvedené pod kontrolu civilizujúcich vplyvov kultúry a vôle, zapúšťa nutkanie na ich okamžité uspokojenie hlboké korene v nervovej sieti mozgu. Individualizovaný spôsob, akým dosahujeme toto uspokojenie, je taktiež hlboko zakorenený. Svet sexuálnych fantázií je potom veľmi ťažko zmazateľný. Z tohto dôvodu sa neregulované sexuálne tendencie stávajú zvykom, potom nutkaním a v konečnej fáze nie sú odlíšiteľné od závislosti.

Aj v postojoch a prístupoch k sexualite, sexuológii a otázkam súvisiacim s reprodukciou sa prejavuje akási rozpoltenosť v dôsledku prehnanej otvorenosti a slobody, ktorú poskytuje demokracia, a to dokonca aj v odborných kruhoch. Už dlhšiu dobu prebieha v spoločnosti pomerne ostrý stret dvoch základných filozofií a smerov akceptácie sexuality:

Religiózny (náboženský)

 1. ultraradikálny (až fundamentalistický)
 2. radikálny (napr.katolícka cirkev)
 3. umiernený (napr.reformované cirkvi)
 4. liberálny

Reálny (fyziologický)

 1. prísne „morálny“
 2. voľnejší
 3. liberálny
 4. ultraliberálny (neviazanosť v sexe, „môže sa všetko“)

Spoločnosť sa neustále vyvíja a mení. Zdokonaľuje sa a „rastie“. A tak, ako už dnes nie je „nemorálne“ alebo „nenormálne“, keď žena nosí nohavice, alebo keď je žena ešte v 25 rokoch slobodná, časom sa hádam stane „normálnym“ aj to, že niektorí ľudia si lepšie rozumejú po sexuálnej stránke s rovnakým pohlavím.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Monča1 říká:

Po několika letech manželství jsem zjistila,že můj manžel je asi gay nebo úchyl.Když nejsem doma tak si obléká moje spodní prádlo ,punčochy a kdoví co ještě a co v tom dělá.Jednou zapomněl na počítači spuštěnou stránku s nějakou seznamkou,pervers,nebo jak a tam byl na fotkách v mém prádle,no prostě hnus,prý --------,měl tam dokonce i v zadku zastrčený můj robertek,prase.Nevím co si mám počít,co mám dělat,zatím jsem mu o tom neřekla,poraďte mi prosím.

anonym říká:

Asi se po těch letech manželství cítí víc jako žena,tak mu to dopřej ,nebo si dejte trojku.

bublina říká:

Nosíš někdy kalhoty? Vzala sis někdy pánskou košili? Nebo manželovo tričko?

Dámské prádlo bývá často jemné, příjemné na dotyk, hezké. Aby ho ženy rády nosily, aby se jim líbilo a cítily se pohodlně. Liší se nějak mužská kůže od ženské? Nemyslím třeba tu na bradě, ale na zadku?

Je špatné, když některý muž zatouží vyzkoušet kontakt s dámským prádlem na vlastní kůži? A když se mu to zalíbí? Škodí to někomu? Poškozuje to zdraví? Má to vliv na ekonomickou situaci rodiny? Na sociální vztahy?

Proč máš vibrátor? Používáš ho? Je ti to příjemné? Když ti bude chutnat zmrzlina koupíš si jí, budeš si jí v klidu lízat a tvůj manžel na tebe musí jen mlsně koukat? Protože mít potěšení z lízání zmrzliny je v pořádku jen pro tebe, ale kdyby jí lízal tvůj muž, zdálo by se ti nechutné? Ty máš na výběr dva otvory, kde ho můžeš použít, tvůj muž si vybrat nemůže, má otvor jen jeden, takže jinam si ho strčit opravdu nemůže.


Odhalení tajemství, které před tebou blízká osoba dlouho tajila, může být v první chvíli dost šokující. Nech odeznít první emoce, snaž se na to nemyslet z osobního pohledu, ale jakoby z vnějšku, nezávisle, racionálně. Chovej se prozatím jako by se nic nedělo. Vyvaruj se jakýchkoliv reakcí nebo emocionálních výlevů a dej si čas si to v hlavě srovnat. Zamysli se nad otázkami, co jsem ti naznačila. Nic není tak černobílé, zkus si připustit jiné odpovědi, než které tě teď pod tíhou předsudků napadají. Taky se zamysli, co k němu cítíš. Cos k němu cítila před odhalením. Jak sis představovala budoucnost. Jiné to asi bude pokud máte děti a pokud jsi na něm ekonomicky závislá, nebo pokud jste bezdětní a máš třeba větší plat než on nebo slibnou kariéru před sebou.

Monča1 říká:

Díky za vysvětlení,ale stejně pořád nevím,nejsem si jistá.Bojím se taky aby nechytl nějakou nemoc a nenakazil mě ,přece jen se nejvíc šíří nemoci mezi homosexuály a hlavně při análním styku.Od sousedky vím,že u nás občas nějací chlapy byly,když jsem byla v práci.Zatím se pohlavnímu styku s ním vyhýbám,bojím se abych něco nechytla a taky se mi to hnusí,když si uvědomím že to dělal s nějakým mužem.

bublina říká:

Pokud jde o zdraví a bezpečný sex, to si musíte vyříkat spolu, pokud k němu budeš mít důvěru a budeš mu věřit co ti řekne. Pokud měl nějaký styk bez kondomu (je asi jedno jestli s mužem nebo ženou), tak podle toho kdy to bylo bys asi byla klidnější po testech na HIV (oba). To je asi to nejjednodušší. A sledovat případné příznaky ostatních STD (sexuálně přenosných chorob).

Jak moc se dokážeš vyrovnat se zálibami svého muže si musíš rozhodnout sama, jestli to dokážeš tolerovat (s ohledem na udržení rodiny), nebo je to pro tebe nepřijatelné a rozchod je nevyhnutelný. Určitě kontaktuj soukromou zprávou „petmkovu detektivní kancelář“, jistě ti prozradí odkazy na videa a další stopy aktivit tvého muže, abys byla v obraze a věděla co asi můžeš čekat. Také svému muži dej čas, aby se vyrovnal s tím, žes to odhalila a umožni mu, aby se ti svěřil (nemusíš ho hned a najednou konfrontovat s tím, co petmk našel, to si nech jako zálohu a ověření toho co ti říká).

petmk říká:

Mončo, tohle za tebe nikdo nevyřeší. Tohle si musíte probrat sami dva. Rozhodni se, jaký by bylo pro tebe ideální řešení a pak to s ním prober. Možností je hned několik, od rozvodu až po pokračování. Pokud bude pokračování, tak padou tabu a nevím, jak moc bys zvládla jeho představu – připnout si strap-on, análně zprznit manžela v punčochách a korzetu a nakonec ho počůrat..

Podle nicku (který jsem odstranil, podle něj se dáte oba poměrně dobře dohledat) bych řekl, že je na webu docela aktivní. Dokonce jsem ho podle mailu našel i na jednom trans webu mezi klukama v dámským prádýlku… Prezentuje se hned několika úchylkama – , , piss atd.

Dobrá zpráva je, že jsem ho nikde na fotkách nenašel s jiným chlapem. Jediný, co jsem našel a kde nebyl sám, jsou nějaký dvě videa na polským serveru, kde má anální sex se ženou…

bonxi říká:

prosim, par krat som bola zamilovana do chalanov, no taha ma to trochu aj k babam, niekedy mam nutkanie ochranovat. co to znamena?

bublina říká:

Nic to neznamená, dnešní společnost je snad už dostatečně tolerantní ke vztahům mezi stejným pohlavím. Ochranitelský komplex taky nějaký existuje, ale neumím si představit, že by tě to nějak omezovalo nebo znemožňovalo.

bonxi říká:

bublina říká:

Tomko93 říká:

ahoj, Nevím už jak nebo kde se svěřit tak zkouším i tuhle variantu.S tím že jsem gay jsem se smířil už přibližně ve 14ti. Měl jsem i paru vztahů ale pořád nedokážu sebrat odvahu říct o svojí orientaci rodině a přátelům.. doma slýchávám hodně často homofóbní názory na co jen de a stejné názory slýchávám i u přátel.. Jsou sice vyjímky kterým věřím že by si to nechali pro sebe ale nemůžu se zbavit pocitu „co kdyby nahodou“ Už si vážně nevím rady a vcelku už mě to ubíji to předevšemi tajit :(

Tomko93 říká:

Ahoj, Něco sem si o tom přečetl z odkazovaného webu tudiž díky za odkaz.Došel sem k názoru že to nějak risknu a u koho si budu myslet že by mohlo být nejrozumější tak se prostě svěřím.Ono asi bude lepší cokoli než žít v takových tajnostech které mě stejně ubíjí :/

kadet říká:

Určitě znáš pár takových kámošů, o kterejch víš, že to nevykecají ani tě nezavrhnou, když se jim svěříš. Tak to zkus o tom s někým takovým promluvit. Fakt to bude lepší a psychicky ti to pomůže. Ale musíš dobře předem zvážit, jestli opravdu je to dobrej a důveryhodnej člověk.

bublina říká:

Pro přesnější hledání se tomu co prožíváš říká „coming out“.

Třeba ti sem k tomu někdo napíše více, třeba akire by ti mohl poradit.

Tomko93 říká:

Hoja,

Tak skoro po 3 měsících jsem se dokopal to konečně někomu říct. Před tím než jsem to ze sebe vlastně vyplivl tak nervozita a X myšlenek co dělat kdyby to dopadlo na draka..

Každopádně potvrdilo se potvrzené :) stačí si vybrat fajn kámoše/kámošku a podrží vás všemi deseti :) A pocit úlevy je fakt neuvěřitelný :) Konečně netajím přede všemi co jsem a nač jsem hrdy. Kluci nebojte se toho jen třeba správně vybrat komu to řeknete pravý kamarád se vám zády neotočí jen kvůli jiné sexualitě :)

Děkuji moc téhle stránce moc mi pomohla :)

kadet říká:

Bacha na volbu slov. To, že „pravý kamarád se vám zády neotočí“ by pro někoho mohlo být nahrávkou na nemístný žert. :)))

Tomko93 říká:

No, na takové žertíky narazím myslím i real dost krát :D ale tak pro mě známka že se jedná o tupce který sám nic nezažil a montuje se do druhých .. :D :) Každopádně tohle mě nenapadlo až po tom co jsi to napsal .. i jsem se zasmál :D

bublina říká:

kadet říká:

Ano, Akire by mohl. Jenže by se tu musel vyskytnout. Já už ho tu nepotkal několik měsíců.

bublina říká:

Třeba se vyskytne a třeba něco napíše. A když ne, tak si ten kluk jistě najde co potřebuje, když už ví co má hledat.

petmk říká:

To nevím. Poslední přihlášení tady má 5.2. 18:01. Kdo ví, kde je mu konec…

akire říká:

Se omlouvám, musel jsem se na půl roku odmlčet. Ještěže homosexualita není žádná věda a zvládli jste to i beze mě ;-)

petmk říká:

V tom máš pravdu. Není to věda. Nejkomplikovanější na ní je lidská blbost…

akire říká:

Já to raději zvaluju na církev, ale co… prakticky jsou to synonyma :-)

petmk říká:

Církev je jenom podmnožina pitomců… Co třeba nacisti, komunisti,…?

akire říká:

Jistě, jenom co se homofobie týče, základní stavební kámen vidím v církvi, zbytek považuji za staletími zmanipulovaný veřejní mínění.

kadet říká:

Využij internet. Najdi stránky homosexuálů. Tam si nejen popovídáš s lidmi „stejně laděnými“, ale dozvíš se i rady odborníků i zkušenosti těch, kteří mají stejný problém, řešili jej a řeší.

petmk říká:

Dobrý reference jsou na portál www.004.cz

Chip říká:

Ahoj! Měl bych takovou otázku, která mě už nějakej čas trápí a sem rád, že se můžu někde aspoň takhle zeptat a ulevit si:) Jak koukám ta tu nejsem sám, ale Asi do mých 20ti let jsem byl prostě jen na holky…ani mě nenapadlo se podívat na kluka s myšlenkou něčeho erotickýho nebo tak. Pak ale k nám do práce nastoupil novej skladník. Takvý 20ti letý jelito, spíš takovej normální kluk. Ze začátku v pohodě, ale časem mě začal nějakým způsobem přitahovat s tím, že mám někdy myšlenky na to, že bych se s ním chtěl líbat a tak i když v reálu mě to příjde nechutný. Není na tohle objevování své sexuality už trochu pozdě? Myslel jsem, že je to v pubertě a ve 21 letech už bych měl mít tohle za sebou? Tak by mě zajímalo jesli mě jenom dočasně šibe nebo jestli jsem bi??? Od té doby se na kluky dívám trochu jinak a děsí mě to.......

petmk říká:

Pokud ses zamiloval do kluka, tak jenom díky dvěma věcem:

 1. Nejsi čistě hetero
 2. Sednete si chemicky. Ten chlap ti prostě „voní“

akire říká:

Ne, je to spíš raritní jak tak koukám, ale je to pořád „normální“. Osobně jsem se taky musel zamilovat zhruba v tom věku (nebo o rok dříve) do jednoho kamaráda abych pochopil. Otázka zní jak jsi na tom te´d z holkama, jestli i když si připustíš že se ti líbí i kluci si pořád myslíš totéž o holkách, nebo pomalu zjišťuješ že to cos k nim cítil bylo mnohem slabší.

Chip říká:

No holky mě berou stejně jako předtím…takže dost:D Ale myslím, že petmk na to kápl. Asi mě prostě ,,voní":D Je to divný, ale bude to asi ono:) Tak dík! Sem rád, že sem to mohl aspoň někde ventilovat:)

adam říká:

Ahojte, pozrel som si zopar vzrusujucich gay videi. a ked v spolocnosti mojich rodinnych radikalnych krestanov tak sa strasne cervenam, ked zacnu ten kolotoc aka homosexualita je hriech a sup s nimi do pekla. Obavam sa, ze aby si nedali do hromady nieco viac. Ako ziskam kontrolu nad tim cervenim na tuto temu v spolocnosti, v ktorej to vstci odsudzuju?

akire říká:

Tak červenání jde použít i naopak, v případě nouze to jde zvalit na to, že se prostě stydíš řešit s rodiči cokoliv ohledně tabu, jakým je homosexualita. Stejně jak by ses červenal kdyby sis s nima měl povídat o heterosexuálním sexu. Ale v principu pokud jsi gay, stejně časem dojdeš na to, že pokud tě vychovali s láskou a jsi pro ně boží dar, jednou se budou muset smířit s tím, že ani bůh neudělal svět černobílý, a tak jsou i lidé, gayové, jako jsi ty (alespoň předpokládám, mluvils tady o gay pornu s použitím slova „vzrušující“).

Kotletka říká:

To asi není otázka o sexu. Doporučovala bych zadat do googlu něco jako: „jak se přestat červenat“. Je to hodně o tom, jestli jsi typ na červenání (světlá kůže) a řekla bych i o psychice (jestli umíš mlžit, lhát, jestli se ti samotnému zdá něco pravdy na tom, co o homosexualitě povídají). Myslím, že důležité je hlavně, aby sis uvědomil, že jsi samostatná a myslící bytost, která zvládne ovládat a obhájit svůj světonázor i způsob žití. Z takového uvědomění možná vyjde, že ti nebude záležet na tom, jeslti se před nimi červenáš a z toho zase, že se nebudeš červenat kvůli věci, na které není nic špatného.

Radim říká:

Ahoj, mám takový „problém“ a potřeboval bych poradit. Už tak 3 roky sleduji normální porno (muž se ženou), a lesbické porno. Vždycky jsem se mi u toho postavil a byl jsem dost vzrušený. Ale teď po třech letech jak tak projíždím stránky s pornem, nemám vůbec chuť se na to dívat. Sice by se mi postavil ale nebavilo by mě to, ale jak tak projíždím a uvidím gay porno tak mám strašnou chuť se na to podívat. Zkusil jsem to a taky se mi u toho postavil. Ale že bych se měl líbat s klukem mi připadá nechutné, a navíc moje představy o sexu s dívkou byly vždycky super a bavily mě. Tak nevím, znamená to, že se mi líbí gay porna, že jsem Gay? dík za odpověď

Matthheew (věk: 21) říká:

Tíež som sa kedisi pozeral na hetero porno(Muž-Žena). A tak isto ako ty som začal pozerať gay porno. A tiež mi predstava bozkávania s chalanom prišla nechutná. Tak ako ty som mával predstavy o sexe s dievčaťom. Ale postupne som začal nad tým rozmýšlať, a časom som sám seba utvrdil vtom že som gay. Tie predstavy o sexe so ženou a pozeranie na hetero porno boli len vďaka akejsi myšlienke, že tak to má byť „správne“. Ale nebolo to tak. Nechaj si nato čas. Človek si také niečo uvedomuje a prizáva len veľmi ťažko. A ešte keď je ako ja z kresťanskej rodiny a vychovávaný na klasický heterosexuálny vzťah. Teraz som si istý že som gay. Hetero porno som nevidel uz ani nepametam a co viac mám priatela a hnusí sa mi skôr pomyslenie na sex so ženou. :-D Proste nechaj si čas možno to smeruje ku tomu ze si gay a možno je to len tvoja zvedavosť atd.

bublina říká:

Když se ti líbí gay porno, tak to znamená, že se ti líbí gay porno. Kdyby se ti líbilo animovaný porno, znamenalo by to, že jsi animák? :-)))

Až se ti přestane líbit líbání se ženou a zamiluješ se do chlapa a budeš toužit se s ním líbat a mazlit, tak pak budeš gay.

Radim říká:

Anonym říká:

Ahoj, ještě před půl rokem jsem byla stoprocentní hetero, ted mám báječnou přítelkyni, která je splněním všechn mým představ o partnerovi (muži), které jsem kdy měla. ráda se stále otočím, ale za pěkným chlapem a zaflirtuji. Chci jen říct, že homosexualita není jen o sexu, ale především o splynutí důší. a proto bych chtěla všem říct, že se není za co stydět a hlavně to není důvod, aby byl někdo s jinou orientací diskriminován, haněn, a o co horší, aby se jeho či její kamarádi otáčeli zády. teď je teď a za pár let to může být všechno jinak… Báry

akire říká:

Myslím že vcelku zajímavý článek k tématu; http://www.vitalia.cz/…omosexualni/


Autorské práva na článok vlastní redakcia www.vitalita.cz

kittyna říká:

Jsem tady nová.. a mám na vás otázku.. Co si myslíte o homosexuálech??

akire říká:

Myslím že názorů je tady dost na to, aby ti je někdo musel znovu opakoval. Zadej si homosexualita do vyhledávače vpravo hore, a můžeš začít studovat.

Parter říká:

Pobavujou mě ty zažitý předsudky a pověry o homosexualitě. Co se týče zženštilosti, ta vůbec nesouvisí s tím, jestli jsi na chlapy nebo ne. A co se týče spaní s ženskýma, tak gay může s holkama spát bez problémů a klidně je dovést k orgasmu, akorát ho to baví míň než s dobrým chlapem. Já bych o tom mohl vyprávět, mám za sebou velmi spokojené manželství, ze kterého jsem odešel jen abych mohl víc randit s chlapama. :)

petmk říká:

Katka: Pokud máš někdy chuť se vyspat s holkou, tak máš sklonyk bisexualitě, ale jinak jsi hetero. Bavil jsem se s kamarádkou o jejím zážitku s holčičím sexem a říkala, že to bylo něžnější a příjemnější. Nechala se prý zlákat kamarádkou a když byla příležitost, tak bylo repete. A to jí holky taky nic neříkají…

Katka říká:

chci se zeptat:D…na chození jsou pro mě přijatelní jen kluci,s holkou si to nedokážu představit a ani mě to neláká,ale například na pařbách mi nevadí se s holkou líbat nebo když se hraje flaška a já mám políbit holku,dokonce mě to i vzrušuje…jsem bi nebo hetero?ale opakuju,že s holkou mě neláká chodit nebo něco takového…btw,lesba nejsem na 100%…

kurkuma říká:

zzenstili muzou byt i hetero-chlapi. To je mytus, ze homosexualove jsou zzenstili. Znam jich nekolik, jelikoz mam mezi nimi pratele. Zzenstileho jsem videla jen jednoho (a spoutu heterosexualu, kteri byli mnohem zzenstilejsi). Ten pripad, jak kulka vhodili z domu je smutny, ty lidi jsou odporni – jak mzou sveho syna, ktereho znaji zavrhnout jenom kvul tomuhle? To zijeme ve stredoveku nebo co? nejde mi to do hlavy. Myslim, ze uz je na case si zacit zvykat, ze homosexualove jsou taky lidi a to lidy mili a slusni. To, co delaji v posteli nam muze byt vitekde. lecktery hetero-par dela mnohem divnejsi veci, ale to nikoho ani nenapadne, a hlavne nikoho nenapadne je kvuli tomu odsuzovat, ponizovat a byt na ne hnusni. Je to nespravedlive.

cilli říká:

Ja mam jednoho znejlepsich kamaradu homosexuala, ktery se chova stejne jako vsichni ostatni-samozrejme krome toho ze zije s klukem…bohuzel patri mezi ty, kdo si zazili strasne moc odsuzovani a ponizeni ktere si nezaslouzili. Kdyz se se svym zamerenim sveril rodicum, vyhodili a svoji mamu nevidel pres deset let, prestoze do te doby s rodici zadne problemy nemel. V tomhle pripade mi nenormalni prijde predevsim chovani takovych rodicu…A mimochodem jsem se pred par dny dozvedela ze moje spolubydlici je bisexualni, a musim se priznat ze mi chvili trvalo nez jsem to rozdejchala:-)

godi říká:

Marcel: tak zenska od homosexuala nic nechytne, protoze homosexual s zenskou spat nebude:-)

Marcel říká:

Jéjej, já mám smůlu, že je to slovensky, to moc neumím. Jinak mi homosexualita nevadí, teda pokud mě to neobtěžuje. Spíš mě mrzí, že kašlou na ochranu před nemocemi, pak to od nich chytnou ženy a je to v háji…