Jára Cimrman je nejen Největší Čech, ale i Největší Češka

Jak jistě všichni víte právě probíhá soutěž o největšího Čecha v které, přes nelibost pořádajících, vítězí český génius Jára Cimrman. Rád bych vám připomněl, že tento velikán dosáhl světové úrovně i na poli sexuologie a gynekologie o čemž svědčí nejen spolupráce se Sigmundem Freudem, ale i jeho lékařská monografie, která znamenala skutečnou revoluci v rakousko-uherské medicíně a samozřejmě i gynekologii. Mistr měl renomé kvalifikovaného ženského lékaře o čemž svědčí i jeho unikátní sbírka pupečních šňůr, která byla nejpočetnější sbírkou tohoto druhu na světě až do roku 1923, kdy byla nočním hlídačem pražské nemocnice Arnoštem Roubíčkem vylita do výlevky. Za zmínku také stojí jeho osvětová činnost na poli antikoncepce. Cimrman ve svém letáčku popisoval metodiku, která byla vlastně předchůdcem dnešního kondomu, slovy: „Příslušný úd jest ovšem nutno předem omotati isolepou, by v průběhu vlastního aktu, a zejména pak v jeho samotném vyvrcholení, nedošlo k nechtěnému početí na straně partnerčině“. Každému je již jasné proč právě Jára Cimrman by měl být největší Čech, ale asi se ptáte, proč by měl být i největší Češka? Kdo zná mistrův životopis ví, že žil do svých patnácti let jako dívka. Rodiče chtěli aby donosil šaty po své starší sestře Luise. Chodil do dívčí školy a prožíval celé svoje mládí jako žena i se všemi starostmi, které tento úděl přinášel. Jen si představte jaký to asi byl frustrující zážitek pro mladou dospívající dívku, když jí pohlíželi zvědaví chlapci za výstřih a v jejich pohledech se mísil okamžik očekávání s okamžikem zklamání. Po prozrazení žil Cimrman jako muž, ale stáří prožil opět v ženských šatech. To vše ukazuje, že vynálezce, spisovatel, hudebník a světoběžník Jára Cimrman je nejen největší Čech ale i největší Češka.