Korán, křesťanství a zahalování žen

V poslední době se ve Francii rozhořely spory o  – plavky, které zahalují celou ženu mimo obličeje. nosí je především muslimské ženy s odvoláním na jejich víru. Lidem se to nelíbí, takže politici vyslyšeli volání lidí a burkini zakázali. Nejznámější místo, kde se to stalo, je Nice. Jenže se proti tomu postavil nejvyšší soud, a tak je zase nutné zákazy odvolat. A protože by si měl člověk udělat názor na základě faktů ne emocí a populistických tvrzení politiků, rozhodl jsem si na celou věc trochu posvítit.

Co vlastně zakazují?

Muslimové se odvolávají na Korán, který údajně hlásá, že žena musí být zahalená. Podrobnosti ale většinou neuvádí. Prostě berou jako fakt, že musí být žena zahalená a v doprovodu muže, to je fakt a přes to nejede vlak.

Oproti tomu západní lidé věří, že zahalování je výsadou muslimské víry a sekulární zřízení si žádá odstraňovat takové náboženské symboly. A řada z nich se cítí pohoršena. Potom volají po zákazech takové symboliky. Prostě a jednoduché, jako facka. Anebo ne?

Co chce náboženství?

Aby člověk netvrdil o dřevěném stolku, že je z laku na dřevo, musí vědět, co je pod povrchem. Proto bude nejlepší začít tím, že se podíváme, co vlastně Korán doopravdy tvrdí a požaduje. A protože jde o monoteistické náboženství, které dává veškerou moc mužům, srovnáme si to s Křesťanstvím, které jde charakterizovat stejně a je v Evropě běžnější.

Islám

Muslimové, tedy lidé věřící v Islám, mají přikázáno věřit v jednoho boha, Alláha. Pravda o poznání světa je sepsána v knize, která se jmenuje Korán a jejich bůh jim v jejích 114 kapitolách vyjevuje vše podstatné. V islámské kultuře je muž pánem, proto ani v náboženském textu skoro neřeší tak nepodstatné věci, jako život žen.

Muslimské ženy

Výjimkou, která řeší odívání žen, jsou 24. kapitola, která říká: A řekni věřícím ženám, aby cudně klopily zrak a střežily svá pohlaví a nedávaly na odiv své ozdoby kromě těch, jež jsou viditelné. A nechť spustí závoje své na ňadra svá.

Dále je zde v 33. kapitole psáno: Proroku, řekni manželkám svým, dcerám svým i věřícím ženám, aby přitahovaly k sobě své závoje! A toto bude nejvhodnější k tomu, aby byly poznány a nebyly uráženy.

Dá se tedy říci, že požadavky na ženu se ani tak netýkají oblékání, ale chování ve společnosti, kdy správná žena má být cudná. Zahalení ňader v textu může být metafora. Navíc ani věřící toto neberou doslova, schválně, zkuste se příležitostně zeptat nějaké muslimky, zda by si ven vzala minisukni, když o zahalování nohou není nikde ani slovo.

Křesťanství

Křesťané, tedy lidé věřící v křesťanství, mají přikázáno věřit v jednoho boha. Pravda o poznání světa je sepsána v knize, která se jmenuje Bible a jejich bůh jim v jejích dvou zákonech vyjevuje vše podstatné. V křesťanské kultuře je muž pánem, proto ani v náboženském textu skoro neřeší tak nepodstatné věci, jako život žen.

Jeptišky

Součástí nového zákona jsou Listy Korintským apoštola Pavla. Hned v prvním z nich (11.3–6) stojí: Hlavou každého muže je Kristus, hlavou ženy muž a hlavou Krista je Bůh (…) a každá žena, která se modlí nebo prorocky mluví s nezahalenou hlavou, zneuctívá toho, kdo je jí hlavou; je to jedno a totéž, jako kdyby byla ostříhaná. Jestliže si žena nezahaluje hlavu, ať se už také ostříhá. Je-li však pro ženu potupné dát se ostříhat nebo oholit, ať se zahaluje.

Co to znamená? Dokládá to blízkovýchodní kulturu, ve které tato náboženství vznikala, kde bylo zvykem, že počestné ženy na znamení cudnosti skrývaly vlasy. Tak kázal světský zákon, aby nebyly obtěžovány ctnostné ženy různými sexuálními loudily. Dodnes si babky na venkově berou do kostela šátek a jeptišky mají zahalené vlasy…

Shrnutí

Zatím jsme se dobrali ke třem závěrům:

 1. V kultuře, ve které tato náboženství vznikla, byli muži neomezenými pány, ženy neměly práva a bylo na ně pohlíženo jako na majetek. Proto byly schovávány a chráněny muži. Bylo dokonce uzákoněno, že počestná žena má mít zahalené vlasy. Prostovlasé byly například prostitutky a muži podle toho na první pohled poznali, co si k ženě mohou dovolit. Takové zahalování bylo v rámci sebeobrany žen před sexuálními útoky.
 2. Historický kořen zahalování muslimek je stejný, jako u zahalování vlasů křesťanských jeptišek, nebo u šátku starých babek, jdoucích do kostela. I když to nevyžaduje zákon, stala se z toho tradice.
 3. Tento typ náboženství vždy od ženy požaduje cudnost.

Zahalování jako ochrana

Zde narážíme na zásadní kulturní rozdíl. U nás, na rozdíl od blízkovýchodní kultury, má žena práva, může se sama rozhodovat a není ničím majetkem. Při znásilnění mužem se jí místo kamenování za nemanželský sex dostane pomoci psychologa,… Muž svoje sexuální napětí může legálně vybít u porna nebo v nevěstinci. Rozdílů je prostě hodně a poslední, co by zastavilo násilníka, je kus oblečení. Ani ten zákon, který by stylem oblékání odlišil prostitutku od vdané paničky, zde jaksi není. Tento význam proto padá.

Zahalování jako znak cudnosti

Co to ta cudnost vlastně je? Cudná žena jistě nebude:

 • Svádět muže (jak ostatně doslovně Korán přikazuje, aby chránila svoje pohlaví před muži)
 • Zbytečně upoutávat pozornost mužů, aby je provokovala.

První bod je celkem jasný, ostatně takto se chová většina žen, i ateistických.

Zajímavější je ovšem druhý bod, neupoutávání pozornosti. Pozornost vždy přitáhne odlišnost, tedy na pláži plné dívek v normálních plavkách se středem pozornosti může stát úplně nahá, stejně jako úplně zahalená.

Navíc upoutat pozornost muže (v sexuálním slova smyslu) znamená probudit v něm zájem o ženské tělo. Sám za sebe můžu říci, že nudapláž je místo naprosto asexuální, prohlédnu si ženu a … nic. Ovšem má-li žena plavky, je to zajímavější – představy, jak má asi velké prsní dvorce, jaký má sestřih v klíně, představy, jak plavky sundávám,… Kde tedy berou zastánci zahalování jistotu, že více textilu u žen znamená méně chlípných představ u mužů?

Je jasné, že když se objeví žena, odlišná od všech ostatních, například oblečením, stane se automaticky středem pozornosti a upoutá i představy mužů – už jen tím, že přemýšlí, zda je pod tím šátkem blondýna, nebo bruneta. Což je přesně opak toho, o co jí ve skutečnosti jde…

Závěrem

Ukázalo se, že muslimské zvyky se moc neliší od křesťanských. A co víc, ačkoliv zahalování žen je z důvodů odpoutání pozornosti mužů, je efekt naprosto opačný. Dokážu si představit, že atributy muslimek – nedostupná, tajemná asexuálka, zcela submisivně podřízená muži – u mnoha lidí přesně zapadnou do jejich sexuálního života.

Společným znakem se zdá být i to, že jen málo lidí, kteří věří, si přečetli knihu od boha a ještě méně se nad ní zamyslelo, aby si pravidla dali do souvislosti se světem, ve kterém žijí. Pak nevědomky činí přesný opak toho, co jejich bůh vyžaduje.

Otázky k zamyšlení

A protože jen myšlením se člověk dobere pravdy, zkuste se zamyslet postupně nad těmito otázkami:

Pro ženy:

 1. Dokážete si představit, jak upoutat pozornost muže v zimě, když jste oblečená a mimo obličeje nemáte odkrytý ani kousek kůže?
 2. Dokážete se na pláži bikinách vyhnout tomu, aby na vás chlapi zírali a slintali u toho?
 3. Zkoušela jste si někdy pod oblečení vzít sexy prádlo, které nebylo vidět, a provokovat partnera například slovními narážkami? jak se potom v soukromí choval?
 4. Dokážete si představit, že si v rámci hrajete na cudnou a zdánlivě chladnou muslimku, která je hračkou a majetkem muže?
 5. Myslíte si, že se časem objeví takovéto kostýmy muslimek?
 6. Připadne vám po zamyšlení nad předchozími otázkami zahalení jako něco, co dělá ženu cudnou a asexuální?

Pro muže:

 1. Už vás někdy vzrušila úplně oblečená žena?
 2. Máte erekci a chuť ženu znásilnit vždy, když vidíte kousek odhalené kůže?
 3. Už vám někdy partnerka naznačila, že má pro vás pod civilním oblečením nějaké překvapení? Přišlo vám to tajemství sexy?
 4. Dokážete si představit, že si s partnerkou hrajete na to, že je z ní submisivní muslimka, kterou si prostě jenom tak „zmermomocníte“ jako svůj majetek?
 5. Myslíte si, že se časem objeví takovéto kostýmy muslimek?
 6. Připadne vám po zamyšlení nad předchozími otázkami zahalení jako něco, co dělá ženu cudnou a asexuální?