Logest - příbalový leták

Jednofázové hormonální kontraceptivum

Účinné látky: Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg

Výrobce: Schering AGpotahované tablety

Informace pro použití, čtěte pozorně i v případě, že užíváte přípravek delší dobu. Tyto informace jsou neustále obnovovány

Výrobce

SCHERING AG, Miállerstrasse 178, 13342 BERLIN, SRN

Složení

Účinné látky:

Gestodenum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,02 mg v 1 potahované tabletě

Pomocné látky:

Laktóza, kukuřičný škrob, Povidon 25 000, stearát hořečnatý, sacharóza, Montanglycol vosk, Povidon 700 000, polyetylén glykol, uhličitan vápenatý, talek.

Indikační skupina

Hormon-kontraceptivum

Charakteristika

Logest Kontracepční účinek Logestu je založen na spolupůsobení různých faktorů. Nejdůležitějším je fakt, že nedochází k ovulaci, a dále změna v tvorbě sekretu v děložním hrdle. Děložní sliznice navíc není připravena pro případné uchycení oplodněného vajíčka.

Indikace

Přípravek se užívá jako perorální kontraceptivum.

Kontraindikace

Přípravek Logest nelze užívat jestliže:

 1. Víte, že jste těhotná, nebo si myslíte, že byste těhotná mohla být
 2. Trpíte závažným jaterním onemocněním, měla jste žloutenku nebo jste trpěla svěděním celého těla během předchozího těhotenství, máte jiný typ žloutenky (Dubin-Johnsonův syndrom, Rotorův syndrom), jestliže máte nebo v minulosti jste měla nádor jater
 3. Jestliže máte nebo jste měla krevní sraženiny v nohou, plicích, očích nebo kdekoliv jinde, jestliže jste měla srdeční záchvat, nebo jestliže máte jakékoliv jiné zdravotní obtíže, které mohou znamenat větší riziko pro vznik krevních sraženin
 4. Jestliže máte srpkovitou anemii
 5. Jestliže máte nebo jste měla rakovinu prsu nebo slizniční vrstvy dělohy
 6. Jestliže máte těžkou cukrovku, která vyvolává změny krevních cév
 7. Jestliže máte poruchy látkové přeměny krevních tuků
 8. Jestliže jste měla druh vyrážky nazývaný herpes gestationis
 9. Jestliže máte otosklerózu (druh poruchy sluchu), která se zhoršila během těhotenství
 10. Jestliže máte nevysvětlitelné vaginální krvácení

Přípravek nesmí být užíván v případě přecitlivělosti na účinné nebo pomocné látky. Přípravek se nesmí podávat dětem. V období kojení lze přípravek Logest užívat, jen jsou-li proto zvlášt' závažné dúvody. Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte o tom svého ošetřujícího lékaře.

Přesto však ženy, které trpí určitými onemocněními a jsou v péči lékaře, mohou užívat Logest, ale musí svého lékaře navštěvovat častěji a někdy je nutné provádět krevní testy. Ujistěte se, že týkají-li se vás následující skutečnosti, váš lékař si jich je vědom:

 1. máte cukrovku
 2. máte vysoký krevní tlak – máte křečové žíly
 3. máte zánět žil (flebitis)
 4. máte otosklerózu (druh ztráty sluchu)
 5. máte roztroušenou sklerózu
 6. máte epilepsii
 7. máte poruchu látkové přeměny nazývanou porfyrie
 8. máte pohybové obtíže (tiky nebo poruchu svalové kontroly)
 9. máte problémy s ledvinami
 10. kdokoliv z vaší rodiny prodělal onemocnění vyvolané krevní sraženinou (trombózu), srdeční záchvat nebo mrtvicí
 11. máte nadváhu
 12. měla jste prsní cystu nebo kdokoliv ve vaší rodině měl rakovinu prsu
 13. máte těžké deprese
 14. máte lupus erythematodes (těžké systémové onemocnění)
 15. máte nádor dělohy (fibroid)
 16. trpíte migrénou

Nežádoucí účinky

Někdy se mohou vyskytnout ve spojení s užíváním Logestu nežádoucí účinky. Mohou být mírné nebo závažnější. Případný výskyt jakýchkoliv nežádoucích účinků nebo jiných nežádoucích reakcí oznamte svému ošetřujícímu lékaři.

Mírné nežádoucí účinky

Někdy se během prvních měsíců užívání Logestu mohou vyskytnout mírné nežádoucí účirky:

 • během prvních měsíců užívání Logestu se může objevit krvácení a špinění mezi cykly, které však obvykle ustane, jakmile si váš organismus na přípravek zvykne. Jestliže tyto obtíže pokračují, krvácení zesílí, nebo začne znovu, informujte svého lékaře
 • bolesti hlavy
 • žaludeční obtíže a pocit nevolnosti – napětí v prsou
 • úžívá-li se Logest během kojení, může v počátečním období užívání snížit tvorbu mléka
 • výkyvy nálad
 • změny tělesné váhy
 • chloasma (žlutohnědé skvrny na kůži), chloasma se může zmenšit, vyvarujete-li se přílišného slunění
 • špatná snášenlivost kontaktních čoček

Závažné nežádoucí účinky

S užíváním orálních kontraceptiv jsou někdy spojeny závažné nežádoucí účinky.

 • Trombóza (tvorba sraženin v krevních cévách). S užíváním Logestu je spojeno lehce zvýšené riziko vzniku krevních sraženin. U starších žen (35 let a více), které během užívání orálních kontraceptiv nepřestaly kouřit, je vyšší pravděpodobnost výskytu srdečních záchvatů a mrtvice. Pokud užíváte Logest, je důležité přestat kouřit. Další rizikové faktory nezávislé na kouření, které zvyšují riziko trombózy, jsou: poruchy srážení krve zjištěné v minulosti, vysoký krevní tlak, tukové pláty v tepnách, cukrovka a velká nadváha.
 • Ve vzácných případech užívání orálních kontraceptiv vedlo ke vzniku jaterních onemocnění jako je žloutenka, a velmi vzácně bylo spojeno s některými formami nádorů jater. Jaterní nádory mohou způsobit život ohrožující nitrobřišní krvácení. Proto v případě, že pocítíte silnou bolest v horní části břicha, která sama nezmizí, navštivte svého lékaře.

Důvody pro okamžité přerušení léčby

Jestliže se u vás projeví kterýkoliv z níže uvedených příznaků, musíte okamžitě přestat užívat přípravek Logest a navštívit svého lékaře:

 • jestliže máte migrénu, kterou jste dosud nikdy neměla, nebo pokud se migréna vyskytne častěji než dříve
 • jestliže máte nezvykle silnou bolest hlavy, nebo se silné bolesti hlavy objevují častěji než dříve
 • jestliže zaznamenáte náhlou změnu vidění, sluchu nebo řeči
 • jestliže pocítíte jiné příznaky vzniku krevní sraženiny nebo příznaky zánětu žil kombinovaného se vznikem krevních sraženin (trombophlebitida), např. nezvyklé bolesti v nohou, nezvyklé otékání rukou nebo nohou, ostrou bolest v hrudníku, náhlou dušnost, pocit bolestivého tlaku nebo tíhy na hrudníku
 • jestliže víte, že během příštích 6 týdnů budete operována, nebo musíte-li ležet po nehodě či operaci, nebo jste-li imobilizována např. kvůli sádře na zlomené noze
 • jéstliže vám zežloutne kůže, nebo se objeví svědění po celém těle
 • jestliže u vás stoupne počet epileptických záchvatů
 • jestliže vám výrazně stoupne krevní tlak
 • jestliže začnete mít těžké deprese
 • jestliže máte silné bolesti v horní části břicha nebo vám břicho nezvykle natéká
 • jestliže otěhotníte

Interakce

Dříve než začnete užívat Logest, je důležité informovat vašeho lékaře o všech dalších přípravcích, které užíváte. Stejně tak je důležité oznámit vašemu lékaři nebo zubaři, že užíváte Logest dříve, než vám předepíše jakýkoliv další přípravek. Některé léky mohou nežádoucím způsobem ovlivnit požadovaný účinek Logestu.

Léky, které mohou takto negativně ovlivnit účinek Logestu jsou antibiotika (ampicilin, rifampicin), griseofulvin (užívaný k léčbě plísňových infekcí), phenylbutazon (protizánětlivý lék užívaný pro léčbu některých druhů kloubních onemocnění), phenyotin, phenobarbiton a některé další léky užívané pacienty s epilepsií a carbamazepin (užívaný pro léčbu epilepsie nebo jiných druhů onemocnění). Jestliže užíváte nebo začnete užívat některý z těchto léků, lze současně užívat Logest, ale po dobu užívání léku a po následujících sedm dnů po skončení užívání, budete navíc potřebovat další metodu kontracepce. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření. Jestliže se během těchto sedmi dnů dostanete na konec balení, začněte užívat dražé z dalšího balení hned bez přestávky. Krvácení po vysazení se pak nedostaví dříve, než po využívání druhého balení. Jestliže se pak nedostaví očekávané krvácení, musí lékař před zahájením užívání dražé z dalšího balení, vyloučit těhotenství. Pokud užíváte rifampicin, budete muset používat dodatečnou metodu kontracepce ještě 4 týdny po skončéní užívání rifampicinu. Jste-li diabetička, může se změnit potřeba užívání léků proti cukrovce. V případě jakékoliv nejasnosti se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Dávkování a způsob použití

Před započetím užívání přípravku Logest by mělo být u vás provedeno pečlivé lékařské vyšetření, základní i gynekologické (včetně vyšetření prsů a stěru z hrdla děložního na cytologické vyšetřen a měl by být pečlivě zaznamenán výskyt chorob v minulosti u vás i u členů vaší rodiny. V případě rodinného výskytu tromboembolické poruchy v mladším věku (např. hluboká žitní trombóza, mozková mrtvice, infarkt myokardu), je třeba vyloučit poruchy srážlivosti krve. Lékař musí vyloučit těhotenství. Z důvodů prevence by měla být během dlouhodobého užívání dražé prováděna kontrolní vyšetření v odstupu asi 6 měsíců.

První balení

Užívání Logestu zahajte v první den menstruačního krvácení. Balení Logestu obsahuje 21 dražé. Vezměte si dražé označené názvem odpovídajícího dne v týdnu. Například, jestliže menstruace začala v pátek, užijte dražé s označením „Pátek“. Dále pokračujte každý den v postupném užívání dražé, dokud nevyužíváte všech 21 dražé. Dražé užívejte vždy ve stejnou denní dobu, nejlépe večer.

Další balení

Po využívání všech 21 dražé bude následovat 7 dní bez užívání dražé. V těchto sedmi dnech by se mělo dostavit krvácení. Osmý den začněte užívat dražé z dalšího balení bez ohledu na to zda krvácení pokračuje. To znamená, že užívání z druhého balení zahájíte v ten samý den v týdnu jako z balení předchozího.

Upozornění

Přechod z jiného druhu orálních kontraceptiv na Logest

Zahájíte užívání Logestu v první den krvácení, které se dostavilo po ukončení užívání předchozího kontraceptiva. Dále budete pokračovat podle pokynů uvedených v předchozích odstavcích. Pokud jste jako předchozí kontraceptivum užívala „každodenní tablety“ (28 tablet v jednom balen, začněte užívat Logest v první den, kdy se dostaví krvácení, přestože jste ještě nedobrala tablety z předchozího balení.

Užívání Logestu po porodu

Pokud jste právě porodila a chcete užívat přípravek Logest, váš lékař by vás měl upozornit, že užívání je vhodné zahájit až po úpravě cyklu. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době, která je pro vás nejvhodnější se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Užívání Logestu po přerušení těhotenství nebo po spontánním potratu

Pokud jste právě absolvovala přerušení těhotenství nebo došlo u vás ke spontánnímu potratu, a přejete si užívat přípravek Logest, měl by vám lékař doporučit zahájit užívání až po obnově normálních cyklů. V některých případech však lze užívání zahájit dříve. O době vhodné pro začátek užívání se, prosím, poraďte se svým lékařem.

Co dělat, jestliže se nedostaví krvácení

Pokud se ve výjimečném případě nedostaví krvácení během intervalu bez užívání dražé, nelze zahájit užívání z dalšího balení a je nutné se poradit s lékařem.

Co dělat při předávkování

Neexistují žádné zprávy o závažných následcích předávkování přípravkem Logest. Pokud jste užila jednorázově více než jedno dražé, může se objevit nevolnost, zvracení nebo vaginální krvácení. Pokud zjistíte, že přípravek požilo dítě, okamžitě požádejte o radu lékaře.

Co dělat, jestliže jste zapomněla užít Logest

 • Pokud uplynulo od doby, kdy užíváte dražé obvykle méně než 12 hodin, jste stále chráněna před otěhotněním. Užijte dražé okamžitě, kdy si na ně vzpomenete, a další dražé užijte v obvyklou dobu. To může znamenat, že užijete dvě dražé během jednoho dne.
 • Pokud uplynulo více než 12 hodin, nejste již chráněna před otěhotněním. Vynechte zapomenuté dražé a pokračujte v pravidelném denním užívání, ale pro zbytek cyklu musíte učinit navíc zvláštní kontracepční opatření. Přečtěte si pečlivě odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Co dělat v případě zvracení nebo průjmu

Jestliže jste zvracela nebo měla průjem během 3 – 4 hodin po užití Logestu, účinné látky se nemohly dostatečně vstřebat. Musíte pokračovat v užívání dražé jako obvykle, ale po zbytek cyklu musíte navíc použít zvláštní kontracepční opatření. Pečlivě si přečtěte odstavec Zvláštní kontracepční opatření.

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Zvláštní kontracepční opatření

Pokud vám lékař nedoporučil jiná kontracepční opatření:

 • nemějte pohlavní styk nebo
 • použijte pesar spolu se spermicidním krémem nebo kondom

Jako zvláštní kontracepční opatření nepoužívejte kalendářní ani teplotní metodu, a to z toho důvodu, že orální kontraceptiva přeruší pravidelný průběh cyklických změn, které jsou obvyklé během menstruačního cyklu (změny teploty a cervikálního hlenu).

Varování

Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Přípravek musí být uchováván mimo dosah dětí.

Balení

21 potahovaných tablet v kalendářním balení. 3×21 potahovaných tablet v kalendářním balení.

Datum poslední revize

Listopad 1996

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Bára (věk: 20) říká:

Prosím o radu. Po sedmi denní pauze jsem si měla vzít prášek z nového plata (čtvrtek) na něj jsem ale zapomněla a v pátek jsem měla nechráněný styk. Mohu otěhotnět? Díky

bublina říká:

S nějakou malou pravděpodobností ano.

eva říká:

Dobrý den,

v pátek a sobotu jsem si zapomněla vzít prášek (Logest) a uvědomila si to až v sobotu večer (normálně beru ráno). V sobotu večer jsem si tedy vzala 2 najednou, ale později večer jsem začala špinit. Teď jsem si zde ale přečetla, že pokud uplyne více než 12 hodin od zapomenutí, mám si vzít normálně další prášek a ten předchozí vynechat, což jsem neudělala. Mám teď pokračovat normálně? Co znamená to špinění?

Děkuji

petmk říká:

To krvácení je . Pokračuj dál braním, vynech pauzu a dva týdny sex jenom s kondomem.

Adéla (věk: 24) říká:

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s těmi sedmy dny, když začnu brát HA 2.den menstruace. Začla jsem menstruovat večer a 1.prášek jsem si vzala 2.den v poledne, počítá se to jako druhý den a mám se chránit, nebo už Logest funguje? Děkuji za odpověď.

bublina říká:

Záleží na míře rizika, které jsi ochotná podstoupit. Jestli ti ten týden dodatečné ochrany vadí tak, že jsi ochotná to malé riziko podstoupit nebo ne.

Zvědavá říká:

Ahoj holky. Momentálně beru svou první antikoncepci, a to Logest,už 12. den. Mám ale problém se špiněním. Tak jsem se chtěla zeptat, zda máte (nebo jste měly) s tím taky problém, a za jak dlouho špinění ustalo.....děkuji :)

origami říká:

Ahoj, mam ten samy problem – v přibalovem letaku písou, ze je to mozne a že to bude trvat, dokud si telo nezvykne

Eva říká:

Ahoj, přecházím z milligestu na lindynette 20, ale 1.tabletu jsem si vzala po 7denní pauze, jak jsem byla doposud zvyklá. Je to velký problém, že jsem nezačala novou antikoncepci brát hned 1.den menstruace? Předem děkuji za odpověď.

Kris říká:

Je to tak týden co jsem začala užívat Logest.Po pár dnech jsem pocítila vedlejší účinky – podrážděnost,nechutenctví a bolesti břicha.Není to sice dlouho, co Logest užívám, ale u minulé antikoncepce jsem nic takového nezaregistrovala. Hlavně má změna nálad mě ani mému partnerovi není příjemná. :(… nevíte někdo prosím, jestli tyto nežádoucí účinky odezní, či jest-li někdo na začátku užívání pocítil též něco podobného…? Předem děkuji za jakoukoli odpověď.

bublina říká:

Když ani po 3 měsících užívání vedlejší nepříjemné účinky neodezní, bude na čase antikoncepci změnit. Ty 3 měsíce se udává jako doba po které by si tělo mělo na HA zvyknout, pokud si nezvykne, je mnoho různých druhů HA, které lze vyzkoušet.

Joana říká:

Ahoj:-) Taky používám Logest, a zatím jsem s ním spokojená. Ale teď mě akorát napadlo, jak je to s tím, když ho doberu a „čekám“ na měsíčky.Těch pár dnů (asi tak 3) je možnost otěhotnění,nebo jsem ještě chráněná? Vím,že během měsíčků je třeba nejmenší pravděpodobnost otěhotnění,ale právě nevím,jak je to s tím „mezičasem“ po 3.týdnu užívání.....předem moc děkuji za radu:-)

bublina říká:

Asi by sis měla přečíst o fungování hormonální antikoncepce, co znamená to krvácení v 7denní pauze (že to nejsou měsíčky) a jak je to s ochranou proti otěhotnění v těchto 7 dnech. A třeba taky o oplodnění, o cyklu a uvolňování vajíček a co s tím udělá hormonální antikoncepce. Je to zajímavé a dokážeš si sama odpovědět na většinu otázek.

Joana říká:

Pochopila jsem to tedy správně, že jsem vlastně HA v té sedmidenní pauze stále jakoby chráněná, protože ty vaječníky se za tuto dobu nedokážou pořádně vzpamatovat a fungovat tak, jak by měli bez HA? Předem děkuji za vše:-)

petmk říká:

Přesně tak. Pochopila jsi to správně.

Anonym říká:

dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Teď budu začínat brát moji prvni HA-Logest. Doktorka mi rekla, ze prášky mám začít brát třetí den menstruace, ale v tom letáku je napsaný první den menstruace. Vim, že to je asi podle doktorky, ale radši se ujišťuji ;)díky

bublina říká:

Já bych se tedy rozhodně té doktorky zeptala (osobně nebo telefonem), jaká měla důvod doporučit ti začít užívání až třetí den a ne hned první, jak se doporučuje v příbalovém letáku i všude jinde na internetu.

Je to velmi zvláštní doporučení (ten třetí den menses), takže by mě opravdu zajímal důvod, proč ti to řekla.

Doktor není bůh, a když doporučí něco nestandardního, zajímá mě proč – když ti řekne že máš začít kloktat hovna, tak je normální že se zeptáš proč, nebo ne?

Anonym říká:

řekla mi, že je to lepší pro organismus..asi tim, že jí budu brát poprvé.

bublina říká:

Nevím v čem by to mělo být lepší – odsuneš AK účinek HA o měsíc, takže měsíc budeš polykat hormony zbytečně. Rozhodni se jak chceš, mě by zajímalo podrobnější zdůvodnění té doktorky, z jaké studie to vyčetla a odkaz na ní, výsledky, metodologii, … Když tvrdí něco jiného než ostatní autority, měla by to racionálně zdůvodnit.

Jája (věk: 25) říká:

Vždyť i v letáku je uvedeno (alespoň u Lindynette 20, což je generikum Logestu), že se může začít užívat 1. den MS, tím je ochrana zajištěna ihned, nebo 2.-5. den MS s tím, že ochrana nastoupí až po 7 dnech užívání. Takže žádný měsíc čekání na nástup ochrany!! Nepiš tady blbosti! Jinak doktoři doporučují začít s užíváním ten 2.-5. den MS z toho důvodu, že potom je menší pravděpodobnost špinění v prvním měsíci užívání. Sama s tím mám zkušenost.

Káťa říká:

Dobrý den,chtěla jsem zeptat,když v pátek beru poslední prášek z platíčka a v sobotu bych měla sex,jsem pořád chráněná a nemůžu otěhotnět?Děkuji za odpověď.

petmk říká:

Eva: To samý to není ani náhodou. Přecházíš z třífázoky na jednofázovku, v té nové je menší obsah estrogernu a jiný složení gestagenní složky. Takže já osobně bych raděj během prvního platíčka nové HA používal kondom, než riskoval. I když by to fungovat mělo, přece jenom je nějaká šance, že to tělo špatně pochopí…

Eva říká:

tak to jsem z toho jelen. Neměl by mě o tom teoreticky informovat doktor?když mi prášky předepisoval, říkal, že je to to samé a at pokračuju v braní jak jsem zvyklá, ale o zvýšeném riziku otěhotnění nemluvil. Tak ted tedy nevím…:D

Ajka říká:

Xxx: o co, že v téhle diskusi to je několikrát? a podívej, co se mi ukázalo, když jsem dala do vyhledávače „logest pauza chráněná“:

Tomáš ( věk: 18 ) ( podáno: 3.9.2001, 23:27 )

Ahoj Julie, moje dívka užívá Logest. Může dojít k otěhotnění, je chráněná i v době, když má menstruaci(cyklus), je tam 7 dní pauza v užívání prášků? Julie odpovídá:

Tomáši,menstruacní cyklus se skládá z několika částí. Menstruace, příprava na uhnízdění, ovulace, čekaní na uhnízdění + zklamání a opět menstruace. Žena je schopna oplodnění v době ovulace. HA zabraňuje ovulaci. S čím by se tedy měla setkat spermie, aby došlo k oplodnění, když se vajíčko vůbec nevydá na cestu? Některé starší preparáty mívaly jako posledních 7 dnů červené pilulky. Obsahovaly pouze mléčný cukr a měly zabránit zapomínání užívání. Dívka brala 21 hormonálních pilulek, poté 7 sladkých pilulek a pak přešla bez přestávky užívání na hormonální. Během braní červených docházelo ke krvácení. Stačí ti toto vysvětlení?

… takže ano, jsi.

Xxx říká:

Prosim vas, nutne bych od vas potrebovala pomoct, muzu mit s pritelem sex, i kdyz prave nastalo tech sedm dni, pri kterych neberu prasky, kvuli menstruaci? Muzu otehotnet?

godi říká:

Eva: rekla bych ze ucinnost zachovana nebude a radsi bych se chranila ten prvni mesic kondomem

Eva říká:

Ahoj. Chtěla bych se zeptat, přecházím z Triquilaru na logest. Jsem zvyklá brát poslední prášek ve středu a nový brát ve čtvrtek následujícího týdne. Doktor mi řekl, abych při přechodu na novou Ha postupovala stejně. Bude Ha stejně účinná ikdyž po pauze začnu brát jiný druh?

Sob říká:

Ahoj, hledám nějaké podrobnější informace o nové HA Qlaira od fy Schering. Měla by být od května v prodeji, ale na internetu moc informací není. Beru Logest 3 roky, naprosto mi vyhovuje, ale Qlaira jako první obsahuje tělu vlastní estradiol, ne syntetický, tak by mě zajímalo, jestli tu náhodou někdo neví víc.

petmk říká:

Katka: Normální antibiotika se do krve dostávají v tenkým střevě a zahubí i užitečný bakterie, který cpou hormony z prášků do těla. Takže pak je nízká hladina hormonů a HA může selhat. Když použiješ antibiotika lokálně (oční mast, normální mast, vaginální čípky,…), střevní bakterie to prakticky neovlivní a HA funguje dál.

Katka říká:

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,když beru antibiotika polygynax(jsou to čípky),jestli to má stejný účinek,jako kdybych brala normální antibiotika,která se polykají na antikoncepci.Jestli snižují účinnost antikoncepce,když jsou to čípky.Děkuji

petmk říká:

…: Jak velký je ten rozdíl (v hodinách)?

... říká:

Dobrý den, mám na vás dotaz.zapoměla jsem si vzít prášek vadí když jsem si ho vzala druhý den brzo ráno? změní se něco? a co když jsem měla v pátek pohlavní styk a v sobotu jsem si ho nevzala? moc děkuji za odpovědi

žanetka říká:

Ahoj chtěla bych se zeptat když jsem si jeden den zapoměkla vzít prášek co se stane? a za jak dlouho můžu mít sex a tak děkuju za odpovědi

petmk říká:

Michaela: Přesně tak. Anebo můžeš pomocí posouvání menstruace nastavit pauzu tak, jak ti to vyhovuje,

Michaela říká:

Takže pak mám normálně vysadit až doberu platu a už pořád brát ve čtvrtek jo?

petmk říká:

Michaela: pauzu můžeš libovolně zkrátit, takže ber dál.

Michaela říká:

Ahoj, nevíte co mám dělat, když jsem si měla po menstruaci vzít prášek až v pátek, ale já jsem si popletla dny a vzala si prášek už ve čtvrtek??děkuju moc za opdověď

marka21 říká:

Cephaelis říká:

marka21: Pokud přecházíš z náplasti na prášky bez pauzy, tak je přirozené, že se krvácení nedostaví. Teoreticky bys sice krvácet mohla – z reakce na změnu hormonálních hladin, ale pravděpodobnější je, že krvácení nepřijde.

marka21 říká:

Chtěla bych se zeptat…brala jsem 3 měsíce náplastě EVRA a teď jsem přešla na Logest…doktorka mi říkala, že mám brát první prášek hned v ten den, kdy si odlepím náplast, je to pravda?…protože se mi nedostavila menstruace…děkuji.

Ztracena říká:

Dík za radu:-) dnes ráno jsem volala gynekologovi,( pro jistotu,) a i on mě potvrdil, že antikoncepční účinek nebyl přerušen, takže se mi jen o den zkrátí cyklus:-)

petmk říká:

Ztracena: V tom případě vůbec. Když je braní delší než 21 prášků a pauza není delší než sedm dní, HA funguje pořád. Týden braní dalšího platíčka by měl stačit, aby jsi spolehlivě přečkala pauzu jako neplodná. Jestli uděláš pauzu už po tom týdnu (raděj 10 dnech, ať je rezerva) a zbytek si schováš na posouvání krvácení na dovču, nebo vybereš dvě platíčka najednou, to je na tobě. Spolehlivost to nezmění.

Ztracena říká:

Prasek ráno v sobotu vyzvracený jsem nahradila nedelním, budu jíst dvě platíčka za sebou a až skončí udělám 7 denní pauzu, ale tím pádem se mi cyklus posune o jeden den dřív.jak dlouho se musím chránit kondomem?

Veronika říká:

Ztracena: Vem si dneska tabletu z neděle, takže se Ti to jakoby celý posune, v neděli budeš brát podnělní atd. Ale nevynechávej sedmidenní pauzu, ber dvě platíčka v kuse (bez tý jedný vyzvracený ;))

Ztracena říká:

Dobrý den, potřebuji nutně poradit, je sobota a gynekolog neordinuje. Dnes jsem zvracela hodinu pote, co jsem snedla svou tabletu. jak mám tedy pokračovat? užívat dále balení( tudíž v neděli) ale po celý měsíc se chránit? nebo s vzit sobotni tabletu z nového balení? děkuji za odpověd

petmk říká:

Mili: Klid, nic se neděje.

Mili říká:

ahoj:) chtěla jsem se zeptat mám zažívací potíže a zvracím ,takže jsem nejspíše prášek vyzvracela , uvědomila jsem si to až po 12,5h tak jsem si vzala další prášek. Ale pilulky jsem začala užíat po 7 denní pauze v sobotu a pohlavní styk jsem měla v pátek a v sobotu, zvracela jsem v neděli. není tady nebezpečí těhotenství? Volala jsem svému lékaři a řekl že mám být v klidu, ale stejně jsem z toho nervozní:(

Anonym říká:

verule 2: normální to je, špinění může trvat i déle, stačí si přečíst příbalový letáček, tam o tom zmínka určitě je

Veronika říká:

verule2: Přečti si příbalovej letáček.