Nalezen gen, který ovlivňuje potenci

Opět se potvrdila pravdivost rčení, že štěstí přeje připraveným. Jak jinak si vysvětlit, že tým kanadských vědců vedených rakouským biologem Josefem Penningerem, při zkoumání souvislostí genu pojmenovaného Fkbp6 a nemocí srdce, zjistili, že tento gen má zásadní význam pro mužskou plodnost. Členové vědeckého týmu byli velmi překvapeni, protože na pokusných myších nezjistili žádnou souvislost genu s ochořením srdce, ale za to objevili jeho působení na plodnost hlodavců samčího pohlaví. Pokud totiž geneticky pozměněným zvířatům tento gen chyběl, jejich spermie odumíraly. O závěrech práce týmu informoval odborný časopis Science, který však neuvedl, jak dlouho by mohlo trvat, než se objev uplatní v praxi. Objev může být důležitý pro zkoumání mužské neplodnosti, protože nelze vyloučit, že právě gen Fkbp6 je za ni odpovědný. Kromě toho se nabízí nový přístup k tématu mužské antikoncepce, neboť gen nijak neovlivňuje ženské buňky a souvisí pouze s mužskou neplodností. „Geneticky pozměněná zvířata samčího pohlaví měla totiž naprosto normální sexuální chování a normální hodnoty pohlavních hormonů,“ prohlásil vedoucí vědeckého týmu. O tomto objevu přineslo informaci pondělní vydání deníku MfDnes.