Nitroděložní tělíska - podrobný popis této metody antikoncepce

Nitroděložní antikoncepce spočívá v zavedení tělísek různého tvaru do dělohy. V současné době se vyrábějí z plastických hmot. Moderní tělíska bývají doplněna buď měděným drátkem, nebo obsahují syntetický hormon, gestagen, který má podobné účinky jako hormon žlutého tělíska vaječníku. Existují i zlatá a stříbrná tělíska. Oba doplňky zvyšují spolehlivost metody. Chcete-li si nejdříve přečíst stručnější informace, čtěte článek . Pokud chcete podrobnější informace o této antikoncepční metodě, čtěte tento článek.

Historie

Skutečnost, že přítomnost cizího tělesa v děložní dutině vyvolává sterilitu, je známá již z antiky. Arabové dutou bambusovou holí zaváděli oblázek do dělohy velbloudicím před cestou přes poušť. Staří Řekové zaváděli samicím do dělohy stříbrné kroužky. V roce 1909 Richter popsal zavedení kroužku ze střívka bource morušového.

V roce 1928 sestrojil Ernest Grafenberg nitroděložní kroužky z mědi a stříbra pro ženy. Tato metoda se nejprve nerozšířila, protože vytvářela pánevní záněty. Renesance metody nastala až po 2. světové válce s rozvojem pružných plastických materiálů. V současné době je na trhu nepřeberné množství typů nitroděložních tělísek.

Česká DANA – antikoncepce našich maminek

Označení DANA (nitroděložní tělíska českého výrobce) se u nás obecně používá pro tuto metodu antikoncepce. Původně měl název DANA být zkratkou pro Dobrou a neškodnou antikoncepci.

Z anglického názvu nitroděložního tělíska (intrauterine device) pochází lékaři často používaná zkratka IUD.

Je to v České republice velice rozšířená metoda antikoncepce. Uvádí se, že např. v roce 1993 mělo u nás nitroděložní tělísko zavedeno 280 tisíc žen.

Jak vypadá moderní nitroděložní tělísko?

Nitroděložní tělísko (IUD) se zavádí do děložní dutiny jak je patrné již z názvu. Tvar tělíska je přizpůsoben tvaru děložní dutiny a tomu, aby bezpečně setrvalo ve správné pozici. Jako materiál se pro výrobu nitroděložních tělísek volí plasty, protože umožňují deformovat tělísko tak, aby prošlo kanálem děložního hrdla při zavádění i při vytažení. K snadnějšímu vyjmutí slouží silonová vlákna, vyčnívající z děložního čípku do pochvy. Tělísek je většinou od každého typu několik velikostí, které se volí dle velikosti dutiny děložní.

V historii používání nitroděložních tělísek se vyskytla řada rozličných tvarů. V poslední době většinou tělíska svým tvarem připomínají písmeno T. Umělá hmota tělíska umožňuje jeho snadnou ohebnost při zavádění a v děloze pak rozvinutí do předepsaného tvaru, což je způsobeno „tvarovou pamětí“ použitého materiálu.

Kromě plastu se začala k tělískům přidávat i měď, která zlepšuje jeho účinnost. Existují i zlatá a stříbrná tělíska, která jsou variantou pro ženy, které jsou alergické na měď.

Dalším, novějším druhem jsou tělíska s přídavkem syntetického hormonu – gestagenu, který má podobné účinky jako hormon žlutého tělíska vaječníku. Ten se pomalu uvolňuje a má řadu specifických účinků.

Jak probíhá zavedení nitroděložního tělíska?

Zavedení tělíska se provádí za dodržení všech hygienických předpisů, po předchozím kultivačním a bakteriologickém vyšetření rodidel a po kolposkopickém a cytologickém vyšetření děložního hrdla. Tělísko se zavádí speciálním zavaděčem.

Tělíska se do dělohy zavádějí ambulantně, v gynekologické ordinaci. Většinou není nutná anestezie, ale u žen, které nerodily a přesto chtějí tělísko zavést, anebo u žen, které mají strach z bolesti (těžko bolest snášejí) je možné výkon provést na požádání v nemocničním zařízení při krátkodobé narkóze.

Při zavádění může žena může cítit nepříjemnou, ale většinou snesitelnou štípavou bolest, která trvá jen pár minut. Tělísko zavádí lékař 3.-4. den po menstruaci, kdy je hrdlo dělohy mírně otevřené a tělísko se proto snadněji zavádí.

Ženu, která si prošla někdy i několikahodinovými porodními bolestmi, jistě nepříjemná chvilka při zavedení tělíska nijak nerozhodí.

Hůře a s většími bolestmi probíhá zavedení u mladších žen nebo dívek, které ještě nerodily, neboť děložní hrdlo je u nich více uzavřené.

Po zavedení je možné cítit i několik dní tlakovou bolest v podbřišku, podobnou menstruační bolesti. V těchto dnech se vyhýbejte namáhavým činnostem, které by zatěžovaly břišní svalstvo.

Kontrola uložení tělíska je možná pomocí ultrazvuku nebo rentgenu. Žena s IUD by měla být pravidelně, jednou za půl roku, svým lékařem vyšetřena. Nejdéle po 5 letech se doporučuje výměna IUD.

Jak nitroděložní tělísko vlastně zabraňuje otěhotnění?

Přes délku užívání metody nejsou dodnes spolehlivě objasněny všechny mechanizmy účinku IUD.

Účinek IUD pravděpodobně spočívá v tom, že v děloze působí jako cizí těleso, přitahuje množství bílých krvinek, jež se vrhají na spermie, které postupují dělohou vzhůru.

Tělíska s mědí

Tento efekt je ještě zvýšen měděným drátkem. Uvolňovaná měď má toxický vliv na spermie a rovněž jim brání v cestě pohlavním ústrojím.

Tělíska se stříbrem nebo zlatem

Podobný efekt jako u měděných.

Tělísko s hormony

Z hormonálně aktivních nitroděložních tělísek se uvolňuje hormon (gestagen), který působí především na hlen v kanálku hrdla dělohy, hlen se stává více vazkým a pro spermie neprostupným.

Hormonálně aktivní nitroděložní tělíska vlastně kombinují dvě různé antikoncepční metody, tělísko a působení hormonu, obě s vysokým účinkem spolehlivosti.

Pro koho je tato metoda antikoncepce vhodná?

Je určena především ženám ve fertilním věku, které již děti mají a hledají dlouhodobou antikoncepční metodu.
Tato antikoncepční metoda je vhodná především pro monogamní páry, žijící ve věrném partnerském svazku, neboť při častějším střídání sexuálních partnerů (při nechráněném styku, pokud se spoléhá jen na antikoncepční účinek tělíska) je zvýšené riziko zánětlivých komplikací.
V takovém případě totiž do hry vstupují další mikroorganismy, na které žena jaksi není zvyklá.

Nevhodné je užití nitroděložního tělíska v následujících případech:

 • zhoubné onemocnění děložního hrdla nebo těla
 • těhotenství
 • infekce pohlavních orgánů včetně pohlavních chorob
 • získaná choroba či vrozená anomálie, která deformuje dutinu děložní
 • abnormální děložní krvácení
 • mimoděložní těhotenství v anamnéze
 • při vzácné chorobě, při které je porušen metabolizmus mědi (Wilsonova nemoc)
 • ženám, které trpí alergií na měď.
 • některé další stavy a choroby

Před zavedením je nutné vyloučit všechny stavy, kdy je použití tělíska nevhodné.

Přehled u nás používaných nitroděložních tělísek:

 • DANA Cuprum, výrobce Medin, CZ, s mědí
 • DANA Super Lux, výrobce Medin, CZ, bez mědi
 • Gyne-T-380 Slimline, výrobce Janssen-Cilag, s mědí
 • Multiload Cu 375, výrobce Organon, Nizozemí, s mědí
 • Medimec- Cu 375, výrobce Medimec, Malaysia, s mědí
 • Mirena Schering -uvolňuje hormon

Momentálně se nedováží, ale snad zas brzy budou:

 • Goldlily, se zlatem a mědí
 • Goldlily Plastic, se zlatem bez mědi, pro ženy alergické na měď
 • Siverlily Zinc, se stříbrem a zinkem, měla by být při něm slabší menstruace díky zinku

O kladech a záporech nitroděložní antikoncepce se dočtete v dalším chystaném článku Nitroděložní tělíska – jejich výhody a nevýhody.