Novinky ve specifických zdravotních službách

Od prvního dubna 2012 začal platit nový zákon o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.). A protože se, mimo jiné, týká i pěti oblastí, se kterými se setkáváme na tomto serveru, podíváme se, co přinesl nového ohledně asistované reprodukce, dárcovství spermií a vajíček, sterilizací, terapeutické kastrace a změny pohlaví.

Sterilizace

Začneme tou, protože se pravděpodobně týká nejvíce našich čtenářů. Jen pro připomenutí, jde o „definitivní“ metodu antikoncepce, kdy je po provedeném chirurgickém zákroku člověk neplodný, ale zůstanou mu pohlavní žlázy a vše, co je s tím spojeno od chuti na sex až po menstruační cyklus ženy. Konkrétně se jedná o  nebo podvaz vaječníků.

Zatímco podle původní, asi 50 let staré právní úpravy tam byly podmínky skoro nesplnitelné, tedy věk tuším přes 35, minimálně tři děti, riziko zdravotních komplikací při porodu nebo těhotenství, u mužů tohle riziko muselo být u právoplatné manželky a to ještě musela posvětit komise, teď se pravidla dost podstatně změnila.

Sterilizace ze zdravotních důvodů

Pro sterilizaci ze zdravotních důvodů je třeba splnit tyto podmínky:

 • Těhotenství nebo porod by s vysokou pravděpodobností ohrozily zdraví nebo život matky či dítěte (o tom patrně bude rozhodovat gynekolog)
 • Věk minimálně 18 let
 • Vlastnoručně podepsaná žádost

Po vyšetření lékařem, vysvětlení následků a rizika a stvrzení podpisem následuje sedmidenní čekací lhůta na rozmyšlení, daná zákonem. Poté už nic nebrání podpisu souhlasu a operaci.

Sterilizace z jiných důvodů

Sterilizaci si ovšem může člověk zvolit i z jiných důvodů, většinou jako antikoncepci. V tomto případě stačí, když

 • Je žadatel starší 21 let
 • Sepíše žádost o sterilizaci

Pak už vše probíhá jako v předchozím případě, jenom s tím rozdílem, že zákon stanovuje na rozmyšlení minimálně 14 dní.

V obou případech není nikde stanovena platba za zákrok, pouze je zakázáno tyto zákroky provádět ve vazbě, na vězních nebo v zabezpečovací detenci.

Asistovaná reprodukce

Zatímco někteří si nechají operovat pohlavní orgány, aby neměli děti, jiní lidé chtějí dítě tak moc, že to mají obráceně. I pro ně přináší tento zákon pravidla, jak postupovat. Takže začneme podmínkami pro ženu, která chce podstoupit asistovanou reprodukci:

 • Věk do 49 let (dolní hranicí se patrně myslí plnoletost)
 • Nesmí být v příbuzenském vztahu, který by jinak znemožnil manželství, s mužem, který má poskytnout sperma
 • Nesmí být ve vazbě, ve výkonu trestu, v detenci a nesmí být soudní zákaz podstoupit tento zákrok

Asistovanou reprodukci je zakázáno zneužívat k volbě pohlaví dítěte s výjimkou případů, kdy je velké riziko poškození plodu, které je vázáno na pohlaví (např. defektní chromozom Y).

Pro každý pokus o oplodnění navíc musí být extra informovaný souhlas.

Nakládání s embryi

Co se nepoužitých embryí týká, ty je možné zlikvidovat, použít na výzkum, darovat neplodnému páru nebo zmrazit, je k tomu potřeba vyjádření páru. Pakliže jsou embrya zmrazena po dobu 10 let, má zdravotnické zařízení právo požádat pár o svolení s jejich likvidací. Požádáno musí být písemně a musí být prokazatelně učiněny minimálně dva pokusy pár kontaktovat na posledně známé adrese v daném období. Nedojde-li zamítavá odpověď ve stanovené lhůtě, mohou být embrya zlikvidována. Pozor, toto platí i pro embrya zmrazená před platností tohoto zákona!

Dárcovství spermatu a vajíček

Pro umělá oplodnění jde samozřejmě v případě neplodnosti použít vajíčka či spermie anonymního dárce. Nebo jde použít embryo jiného páru, pokud ten s tím vysloví souhlas. My se ale podíváme na podmínky darování vajíček a spermatu tak, jak je zavádí tento zákon. Nuže, podmínky pro dárcovství jsou:

 • Dárce musí být starší 18ti let, u žen je horní hranice 35, u muže 40 let.
 • Musí být zdravý – například je výslovně zakázáno, aby byl z jakéhokoliv důvodu v karanténě.

Informace o anonymním dárci se uchovává po dobu 30 let. Po tuto dobu o ni můžou písemně požádat rodiče dítěte, které z tohoto daru vzniklo, nebo dítě samo. Je to z důvodu případné diagnostiky dědičných chorob atd.

Dárci rovněž nevzniká nárok na finanční odměnu, má ale právo na úhradu opodstatněných nákladů. Tyto náklady se ve finále napočítají ženě nebo páru, který je využije. Zákon ale ani nezakazuje poskytnutí pohlavních buněk za odměnu…

Změna pohlaví

Nová pravidla jsou zavedena i pro změnu pohlaví. Ta je možná pouze „u osob s poruchou sexuální identifikace“ za těchto podmínek:

 • Nezpochybnitelné prokázání, že žadatel(ka) má nesoulad psychikého a fyzického pohlaví
 • Prokázání, že žadatel(ka) dokáže normálně žít v roli opačného pohlaví
 • Nesmí být ženatý ani vdaná, a to ani v cizině. Zákon vylučuje i osoby, které uzavřely registrované partnerství.
 • Věk minimálně 18 let
 • Protože tento zákrok je nevratný, žadatel(ka) ztratí plodnost a má i hodně právních následků, je nutné získat kladné stanovisko komise. Její složení, práva a povinnosti, jsou rovněž obsaženy v tomto zákoně (§22).
 • Žadatel(ka) nesmí být ve vazbě, ve výkonu trestu nebo v detenci.

Přesný postup, jak to probíhá, je nad rámec tohoto článku, ale adeptům na tuto operaci jistě rád poradí sexuolog, který bude diagnostikovat onu poruchu sexuální identifikace.

Terapeutická kastrace

Jak v jedné z mála zemí je u nás povolena kastrace. Je však stále, stejně jako dříve, omezena na potlačení sexuality pachatelů násilných, sexuálně motivovaných trestných činů. Pro její provedení musí být splněny tyto podmínky:

 • Věk nad 25 let
 • Spáchaný násilný trestný čin se sexuální motivací
 • Prokázaná sexuální deviace, která motivuje pachatele k opakování činu
 • Žádost pacienta
 • Kladné stanovisko hodnotící komise (její složení a činnost je v §18)
 • Kladné stanovisko soudu, je-li pachatel v zabezpečovací detenci nebo má omezenou právní způsobilost
 • Souhlas pachatele těsně před zákrokem

Závěr

Tento zákon přináší řadu změn do zdravotních služeb. Zjednodušením sterilizací nás v tomto směru dokonce dostal do civilizovaného světa, kde může člověk sám rozhodovat o počtu svých potomků a o volbě metody, kterou použije k ochraně před otěhotněním. Zavádí ale i pojistky ze strany nemocnic, jak je vidět například na likvidaci embryí po 10 letech, když není prodloužen souhlas s jejich skladováním. Ale do jisté míry se zákonem kryje i stát tím, že například nelze provést sterilizaci ve vazbě a sterilizovaný s pak nemůže stěžovat, že ho k tomu nutil vyšetřovatel…

Zde probraná ustanovení se zdají být ne první pohled rozumná. Samozřejmě ale uvítáme vaše zkušenosti s ním z praxe – ať již jako komentáře v diskusi, nebo jako článek s osobní zkušeností.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Renáta (věk: 22) říká:

Dobrý den, ráda by jsem se zeptala, zda nevíte kolik stojí sterilizace? Děkuji za opověď

petmk říká:

Tady jde o službu, kterou si objednáš a zaplatíš, pokud není zdravotní indikace. Cena bude nejspíš smluvní a každý řekne jinou cifru. Výzkum ve svým okolí se budeš muset udělat sama.

Aadvarf (věk: 18) říká:

Renáta (věk: 22) říká:

jedná se o sterilizaci u žen