Samovyšetření prsu

Zhoubné nádory prsů jsou nejčastějším nádorovým onemocněním, které postihuje ženy na celém světě. V České republice tvoří tato onemocnění asi jednu pětinu všech nádorových onemocnění u žen. Avšak v porovnání se zeměmi, ve kterých se preventivní programy provádějí řadu let, je u nás méně žen, u kterých je včas zjištěn nádor a zahájena léčba. Tím jsou také jejich vyhlídky na vyléčení do určité míry sníženy. Důvod je prostý: české ženy zatím nejsou zvyklé pravidelně kontrolovat svá prsa.

Samovyšetření prsu pohledem Velmi často se stává, že si žena nahmatá „bulku“ v prsu, a přesto lékaře nenavštíví, protože se obává zhoubného nádoru. Bojí se, že bude muset jít na operaci a přijde o prs. Bojí se, že zemře. Většina žen neví, že čím dříve přijde k lékaři, tím větší má naději na úplné vyléčení a v některých případech i záchranu postiženého prsu.

V našich podmínkách přichází včas k lékaři, to znamená s nádorem menším než 2 cm, jehož schopnost metastázovat je malá, pouze asi 15 % žen. V zemích západní Evropy jsou ženy více motivovány k „samovyšetřování“ prsů a svého lékaře zpravidla navštíví včas. To je pro léčbu nádoru a prognózu onemocnění velmi důležité. Možnosti léčby u nás jsou srovnatelné s ekonomicky vyspělými zeměmi. Lékaři mají k dispozici řadu moderních a účinných léků, které mohou ženám významně pomoci. Je tu však jedna důležitá podmínka – žena musí přijít k lékaři včas. Potom má velkou šanci na úplné vyléčení. Proto je nutné, aby se o svá prsa pravidelně starala a prováděla „samovyšetřování“.

Ve svém vlastním zájmu by měla jednou do roka každá žena po čtyřicítce navštívit gynekologa a podstoupit vyšetření prsu mammografem.

Prevence, která vás nic nestojí

Samovyšetření prsu má i nadále mezi ostatními diagnostickými metodami nezastupitelné místo. Mělo by být součástí osobní hygieny každé ženy. Opakovaným vyšetřením se naučíte dokonale poznat svoje prsa a můžete tak velmi brzy zjistit jakoukoliv chorobnou odchylku od předchozího stavu. Je však důležité vědět, že samovyšetření nenahrazuje pravidelné vyšetření prsu lékařem v rámci preventivních onkologických prohlídek.

Samovyšetření by měly provádět všechny ženy starší 25 let a to pravidelně jedenkrát měsíčně, nejlépe 7 den po ukončení menstruace, kdy se prsní žláza dobře prohmatává. Samovyšetření prsu je samozřejmě vhodné i u žen, které z nějakého důvodu menstruaci nemají, v takovém případě můžete samovyšetření provádět kterýkoliv den v měsíci.

Důležité je si najít klidné místo a čas, kde nebudete rušena a budete mít několik minut pro sebe. Ideální je koupelna a ložnice, protože k samovyšetření potřebujete zrcadlo a lůžko.

Jak tedy samovyšetření provádět?

Samovyšetření vyžaduje určitý cvik, není však složité se ho naučit. Využijte instruktážních letáčků a požádejte svého lékaře, aby vám vyšetřovací postup podrobně ukázal.

Vyšetření pohledem

Samovyšetření prsu pohledem První částí je vyšetření pohledem. Svlékněte se do půl těla a sedněte si, popřípadě si stoupněte, před zrcadlo. Paže nechte volně podél těla. Pátrejte pečlivě po změnách ve velikosti či tvaru prsů. Sledujte pozorně, zda se na kůži prsů neukazují vtažená místa či naopak vyklenutí, případně barevné změny, zarudnutí či zvýšená žilní kresba. Rovněž si všímejte obrysů prsů.

Vyšetření pohledem obě ruce nad hlavou

Samovyšetření prsu pohledem obě ruce nad hlavou Dále dejte obě ruce nad hlavu a prohlížejte si prsa z různých úhlů. Zjistěte, jestli se neukázaly některé změny od posledního vyšetření. Prohlédněte si také dvorec a bradavku a všimněte si, neobjevuje-li se výtok, krvácení či vpáčení bradavky.

Vyšetření pohmatem

Samovyšetření prsu pohmatem horní vnitřní části Po vyšetření pohledem následuje vyšetření pohmatem. V této fázi nadále sedíte či stojíte. Pravou rukou si budete vyšetřovat levý prs. Představte si, jako by byl prs rozdělen na čtyři části. Vyšetření začněte v horní vnitřní části. Prsty pravé ruky položte naplocho na kůži levého prsu a pomalými krouživými pohyby s mírným tlakem prohmatejte tuto část prsu.

Okolí dvorce, dvorec a bradavku

Samovyšetření prsu pohmatem dvorec a bradavku Vyšetřete okolí dvorce, dvorec a bradavku. Po stisknutí dvorce pečlivě pozorujte, neobjeví-li se výtok či krvácení z bradavky.

Dolní vnitřní část prsu

Samovyšetření prsu pohmatem dolní vnitřní části Stejným způsobem vyšetřete dolní vnitřní část prsu.

Dolní zevní a horní zevní části prsu

Potom věnujte pozornost dolní zevní části a horní zevní části prsu.

Samovyšetření prsu pohmatem horní zevní části Samovyšetření prsu pohmatem dolní zevní části

Podpaží

Na závěr vyšetření levého prsu vsedě či vestoje lehce zvedněte levou ruku tak, aby se uvolnilo podpaží. To pak pečlivě celé prohmatejte.

Samovyšetření prsu pohmatem v podpaží

Vyšetření pohmatem vleže

Podobným způsobem si vyšetřete levou rukou pravý prs a samozřejmě i pravou podpažní jamku. Tím však ještě není vyšetření zcela ukončeno. Prsy se musí vyšetřovat vsedě nebo vestoje a vleže. Následuje proto vyšetření pohmatem vleže. V této fázi již budete potřebovat lůžko. Lehněte si a hlavu si položte na polštář.

Levé rameno si podložte složeným ručníkem a levou ruku si dejte pod hlavu. Pravou rukou začněte vyšetřovat levý prs stejně jako vestoje od horní části až po horní zevní. Při vyšetřování zevních částí prsu položte levou paži podél těla. Také vleže vyšetřete podpažní jamku.

Než začnete s vyšetřením pravého prsu, přendejte si složený ručník pod pravé rameno a pravou ruku si dejte pod hlavu. Levou rukou vyšetřujte pravý prs postupně část po části jako u prsu levého.

Jak rozeznám normální žlázu od chorobné změny?

Při vyšetření je nutné si všímat jakékoliv bulky v prsu, neobvyklých útvarů a tvaru prsů. Prsy každé ženy jsou jiné, pohmatový vjem závisí na struktuře mléčné žlázy a podílu tukové tkáně. Prsní žláza může být hrbolatá, v zevních částech je často objemnější. Platí, že ve stejných částech prsů na obou stranách je žláza na pohmat přibližně stejná. V podpaží by za normálních okolností neměl být hmatný žádný útvar.

Co potom…

Ať si nahmatáte jakoukoli „bulku“ v prsu, neváhejte a navštivte ihned svého lékaře nebo přímo specializovanou poradnu pro onemocnění mléčné žlázy. Rozhodně nepodléhejte panice. V prsní žláze se mohou objevit útvary různého druhu, které tam nepatří, a nemusí to být právě zhoubný nádor. Je však úkolem odborníka, aby vyloučil závažnější změnu v prsu.

Obavy nejsou na místě ani v případech, kdy lékař zjistí zhoubný nádor. Zvláště je-li nádor diagnostikován v jeho raném stádiu, má žena velkou naději na uzdravení. Zde platí: „Čím dříve, tím lépe“.

Žena se vždy nemusí obávat ani úplného odstranění prsu. Pokud je nádor vhodně umístěn a je malý, využijí lékaři moderní operační postup, kterým lze prs zachránit a vyjmout pouze postiženou část.

Při jakýchkoli pochybnostech se obraťte na svého lékaře. Můžete také využít služeb telefonní linky, kterou v rámci programu včasného záchytu nádorů prsu provozuje Česká společnost podpory zdraví. Na telefonní lince FONS VITAE (Pramen života) Vám každou středu od 18:00 do 20:00 hodin, na čísle 02/20 382 188 odborníci zodpoví vaše dotazy. Po dobu 24 hodin denně je na tomto čísle záznamník s informacemi o nádorových onemocněních prsu.