Biofeedback

Možnost sledování vlastní mozkové aktivity technickými prostředky, kdy jsou některé měřitelné veličiny převáděny na senzoricky vnímatelné signály (zvuk, světlo). Někdy jsou vyhodnocovány mozkové biopotenciály - spektrum křivek EEG, častěji je snímán měrný odpor kůže. Takto jsou vybaveny některé modely tzv. psychowalkmanů. Použití biofeedbacku vede k snadnějšímu a rychlejšímu dosažení relaxovaného stavu.