Elektřin komplex

Náklonnost dívek k otci (analogie k Oidipovu komplexu), často s nevraživostí vůči matce, někdy také náklonnost ke starším mužům.

Související slovíčka: ,