Hippies

Následníci beatniků, kteří v padesátých letech hlásali : Flower Power, moc květin, novokřesťanský, ale východní mystikou silně ovlivněný světový názor, který povyšuje lásku k bližnímu na jediné přikázání. Odmítajících mnoho tradičních amerických zásad (výkonnost, vydělávání peněz, úspěch, moc, bohatství, čistota a vlastenectví). Vyznávají předmanželský a mimomanželský pohlavní styk, chudobu, rovnost ras a pohlaví, odmítání vojenské služby, užívají některá narkotika( marihuanu, příp. halucinogenní drogy), toulání, seznamování s cizími kulturami, pestré oblečení, především však promiskuitu. Sexuální morálka hippies zní: Jediné, co činí šfastným, je pohlavní styk a takčlověk dělat co nejšfastnějšími co nejvíce lidí.

Související slovíčka: , ,