Inkvinační pud

Znečišťovací pud a saliromanie. Jde se o náhražkové sexuální jednání, kdy člověk získává rozkoš znečišťováním jiného člověka, např. stříkáním inkoustu, pomazáváním výkaly atd. Navazuje na zvířecí vymezování životního prostoru rozdílením fekálií a moči po svých hranicích, čímž zvířata vyhlašují svou moc nad daným územím a člověk podléhající inkvinačním pudům tak může vyjadřovat svůj sexuální nárok na druhého člověka. Musíme rozlišovat mezi agresivním inkvinačním pudem sadisty a pasivní láskou k výkalům u masochisty. První vystupuje jako touha znečištovat a jako saliromanie, druhý jako exkrementofilie, koprolagnie, koprofagie, koprofilie, mysofilie a skatofilie.

Související slovíčka: , , ,