Magdalénské domy

Středověké nadace na obrácení prostitutek. Nesly jméno Maří Magdalény, patronky padlých dívek. Po roce 1220 se toto hnutí začalo šířit z Francie, Španělska a Itálie i do střední Evropy. Magdalénské domy byly pracovní domy, nápravná zařízení, kláštery a útulky, z nichž některé měly významná privilegia a byly pod ochranou knížecích dvorů. Jejich obyvatelky nesměly být vystavovány urážkám, ale pokud magdalénské domy opustily, byly přísně trestány.

Související slovíčka: , , , , , ,