Námelové alkaloidy

Alkaloidy obsažené v námelu, to znamená v žitných zrnech napadených parazitickou houbou paličkovicí nachovou.. Jsou odvozeny od lysergové kyseliny a podobají se jí i některými účinky (jako LSD). Blokují receptory v různých orgánech včetně mozku. Používají se k léčbě migrényí, nemocí žil, vysokého krevního tlaku, v porodnictví apod.

Související slovíčka: