Natalita

Synonyma: Porodnost

Průměrný počet narozených za určité období. Často se uvádí jako procentuální podíl novorozenců k celkovému počtu jedinců, či jako počet narozených dětí na 1000 jedinců. Opak natality je mortalita (úmrtnost).

Související slovíčka: , ,