Orchidopexe

Synonyma: Orchiopexe

Operace, prováděná v prvních letech života, při níž se nesestouplé varle při kryptorchismu umístí do šourku.

Související slovíčka: