Sexuální abstinence

Dobrovolná pohlavní zdrženlivost. K nejčastějším následkům patří chloróza, chronická prostatitida, kongesce vaječníků, somatogenní a psychogenní impotence, úzkostné a chorobné neurózy, frigidita, hysterie a hypochondrie. Na druhé straně ale mniši a jeptišky žijí déle a jsou méně nemocní než jiní lidé, což ale může být způsobeno tím, že vedou zdravější život, méně jedí a nezažívají tolik konfliktních situací.

Související slovíčka: