Společnost pro sexuální zdraví

Sice je to zpráva staršího data, ale věřím, že některé čtenáře i tak zaujme. Začátkem letošního roku vznikla Společnost pro sexuální zdraví jejímiž zakladájícími členy je trojice doktorů V. Kubíček (urolog/androlog), O. Trojan (psychiatr/sexuolog) a (K. Kočí urolog/androlog). Tato společnost má za cíl informovat veřejnost o problematice sexuálního zdraví prostřednictvím médií – přiblížit příčiny vzniku poruch sexuálního zdraví, možnosti jejich prevence a léčby. O vzniku společnosti informovalo březnové číslo časopisu Zdravý život.