Biologické hodiny tikají

LONDÝN – Biologické hodiny u žen začínají tikat dříve, než se doposud předpokládalo. Nové průzkumy ukázaly, že plodnost u žen začíná klesat už před třicátým rokem, a ne až v polovině třetí dekády věku. Znamená to, že ženy, které kvůli kariéře odkládají rození dětí, mohou mít později problémy s otěhotněním. Doktor David Dunson, který vedl studii, ale soudí, že ženy nemusejí propadat panice, pokud nemají dítě do dovršení třicátého roku. Prostě to potom může jen trvat déle, než se jim podaří otěhotnět. Do studie bylo zahrnuto 782 párů z Evropy, u nichž se hodnotilo, jaký vliv má věk rodičů na plodnost. Podle Dunsona dnů nejvhodnějších pro početí u žen začne ubývat s blížící se třicítkou. U žen ve věku od 19 do 26 let je jich dvakrát více než u žen ve věkové kategorii 35–39 let. U mužů plodnost výrazně klesá po 35. roce věku.