Bondage - Jak na to a čím?

Naprosto nezbytnými se pro vázání ukazují být provazy. Začněme tedy u nich. Pro naší hru mohou být jakékoli a je možné je kombinovat s řemeny, řetězy, popruhy a pouty. Ta pak mohou být kožená anebo kovová. Nebojme se a přiberme do hry ještě igelit a kožené postroje, speciálně zhotovené pro znehybňování končetin, nebo jednotlivých částí těla (Pamatujete na středověk?).

Bezpečnost práce.

Pojednání o bezpečnostních opatřeních při vázání, které naleznete na samém konci textu, si určitě nezapomeňte přečíst. Nechcete-li sobě a svým partnerům přivodit nepříjemný zážitek, bez elementární znalosti bezpečnosti při používání bondage se neobejdete. V případě, že byste podcenili tyto rady můžete se dostat do závažných zdravotních, ale též trestněprávních problémů.

Doporučuji proto, aby člověk provádějící bondage pečlivě prostudoval nebo se nechal poučit o fungování lidského těla, sexuálních bodech apod., a to nejen čistě anatomického hlediska, jak mu rozumí západní civilizace. Nezbytná je také znalost akupunkturních bodů a lokalizace a fungování čaker a jejich prostřednictvím tělesné energie vůbec.

Jak a čím?

Přiznám se, že bondage rád provádím a nerad o ní píši, neboť bez praktických ukázek je velmi těžké vysvětlovat její postupy a síly úvazů. Překážkou je i skutečnost, že u některých převzatých názvů z japonské bondage neexistuje v našem prostředí jednotná terminologie.

Zrovna tak v anglicko – českém slovníku naleznete slovo bondage přeložené jako podřízenost. My však hovoříme o svazování.

Tedy čím. Naprosto nezbytnými se pro vázání ukazují být provazy. Začněme tedy u nich. Pro naší hru mohou být jakékoli a je možné je kombinovat s řemeny, řetězy, popruhy a pouty. Ta pak mohou být kožená anebo kovová. Nebojme se a přiberme do hry ještě igelit a kožené postroje, speciálně zhotovené pro znehybňování končetin, nebo jednotlivých částí těla (Pamatujete na středověk?).

Všechny tyto pomůcky mohou být nejrůznějších tvarů a barev, dle vašich estetických nároků nároků a imaginace.

V kvalitě materiálu je dobré pečlivě vybírat, vyhneme se tak nežádoucím úrazům. Zde ještě jednou apeluji na vaši opatrnost a citlivý přístup k věci, neboť tělo si to žádá.

Pro vázání doporučuji především bavlněné provazy, které se dají zakoupit v každém provaznictví nebo železářství. Ano, i tak banální záležitost, jakou je prádelní šňůra, má několik variant – bývají často pletené a s přídavkem silonu nebo jiné umělé hmoty. My však jednoznačně žádejme šňůru hladkou. A proč bavlněnou? Protože čistá bavlna je plně ohebná a tolik se nepronáší a nepruží, jako provazy s příměsí umělých hmot. Především však každá přísada umělé hmoty v provaze způsobuje při tření vyšší teplotu než provazy přírodní. Čím větší je poměr umělé hmoty v provazu, tím dřív se provaz při tření zahřívá a při styku s kůží může snadno dojít k popáleninám. Nehojí se o nic lépe než jiný častý pracovní úraz – odřeniny. Ty si můžeme svou neopatrností snadno způsobit například o koberec.

Před prvním použitím doporučuji provaz vyprat a vytáhnout, stejně jako se vytahují prostěradla. I to má svůj účel – jednou vytažený provaz, už se více nevytahuje, a tak se nemůže stát, že by svázaná osoba nečekaně získala nežádoucí volnost.

Konce provazů doporučuji ukončit omotáním prostřednictvím izolepy aby se konce netřepily. K tomuto účelu se dá použít i prostý uzel, ten však při protahování oky způsobuje problémy.

Co se týká síly provazů, řetězů či kožených řemenů, záleží na volbě každého jednotlivce. Pro začátek je však dobré vědět, že síla (průměr) provazu nebo pásku by měla být do 1,5 cm. Jenom takové provazy jsou plně ohebné a dobře se s nimi dělají různé obrazce.

provazy silnějšími než doporučených 1,5 cm se složitěji dělají některé uzly, ale i některé techniky vázání. Navíc kvůli jejich rozměrům dochází v okách pout nebo na těle ke zhuštění. Tím se připravíme o zamýšlený estetický zážitek a někdy dojde i k problému jak zakončit celý úvaz. Proto doporučuji při prvních vázáních používat provazy tenší než 1,5 cm a postupně, jak se bude vaše technika zlepšovat, můžete doplňovat svou zásobu o provazy silnější. Sami však uvidíte, že jich nebude mnoho.

Výhoda slabších provazů spočívá, kvůli zmiňovaným obrazcům, v menší ploše, kterou se těla dotýkají. Pokud by však člověk chtěl takový „špagátek“ použít na zavěšení nebo i jen zvednutí vázané osoby, záhy zjistí, že jeho nosnost je do cca 30 kg, u méně ohebných provazů s jádrem pak do cca 50 kg. Navíc se tyto tenké provazy na citlivých tělesných partiích namísto žádoucího tahu bolestivě zařezávají.

kožených řemenů platí to samé jako u provazů. Kůže pásku by se neměla překrucovat a měla by být pevná, tedy řemen by měl být z husté kůže.

Obdobné je to s řetězy. Jejich oka by měla být spíše drobná. Takové řetězy jsou ohebnější a dají se lépe obtočit kolem těla.

Také zde si dovolím upozornit na skutečnost, že stahování řetězem je bolestivé, a to především v oblasti pohlavních orgánů a na žebrech. Z tohoto důvodu se řetězová bondage používá velice málo.

Kožené pytle a korzety prožívají v poslední době svou renesanci. Jejich značnými výhodami je jednoduchá manipulace, tedy rychlost, a velkou kvalita těchto pomůcek. Jaksi však omezují ten zvláštní prožitek vázání, a proto se používají pouze jako doplněk vlastní bondage.

Zvláštní postavení v těchto pomůckách mají pouta a obojky, které jsou velice vhodným doplňkem provazů a při vlastní bondage jsou šikovnými pomocníky. Jejich největší výhodou oproti provazu je, že zůstanou utažené přesně tak, jak potřebujete. To se o provazech říci nedá – jejich materiál neustále “pracuje“, a proto se intenzita stažení mění. Pouta a obojky jsou také vhodné při zdravotních problémech, zejména na zápěstích, kde se provazy velice často zařezávají. Doporučuji používat pouta kožená, a to zejména v místech, která jsou při bondage vystavena velkému tahu nebo tlaku (viz poznámky o vázání). Výhody obojků jsou stejné – v případě problému je možné vázanou osobu z nich rychle osvobodit, a předejít tak poškození zdraví.

Všechny prodávané obojky a pouta však trpí několika konstrukčními vadami. Proto pokud si kupujete pouta již hotová, doporučuji zakoupit ta dražší. Vyhnete se tak vadám, jimiž chronicky trpí pouta levnější. Jednu vadu ale mají všechna pouta společnou a kdybyste platili, kolik chtěli, velmi pravděpodobně se jí nevyhnete – úvazové spony pout totiž nejsou svařeny. To představuje velký problém zejména při závěsných polohách, kdy se začnou tyto spony rozevírat a nastává velké nebezpečí, že vám svazovaná osoba upadne. Proto doporučuji, abyste po každém úvazu spoj zkontrolovali. Zručnější jedinci si tento spoj mohou sami svařit. Další konstrukční chybou, která ovšem u vyšších cenových kategorií mizí, je skutečnost, že se přezky, jimiž se pouta uzavírají, rády vytrhávají z nýtů. Proto je lepší pojistit takovou přezku několika nýty současně. Vyhýbat byste se měli těm poutům, která mají přezku uzamykatelnou, neboť u nich dochází k mechanickým poruchám, jejichž důsledkem bývá velmi bolestivé stažení pout.

U obojků jsou nebezpečí obdobná. Zručným domácím kutilům proto doporučuji, aby se spoléhali jen na sebe a vhodná pouta či obojek si vyrobili sami.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Grofka říká:

Doporučila bych ještě připomenout, že v důsledku odřenin stává se také provaz infekčním materiálem. Je proto dobré pamatovat i na tuto skutečnost a pro každého otroka či otrokyni používat jiné pomůcky.

Alone říká:

Když jsem se já dostal před dilema volby provazu, nakupoval jsem hlavně podle svého pocitu z něj. Každý provaz jsem měl v ruce, zkusil si uzlík, a trošku pevněji jsem ho omotal okolo zapěstí, abych věděl, jak moc dře. Nakonec jsem odešel s bavlněným provazem, s malou příměsí umělého vlákna bez jádra o velikosti cca 0,7mm. Ten jsem pak nakonec doma vypral v aviváži, aby byl měkčí.