Británie se děsí nárůstu počtu znásilněných žen

LONDÝN – Přibližně pět procent britských žen se stalo oběží znásilnění. Uvedla to počátkem týdne britská vláda, která zároveň představila akční plán na zvýšení míry odsouzení v těchto případech. „Znásilnění je odporný zločin, který hluboce ovlivní život obětí. Pokles míry rozsudků je pochybný a znepokojující,“ řekl John Denham z ministerstva vnitra. Ve zprávě ministerstva se uvádí, že pouze 18 procent sexuálních incidentů a 20 procent znásilnění se dostane do rukou policie. Podle získaných údajů bylo v Británii někdy znásilněno 4,9 procenta žen starších 16 let a 9,7 procenta žen má od stejného věku zkušenosti s nějakou formou sexuálního obtěžování. Mezi nová navrhovaná opatření patří například získání druhého odborného posudku od vyšetřujícího právnika u všech rozhodnutí týkajících se upuštění od případu znásilnění nebo snížení rozsudku. Akční plán vlády počítá dále s vyškolením specialistů pro případy znásilnění, se změnou výcviku policejních důstojníků, kteří budou jednat s oběťmi těchto zločinů, a se zlepšením přípravy vyšetřovatelů. „Tento akční plán znamená významný první krok v přijetí opatření v celém systému, od procedur policejních záznamů až po lepší poradenství pro vyšetřovatele,“ řekl Denham.