Dějiny prostituce I.

O prostituci se říká, že je nejstarším řemeslem na světě. To je možná trochu nadsazené, nicméně zprávy o ní nalézáme už v knize Genesis Starého zákona.

Starověk

Už od starověku se setkáváme s bohoslužebnou, chrámovou prostitucí, čili s prostitucí kněžek příslušných božstev nebo prostitucí, spojenou s činností různých náboženských sekt.. Druhým typem je pak prostituce pohostinná, která u různých primitivních skupin a kmenů existuje dodnes. Hostitel propůjčuje manželku či dceru svým hostům a je velmi uražen, není-li tento dar přijat.

Velký rozvoj zažila prostituce ve starověkém Egyptě. Faraón Chufew údajně nutil i svou dceru, aby se v nevěstinci za určitý obnos oddávala milencům, s úmyslem zlepšit bídný stav královské pokladny, otřesené stavbou pyramid.

Antické Řecko

Kapitolou samou o sobě je prostituce v antickém Řecku. Byly zřizovány speciální, dnes bychom řekli „výcviková centra“ pro budoucí prostitutky, které byly vzdělávány v gymnastice, tanci a hudbě. S potřebou odlišit od sebe jednotlivé „typy“ prostitutek bylo zavedeno třináct označení.

Římská říše

Římané přišli s jevem, který Řecko neznalo, a to sice s prostitucí vdaných žen. Nejznámější takovou postavou byla asi Messalina, manželka císaře Claudia. Navštěvovala pochybné podniky, kde se jako běžná nevěstka oddávala náhodným příchozím. Vypráví se, že soutěžila s vyhlášenou nevěstkou z povolání o to, která snese více útoků mužů. Údajně pak v tomto milostném klání, které trvalo den a noc, zvítězila nevěstka, ale pouze o jediné číslo. Skóre 25 samců ku 24 samcům. To se pak nedivím Claudiovi, že když se tohle o své ženě dozvěděl, začal chudák koktat.

Postavení kurtizán ve společnosti

Vůbec, nevěstky, stejně jako jejich zákazníci, pocházeli ze všech vrstev společnosti, od těch nejlépe situovaných, až po otrokyně. Jejich činnost byla všeobecně považována a to i státními orgány, jelikož svou činností výrazně přispívaly do státní pokladny. Postupem času ale začala vážnost nevěstek upadat a jejich povolání bylo považováno za něco potupného. Nesměly svědčit před soudem nebo přijmout poručenství a naopak musely nosit žluté tógy a rudou obuv a odlišovat se tak od ostatních žen.

Křesťanský svět

Významnou změnu ve vztahu k prostituci zaznamenalo křesťanství. Z Nového zákona známe první případy obrácených hříšnic, například Máří Magdalény, kterou v evangeliu popsal svatý Jan, a dalších kajícnic a přívrženkyň nové víry. Prostituce se po vzoru starého Říma začala šířit do celé Evropy. V některých zemích byla sice přísně postihována, dokonce i trestem smrti, jinde se však stala vítaným zdrojem příjmu do státní pokladny, a proto jí byl ponechán volný průběh.

Středověk

Ve středověku určovaly polohu nevěstinců předpisy, vykazující je na periférie a před brány měst. Navzdory tomu ale byly nevěstince často budovány přímo v centrech. Všeobecně a většinou marně zakazovaly tyto předpisy zřizovat nevěstince v sousedství kostelů, hřbitovů a klášterů. Ulice lásky existovaly snad ve všech středověkých městech, v těch největších, jako třeba v Paříži, Neapoli, Benátkách či Hamburku, se jednalo o celé „speciální“ městské čtvrti.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Nikol říká:

promiň nechci ti ti do zoho kecat ten článek o tý historii prostituce je dobrej ,ale chybý ti tam že ,,kurtizány´´ byli jedny z nejvzdělanějších žen na světě!!

Jadamek říká:

Jirka říká:

Článek je fajn, jen s císařem Claudiem to bylo jinak; koktal již od dětství, což mu zachránilo krk – Caligula nechal vyvraždit celou královskou rodinu, ale svého strýčka-šaška ušetřil. Messalinu, ač ji velmi miloval, musel nechat Claudius po „gangbangu“ se Scillou, nejznámnější prostitutkou Říma, zabít – jinak by byl celé říši pro smích. Viz vynikající dvacetidílná sága „Já Claudius“ z dílny BBC.

jambo říká:

jirka: a nevyšlo to náhodou jako spojené? i když je možné, že si to pletu s nějakým jiným filmem, který jsem viděl…jo, teď sem si vzpomněl, že to bylo o calligulovi, tak nic:)

Honzas říká:

Když jsem napsal, že se jednalo o první případ syfilidy, myslel jsem to obrazně. Aby si lidé všimli, že se jedná o novou, neznámou nemoc, bylo třeba epidemie. Roku 1495 vydává Maxmilián I. svůj pověstný výnos o rouhačství (Kaiserverdikt wider die Gotteslasterer).

Jak to souvisí s prostitucí ? Pokud jsem psal o počátcích prostituce, její formy a snahy o její řízení, úmyslně jsem zamlčel dvě pole působnosti prostitutek. Jednu specializovanou, tvořenou relativně malým počtem osob, ale s citelným dopadem. Myslím tím vyzvědačky a „špehéřky“.

Druhá skupina, která je neprávem opomíjena, je nepoměrně masívnější družina provázející každou armádu. Pod různými jmény se za jádrem armády, nebo i s ní, táhla skupina žen, provozující kromě prostituce ještě řadu dalších řemesel. Ale prostituce, byla na místě nejpřednějším.

O tom, kolik takových žen bylo, nám poslouží zpráva Albrechta z Valdštejna. Roku 1632 obléhal Norimberk z 50 000 muži a 15 000 ženami. Tuto skupinu tvořily vojačky, prostitutky, markytánky a kurtizány. Byly organizovány pod vlastní prapory a řazeny za jednotlivé batalióny.

Pro pohlavní choroby je líheň jako stvořená. Armády byly tvořeny žoldnéři, ti po tažení hledali nového zaměstnavatele. Totéž se dělo i se ženským doprovodem. Hledaly nová tažení, nový zdroj svým příjmu. Nelze se tedy divit, že Evropa byla nemocná. Neznámá nemoc decimovala obyvatele a její příčina byla neznámá. Proto byla nemoc označena za boží trest.

Protože nepomohly zákazy klít a hrát v kostky, přišel na řadu cudný život správného křesťana. Lékaři brzo odhalili souvislosti šíření choroby s prostitucí. Prostitutky musely chodit označeny. Buď znakem, nebo červeným páskem. Město obvykle poskytovalo dva lékařem, kteří vyšetřovaly ženy a pokud byla u nich nalezeny symptomy choroby, byly vyhnány z městských hradeb.

Syfilis více než nařízení a zákazy omezili prostituci…

Až sem jsem psal víceméně z hlavy. Když jsem hledal podrobnosti o Filipu II španělském, který pravděpodobně na syfilidu zemřel, zjistil jsem, že mám takové množství materiálu, že psát formou příspěvků do diskuze není možné. Tedy ne, že bych sbíral záměrně materiál o prostitutkách, jen jsem si uvědomil, jak hluboce jsou propojeny s světovou historii. Není snad oblasti, kde bych byť okrajově na nějakou ku… nenarazil. Už zmíněný Albrecht z Valdštejna, Bedřich Smetana, Lenin… Všichni to byli syfilici a na WC to nechytili !

Probrat úlohu prostitutek na papežském dvoře je úkol na několik stran. S ním úzce souvisí úloha vyzvědaček a manipulátorek, které svými stehny řídili mocné tohoto světa. A vůbec jsem se ještě nedotkl Orientu, Číny a Japonska ! Asi by stálo za úvahu, vrátit se v čase zpět a podívat se na římské lunapáry. Dokonce jsem našel i zmínku o postavení Keltských prostitutek. Ale kolik lidí třeba dnes ví o činnosti Jana Milíče z Kroměříže a jeho útulku pro napravené prostitutky Jeruzalém ?

Sám jsem si naběhl, musím se k tomu postavit čelem :-)

Nik říká:

Honzas: máš můj obdiv. Jin jen vyhledat a spojit si takové množství materiálů… WAU:

Honzas říká:

Jestli Tě to zajímá, něco přidám :-)

Pokud bych měl „zacouvat“ zpět do historie, tak není od věci se zmínit ještě o Bibli. Respektive o prvé Adamě ženě Lilith, která je považována za padlého a anděla a manželku Satana. Odmítala být poslušnou manželkou, (v jednom pramenu jsem četl, že to bylo proto, že odmítala s Adamem obcovat v misionářské poloze). Za to byla zatracena, žila v jeskyni a své choutky si ukájela s démony, s nimiž měla mnoho dcer. Dokonce ji některé feministické hnutí ji prezentují jako svůj symbol.

Ale zpět k Solonovi. Již v 6. století byla prostituce pod kontrolou státu a dokonale organizována. Napřiklad v Korintu bylo evidováno 1000 prostitutek, což vzhledem k populaci 30000 obyvatel není málo. Nejen Helénové mají řízené veřejné domy. V Indii kvete i chrámová prostituce, nakonec první podrobný popis prostiutky nacházíme ve védách z 1000 r. před Kristem.

Římané přebírají od Helénů tyto zvyky. Z eposu o Romulovi a Removi se dozvídáme, že byly vychováni (ne odkojeni),jakousi Larentií, která se živila prodejem svého těla v domě společně s jinými ženami. Za císařství se mravy natolik uvolňují, že veřejné domy a prostitutky pronikají prakticky všude. Z vykopávek v Pompejích víme jak vypadaly římské veřejné domy a jestli je něco na nich zarážející, tak je to množství. Prakticky každá ulice měla svůj veřejný dům, různých kvalit, nemluvě o službách nabízených některými chrámy.

Nejznámější novodobou prostitutkou je zřejmě Máří Magdaléna. Pravdou ovšem nejpíš je, že její obraz byl uměle přetvořen, tak aby získala negativní obraz. Podle všeho to byla neobečejně bystrá žena, která během služby v chrámu prováděla tvz. chrámovou prostituci (uctívání bohů skrze vlastní tělo). Podle gnostických evangelii, třeba Filipova, měla velký vliv na Ježíše, který byl třeba ukázat v jiném světle. Nicméně nikde v evangeliich není zmiňován negativní postoj ke stutečnosti, že prostituci prováděla. Bylo to něco naprosto přirozeného.

Ani v pozdějších době není na prostituci nahlíženo jako na něco špatného. Svého vrcholu dosáhly v 14 století na prakticky celé stoleté 15. Ve středověké Evropě, byly prostituky rovněž prvními sportovkyněmi a herečkami. Mohly běhat, skákat a soutěžit, vystupovat veřejně. To bylo početstným ženám zapovězeno. V městě Paříži, kde žilo v tu dobu 100 000 lidí, bylo evidováno 6000 prostitutek. Dokonce založily i Pařížskou federaci prostitutek čítající 4000 členek. Pekly pečivo pro chudé a na sv. Valentýna předávaly králi květiny. Z různých písemných odkazů, lze usuzovat, že se příležitostně prodávala každá pátá pařížanka.

Zlom nastal po roce 1495, kdy v městě Janově byl odhalen první případ syfilidy…

Pokud budeme mít zájem, mohu pokračovat…

petmk říká:

Honzas: Vidím to stejně, jako Cephaelis. Nechceš to poslat na redakce@sexu.cz ?

Cephaelis říká:

Honzas: Ocenila bych, kdybys mě něbo někoho jiného z redakce kontaktoval a sepsal bys na toto téma ucelený článek. Takhle tvé zajímavé informace velmi brzy zapadnou. Diskuse žijí vždy jen několika posledními příspěvky. Nenutím do ničeho, ale je to škoda. Takhle píšeš pro pár lidí, zatímco bys jich oslovit daleko víc.

Anonym říká:

honzas: jasne pokracuj, prosim:-)

Honzas říká:

Nechtěl bych tady rozvíjet falme, ale musím se zeptat co je to prostituce. Je to poskytování sexualních služeb za úplatu nebo jinou protihodnotu.

Z tohoto pohledu nelze hovořit o prostituci u národů, provozujících volnou lásku. Takoví jedinci byli považování za oblíbenci bohů. Nabízení žen návštěvám rovněž nemůžeme považovat za prostituci, je to součást zvyků a není tím sledována prvoplánově získání žádné výhody.

Rovněž si musím klást otázku, jakou protihodnotu získávaly dívky v Afroditině chrámě, které nabízely své panenství k uctění své bohyně. Postavním otrokyně se rovněž nemá cenu zabývat. Přitom je zapotřebí pamatovat na to, že např. Židé běžně prodávali do otroctví své dcery, aby splatili své dluhy. Pokud byly dluhy splaceny, vracela se dívka i s dětmi zpět otci.

První nevěstinec nechal založit Solón, aby bojoval s homosexualitou a rovněž zajistit bezpečí ženám na ulicích. Stanovil nízké vstupné a určil tři skupiny – diktearidy, auletridy a hétery. První se živily tělem, musely nosit šaty které je odlišovaly. Auletridy byly tanečnice a hráčky na flétnu. A konečně hétery byly spíše vážené společnice.

Teprve až příchod křesťanství změnil pohled na sexualitu, ale to opravdu není na příspěvek do diskuze…

AceBird říká:

Honzas: Tvuj prispevek je sice kratsi nez clanek, ale myslim, ze kvalitnejsi a na informace hustsi a zajimavejsi. Clanek se mi zda povrchni. Bral jsem ho jako uvod k podrobnejsim clankum navazujicim. Nechtel bys o tom neco napsat? Zajima me to vic do hloubky.

Kidoň říká:

B182 říká:

Copak je tohle server nejaky cestinarky- posli nam svuj clanek a my ti ho zkritizujem-?

Steve7 říká:

ahh dobrej článek, ale už jsem to samý slyšel tisíckrát zasebou a stále vzrůšo

Bajda říká:

Myslim,že článek je napsaný dobře,ale měl to vzít více do hloubky,jako více rozebrat … ano,dnes je toto řemeslo zavrhováno,ale v době antiky tomu tak nebylo … a proč ???

Skinny říká:

Článek se mi vůbec nelíbí. Jsme na serveru o lidské sexualitě a těchto pár řádků nemá vůbec žádnou jinou informační hodnotu než historickou a to ještě velmi omezenou. Podle číslovky to sice vypadá, že se setkáme s dalším pokračováním, ale to není omluva. Aby to nějakou hodnotu mělo, muselo by to být zpracováno kompletněji a až do dnešní doby, kde by byli poskytnuty infromace o prostitutkách tak jak je známe my.

petmk říká:

Skinny: Historia, magistra vitae. Nebo sis nad myslíš, že sex byl vymyšlen až v tomto sotletí a předtím když lidi chěli mimino, museli si useknout prst a zasadit do květináče?

Vecernicek říká:

Petmk hele jenom k tomu sázení prstů. Von děti nenosí čáp???

petmk říká:

Vecernicek: Jsou tři krutý pravdy, který se dětem neříkají. Ty už jsi dost starý, takže ti tomůžu prozradit, ale nepouštěj to dál ;-)

  1. Děti nenosí čáp, děi se rodí.
  2. Dárečky nenosí Ježíšek, ani Santa Claus
  3. Život není hra.

Skinny říká:

Přečti si co jsem napsal a pak reaguj – připomenu hlavní body – článek má pouze historickou hodnotu a to ještě nízkou – z toho vyvozuji svou zápornou reakci.

petmk říká:

Skinny: Ale já jsem tvou reakci četl. Jsme na serveru o lidské sexualitě a těchto pár řádků nemá vůbec žádnou jinou informační hodnotu než historickou a to ještě velmi omezenou. I sex má svou historii. Navíc se tento server nespecializuje na historii sexu a platí tady, že čím míň textu, tím líp. Když něco vyjde na delší text, tak se to někdy musí rozdělit a jsou z toho dva články… Podle číslovky to sice vypadá, že se setkáme s dalším pokračováním, ale to není omluva. Aby to nějakou hodnotu mělo, muselo by to být zpracováno kompletněji a až do dnešní doby,… Číslovky sis všimnul, chybí ti pokračování… Hádej, co to asi znamená?

Pavel říká:

Docela mě zaujala ta pohostinná prostituce, kdy byla nabízena pěkně rostlá a vyvinutá dcérečka příchozím návštěvám. Škoda, že se to nedochovalo do dnešních dní. Hned bych rád chodil na návštěvy…

Barca říká:

Eskymáci prý takhle nabízejí své manželky…

Eskymák říká:

Nabízení žen u Eskymáků, ale třeba i na Islandu mnělo docela racionální základ v obraně před degenerací malé skupiny – potěšení hosta jen tak už mimochode

Pavel říká:

Nojo, Eskymáci. Ale eskymačka pro mě není zrovna přitažkivá. To taková mladá dvacetiletá česká děvenka, pěkně vyvinutá, to je něco úplně jiného. To by se to chodilo na návštěvy.

Prdinek říká:

Pavel: nejsi trosku moc vybiravy? I kdyz uznavam, ze narazit na postarsi eskymacku a neurazit… :-)))

Leonardo (věk: 35) říká:

No dokáži si představit takovou eskymačku, tlustou, špinavou, upocenou, jak mi ji nějaký eskymák nutí, otřesná představa

cilli říká:

no, podle meho nazoru autor mohl uvest vic historickych podrobnosti a zajimavosti…

paarek říká:

no to souhlasim že tam mohlo bejt víc..ale nechme se překvapit jestli se napíše i pokračování..

Banter říká:

Taky se pripojuji se slovy chvaly

MatthewS říká:

Dobre napsany clanek uz se tesim na dalsi dil. Je dobre vedet i toto z historie.

Mazarek říká:

Mozna by nebylo od veci odlišit termín „prostituka“ a společnice… Ty sice poskytovaly mužum rozptýlení, např. tancem, hudbou atd. avšak jen zřídka kdy se podvolili k samotnému aktu „lásky“… Jinak članej je doleca zajmavý a sem zvědav jak bude pokračovat,…