Hluboká sexuální extáze 3/3

Nyní tedy přichází chvíle, kdy jste oba uvolněni, myslíte na samé hezké věci a těšíte se na neobvyklý zážitek. To je nejlepší půda pro vzklíčení potřebného stavu „snové“ relaxace. Do něho se pozvolna dostává partner, který jako první v pořadí PŘIJÍMÁ rozkoš.

V první fázi se nesnažíme „přijímajícího“ nijak sexuálně dráždit, fyzický kontakt omezíme na něžné doteky a mazlení. Tyto podněty jsou velmi důležité pro rozvinutí „polosnových“ představ správným směrem.

V pasivní roli je nezbytný pocit ODEVZDÁNÍ SE do rukou svého protějšku, naprostá důvěra a pevné přesvědčení, že „..on(a) mi ze srdce přeje co nejvíce rozkoše a udělá pro mne úplně VŠECHNO..“. Když se Vám podaří začlenit tento „axiom Lásky“ do proudu představ vinoucích se polobdělým sněním, jste na nejlepší cestě k úspěchu.

Víme-li zcela jistě, že partner(ka) je hluboce ponořen(a) do svého snění, můžeme VELMI ZVOLNA začít se slabými erotickými podněty. Pro tuto fázi je nejvhodnější jemná – např. manuální stimulace, která jen zvolna stupňuje vzrušení a přitom „nevytrhává“ z relaxovaného stavu. Doslova zde platí, že méně je někdy více. Plně využijeme „know-how“ z dřívějších společných prožitků – znalost individuálních reakcí na různé podněty je bezpodmínečně nutná.

Je přirozené, že i Vy se nyní více či méně vzrušíte. Nesnažte se tento příjemný stav potlačit (vlastní excitace je potřebná, pokud v další fázi plánujete koitální aktivitu), avšak nenechte jej rozvinout do imperativní potřeby svého uspokojení. Koncentrujte se na láskyplné obšťastňování milované bytosti, právě teď vůbec nejde o Vás! V této fázi rozkoš nepřijímáte, nýbrž DÁVÁTE.

Pokud vše probíhá jak má, je „přijímající“ sice stále v relaxovaném stavu, avšak po nějaké době jsou příznaky je(jí)ho vzrušení stále markantnější a prožívaná slast je ventilována citoslovci probuzené vášně. Nyní zvyšujeme intenzitu dráždivých podnětů a rozšiřujeme jejich výběr tak, abychom partnera „stabilizovali“ v silné excitaci a relaxovaném stavu zároveň. Stále však platí – nic nepřehánět! Právě tato fáze bývá častým zdrojem neúspěchu při prvních experimentech, vystupňovaná touha může „odplavit“ navozenou relaxaci.

Ve chvíli, kdy se partner(ka) evidentně blíží vyvrcholení (u ženy je patrné mocné prokrvení a zbytnění genitálií spolu s vydatnou vaginální sekrecí, u muže pak velmi pevná erekce – někdy spojená s uvolněním malého množství výměšků prostaty, tzv. „kapičkou“), je nutno se rychle rozhodnout co dále. Orgasmus může přijít každým okamžikem a musíme tedy mít připraven způsob, kterým během jeho počátku zvýšíme dráždění „nad hranici snesitelnosti rozkoše“. Ještě krátkou chvíli necháme partnera slastně prahnout po ukojení a pak jej přivedeme k orgasmu způsobem, který máme odpozorován jako nejúčinnější.

[MAL] Nyní musí Vaše „sexuální přejícnost“ dojít až na maximum. U většiny žen je nejspolehlivějším (a zároveň nejslastněji prožívaným) způsobem navození orgasmu rafinované orální dráždění kombinované s pronikáním prstů do pochvy. Výjimky samozřejmě existují, jsme opět u „vzájemného sebepoznání“, avšak uvedená skupina žen tvoří výraznou většinu. Dalším důvodem k preferenci této aktivity je možnost přesnějšího „dávkování“ intenzity podnětů než při běžném koitu – což je v našem případě velmi důležité.

Žena je nyní ve stavu „plateau“ – netouží po ničem jiném než po úlevném orgasmu. Ten jí neprodleně rádi poskytneme. Jazykem stále silněji laskáme klitoris, ev. i další části dychtivého pohlaví a napjatě čekáme, až mezi hlubokými vzdechy zazní hlasitý výkřik – krásná odvěká mantra ženské rozkoše. Tento PRVNÍ okamžik nesmíme promeškat, PRÁVĚ TEN JE ROZHODUJÍCÍ! Okamžitě vystupňujeme všechny podněty na maximum – jazykem co nejintenzivněji dráždíme klitoris (nebojíme se přitlačit!) a prstem zavedeným do pochvy stiskneme G-bod, který jsme lokalizovali již před nástupem orgasmu. Toto důležité centrum slasti neustále dráždíme tlakem prstu a jeho rychlými pohyby, čímž partnerce téměř jistě přivodíme „nezvládnutelný příval rozkoše“, o který právě nyní jde.

Odpověď na tento atak bývá v první chvíli velmi dramatická. Značně neobvyklé výkřiky a steny na hranici fyziologických limitů hlasivek Vás nesmí ani na okamžik zaskočit (mohou totiž vzbuzovat klamný dojem projevů bolesti – někdy mezi nimi zazní i zoufalé „..NE!!“). Stále pokračujte v excitaci s maximální intenzitou! Taktéž musíte být připraven na zmítavou křeč celého těla a nenechat partnerku „utéci“ dalšímu dráždění, pozor však na poranění citlivých místeček následkem nečekaných pohybů!! Jde o krátký přechodný stav (viz. dále), po kterém následuje skutečná hluboká extáze.

Ve chvílích, kdy Vaše milovaná samička (nelze použít vhodnější výraz – nyní je totiž lidská*animální přirozenost KRÁSNĚ a pozitivně ventilována!) prožívá své Nejvyšší Blaho, se můžeme dočkat náhlých a dosud neznámých překvapení. V první řadě jde o tzv. *ženskou ejakulaci/, tedy expulzi vaginálního sekretu způsobenou obzvlášť silným orgastickým stahem. Objem uvolněné tekutiny může být dosti značný, stejně jako prudkost jejího výstřiku. Opět se dostáváme k „estetické relativitě“. V Sexu obecně (a u hluboce milované bytosti dvojnásob!) nelze za nečisté považovat vůbec nic, tím méně pak tento krásný projev prožívané slasti. „Šťávička“ vystříknutá např. do Vašich úst je nesporný důkaz, že se Vaše partnerka „dotkla hvězd“ naprosto novým a úžasným způsobem. To je přece hřejivé nejen (v tomto případě…) v ústech, ale především hluboko v srdci.

Dále – v důsledku naprosté ztráty kontroly nad svým tělem může u partnerky dojít ke spontánní urinaci. Ani zde není na místě žádný negativní pocit, u zdravého člověka je čerstvá moč STERILNÍ (zní to divně, ale je to tak!), nemáme se tedy čeho obávat. Rozhodně by od Vás nebylo hezké, kdyby jste se v této situaci od ženy jakkoliv „odtáhli“ a narušili tak její prožívání nejslastnějších okamžiků. [/MAL]

[FEM] Při nekoitální aktivitě dráždíme penis způsobem, který má partner nejraději – orálně, manuálně či kombinací obou technik. Rychle stupňujeme razanci podnětů, dokud nepřijde očekávaná chvíle – výkřik rozkoše, během kterého muž vystříkne první dávku spermatu. TOTO JE ROZHODUJÍCÍ OKAMŽIK! Vždy je nutno ihned po prvním výstřiku mohutně zintenzivnit dráždění nejcitlivějších míst. Jak již bylo řečeno v předchozí MAL části, je úspěšné „spuštění“ extatického stavu provázeno bouřlivou reakcí, která někdy může připomínat projevy bolesti. V žádném případě tedy neustávejte v excitaci, ať se děje cokoliv!

Chcete-li přivést muže k vyvrcholení vaginálním stykem, je nejvhodnější zaujmout polohu „tváří v tvář“ (partner samozřejmě po celou dobu leží na zádech). Zrychlujte rytmus pohybů, dokud se muž neocitne v první orgastické křeči.

V TOMTO OKAMŽIKU je nutno umocnit partnerovu slast pokud možno co nejsilnějším stahem pánevního svalstva[1], provázeným rychlými kopulačními pohyby. Dokážete si představit reakci na takovýto podnět v situaci, kdy jsou všechny citlivé nervy právě ukájeného penisu vydrážděny na maximum – prahnou po každém hmatovém vjemu a partnerova samčí animálnost se nemůže nabažit stříkání spermatu do horké, těsné pochvy? Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že právě tato rafinovanost u muže často navodí počátek kýženého „absolutního vytržení“ – přijde silnější vlna rozkoše než jakou je vědomí schopno unést a rázem „je to zde“. [/FEM]

Velmi důležitá věc pro „přijímajícího“ partnera: cítíme-li že už „TO“ nezadržitelně přichází, je nutno se OKAMŽITĚ ZŘÍCI posledních zbytků kontroly nad sebou či prožitkem jako takovým. Pokud se vše daří, mělo by právě toto být poslední VĚDOMĚ učiněné rozhodnutí. Dále již necháme tělo i duši reagovat PO SVÉM. Nebráníme se vůbec ničemu, partner(ka) je nyní sitterem Vašeho zážitku – „ohlídá“ tedy sebe i Vás.

V prvních okamžicích přicházejícího orgasmu je takřka samozřejmostí hlasitý výkřik rozkoše, ten ještě vnímáme „tak nějak reálně“ a jde tedy o určitou zkoušku opravdové ztráty sebekontroly. Vzpomeňte si, co již bylo řečeno o „psychoviru“ zvaném stud – je zcela nepatřičné a přímo zhoubné jakkoliv omezovat své hlasové projevy. Těmito v podstatě citoslovci dáváte najevo prožívanou slast a ventilujete své veskrze pozitivní emoce! Pochopitelně zde platí přímá úměra, takže není namístě se stydět doslova za cokoliv. Dokážete-li se oprostit od nesmyslných zábran v této sféře (do té míry, že si ani neuvědomujete jejich samotnou existenci![2]), nic Vám nekříží cestu dále a hlouběji, kterou Vám partner(ka) nyní otevře.

V této krásné chvíli, kdy se celého těla zmocní mohutná křeč úlevné slasti, začne totiž dráždit Vaše centra rozkoše mnohem účinněji a rafinovaněji než dosud. Zpočátku pocítíte nepříjemně prudkou závrať – VĚDOMÍ SE BRÁNÍ tomu náhlému přívalu ryzí slasti, je totiž překročen již zmíněný „práh snesitelnosti“. S největší pravděpodobností ze sebe tento přechodný stav nekontrolovaně „vysténáte“. Trvá to však jen okamžik, poté se přehrada vnímání zcela protrhne a ocitnete se ve stavu, pro který již přestávají stačit výrazové prostředky. EXTÁZE…

Zpomalený čas – každou orgastickou kontrakci vnímáte jako vlnu, která Vás zcela zaplavuje na neskutečně dlouho. Sotva jedna pomine, je zde ihned další. Jste v naprostém zajetí rozkoše, která Vám proudí celým tělem – cítíte jí tedy UVNITŘ i VNĚ. Pestrou škálu svých hlasitých stenů vnímáte jen okrajově, stejně jako samovolné stahy snad všech svalů v těle. Před nástupem orgasmu jste se snažili zbavit sebekontroly – nyní se naopak nemůžete nijak ovládat ani kdyby jste stokrát chtěli (nechcete, jste úplně JINDE…).

Je vhodné si uvědomit, že slovo EXTÁZE znamená VYTRŽENÍ! Pokud jí skutečně dosáhneme, jsme v oné chvíli vnitřně SAMI – vědomí je doslova katapultováno do přívalu prožitků, který není schopno zpracovat naráz. Beztížně proplouváme rájem nekonečné slasti, nyní doopravdy MIMO svojí „reálnou“ mysl.

Na to je zapotřebí pamatovat v roli sittera, kdy DÁVÁME. Partner(ka) zmítající se v extázi provázené slastnou křečí orgastické úlevy Vás nechtěně může např. poškrábat či různě stisknout silněji než je příjemno. Není tedy nic neobvyklého, utržíte-li sem tam nějakou modřinu nebo drobný šrám. Rozhodně to nelze považovat za cosi negativního, ony „Láskové otisky“ Vám přece nejsou způsobeny nijak úmyslně. V dané chvíli se partner(ka) nejenže nechce, ale za okamžik už ani nemůže nijak kontrolovat.

Doba trvání vrcholně extatického stavu je značně individuální, od několika desítek sekund až po celé minuty (subjektivně je však vnímání času značně deformováno, takže „prožívajícímu“ to může připadat jako celá věčnost). Pozorně sledujeme projevy rozkoše u „přijímajícího“. Po dosažení jakéhosi kulminačního bodu pomalu slábnou bez ohledu na intenzitu dráždění. Od této chvíle tedy zvolna snižujeme excitaci, dokud se partner(ka) neocitne ve fázi deplece – uvolnění, zklidnění.

Nyní je Vaše přítomnost nesmírně důležitá!!! Stav naprostého vytržení zpravidla odeznívá mnohem pomaleji než předchozí bouře smyslů! Partner(ka) se stále nachází kdesi ve svém vnitřním světě a návrat do „reálu“ je velmi pozvolný. Nutno si uvědomit, že bezprostředně po odeznění exploze nekonečné slasti je Váš protějšek zcela bezmocný. Během „návratu“ ze všeho nejvíce potřebuje vnímat Vaší NĚHU A LÁSKU v nejčistší podobě. Tyto chvíle, kdy je duše zcela otevřená (a tedy – pozor – i snadno zranitelná!) jsou zcela nepopsatelné… Právě teď ze sebe musíte VYDAT vše HEZKÉ, co v sobě máte. Bytost vedle Vás, kterou jste přivedli k hluboké extázi, se nyní potřebuje schoulit do Vašich rukou s pocitem naprostého bezpečí a naplno prožít magický dotek Lásky, pro který neexistuje vhodnější okamžik…

Úplný návrat do reálu povětšinou proběhne jakousi oklikou – a sice prostřednictvím spánku. Pokud partner(ka) předchozí noc neproflámoval(a) či neprobděl(a) z jiných příčin, trvá tento hluboký, očistný spánek jednu až dvě hodiny, po kterých následuje spontánní probuzení. Podle některých (nanejvýš pravděpodobných) teorií je náhlá potřeba spánku reakcí na proběhlý transfer orgonových kvant. „Spavou“ únavu cítíme po jakémkoliv silném sexuálním zážitku a vysvětlovat to pouze (neuro)fyziologicky v kombinaci s uvolněnými „kýbly endorfinu“ mi nepřijde dvakrát přesvědčivé. „Multidimenzionální energetická bouře“ se jako příčina tohoto efektu jeví mnohem logičtější.

A nastává čas pro výměnu rolí – pokud se Vaše nejmilovanější bytost již vzpamatovala či sladce prospala po prožité extázi, nyní si přijdete na své Vy. Pohodlně se natáhněte naznak, nechte zvolna přicházet stav „snivé“ relaxace a zcela se odevzdejte do péče svého protějšku, který Vám nyní zcela v duchu harmonie DÁT/PŘIJMOUT poskytne stejně krásný zážitek, jakým jste jej z čisté Lásky OBDAROVALI. Vše se opakuje v podstatě dle předchozího textu.

Naskýtá se krásná a výstižná paralela s psychedelickou zkušeností: v obou případech si do „reálu“ odnášíme stěží popsatelný pozitivní pocit „provětrané duše“, který u popisovaného zážitku sice netrvá tak dlouho jako po „nahlédnutí za zrcadlo“, JE však zcela zřetelný. Neumím jej nijak výstižněji definovat – slova zde jako vyjadřovací prostředek zkrátka nestačí. Věřím, že mnoho z Vás tento stav zná a může jej tedy „pojmenovat“ po svém.

Pozor! Zmíněná analogie platí i pro další důležitou věc. Jedná se o vhodnou frekvenci těchto zážitků. Tak jako se příliš často opakovaná psychedelická seance může stát „nudnou“ a nepřínosnou, hrozí podobné zevšednění i u hluboké sexuální extáze! Popsaná praktika v žádném případě není alternativou „běžné“ (jak nevýstižně řečeno…) sexuální aktivity!!! Měla by být užívána jako skutečná vzácnost, kterou si čas od času „prozáříme bytí“.

Je pravdou, že především zpočátku se nám dosažení popisovaného stavu nepodaří pokaždé, kdy se o něj budeme pokoušet. K tomu však nutno podotknout následující: KAŽDÝ příjemný sexuální zážitek má obrovský pozitivní význam, blažené fyziologické ukojení a prožitý dotek Lásky nás nasytí a „prozáří“ i když se nám právě nedostane onoho Nejvyššího Magického Vytržení. To lze přirovnat k dlouhému očistnému plavání v mořském příboji, kdy se přes nás valí jedna vlna za druhou, zatímco „běžně praktikovaný“ Sex můžeme takto srovnat např. s koupelí v přírodním jezeře. Obojí má v životě svůj smysl. Sami přece znáte z vlastní zkušenosti, že se na (byť jen krátký) okamžik ocitáme „trochu mimo vědomí“ při JAKKOLIV navozeném orgasmu – muži přibližně během prvních dvou až tří ejakulačních výstřiků, ženy po dobu stejného počtu orgastických kontrakcí. Tato doba již stačí k aktivaci orgonové výměny. Pokud tedy „hluboká extáze“ nepřijde, nic si z toho nedělejte – „jindy je také den“. Máte-li již během úvodní fáze pocit že „to asi nevyjde“, ani se o její dosažení nesnažte a započatou oslavu Lásky využijte jako skvělou předehru milování plného radosti a štěstí. Bude to jistě hezčí než úporná snaha o dosažení čehosi, co k Vám „právě teď nechce přijít“. Nemějte obavy – ono si Vás „to“ najde samo, až nastanou všestranně příznivé okolnosti.

POZNÁMKY:

[1] Stahy pánevního svalstva: [FEM] Tato technika vyžaduje předběžný nácvik. Několikrát denně si udělejte pohodlí a zkuste ovládat pánevní svalstvo způsobem, jakoby jste chtěla zadržet moč při nutkavé urinační potřebě. Toto sevření opakujte vícekrát po sobě – v průběhu několika dnů zvyšujte intenzitu kontrakcí. Postupně se Vám jistě podaří získat nad touto částí svého těla vědomou kontrolu, která Vám umožní bez námahy provést silný vaginální stisk v okamžiku, kdy je ho nejvíce zapotřebí. [*FEM]

[2] Nic není nehezké či nelegální: Pro někoho může být obtížné a stresující pomyšlení, že „..nás bude slyšet celý barák..!“. Na to je nejlépe si rázně odpovědět „..a proč by jako neměl..?!/“. Neděláte přece nic nehezkého či nelegálního (v budoucnu možná – Severní/ovy větry jsou nevyzpytatelné). I kdyby na každé stěně bylo z druhé strany přilepeno deset uší s kastrolem coby „akustickým transformátorem“, není důvod si z toho dělat sebemenší problém. Proti stydlivým psychovirům jste přece imunní a ono „nezvané publikum“ lze rozdělit do dvou kategorií: pozitivně myslící jedinci Vám „to“ budou ze srdce přát – což je hřejivé – a *zabednění omezenci Vám pro změnu mohou být ukradeni i se svým míněním o čemkoliv, ať již jde o Sex či o Váš tzv. „morální profil“. Své krásné pocity tedy můžete dát najevo zcela bez zábran.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Romanekk říká:

Ahoj dneska ráno mi to pritelkyne zacala delat pusou a jakmile zacala si hrat s varlaty tak to trvaloa si 5 minut a pak sem se najednou dostal do stavu kdy sme nemohl zvednout ruce proste sem byl jak zfetovany potom sem musel lezet hodinu jelikoz chodit sem nemohl nic mi neslo.Nechapu jak to udelala a nechce mi to prozradit

Seep říká:

Úžasný článek a nepíšu to z pohledu (pardon za ten výraz) „nadrženýho“ puberťáka co chce oslnit. (Vzhledem k mému věku a ostatních zde přizpívajícich) Myslím si, že je to velice zajímavé a vděčné téma pro ty, kteří chtějí zpestřit svůj sexuální život a nebo naopak započít svůj sexuální život. Jen by mě zajímalo zda lze něco podobného praktikovat i bez pomoci svého protějšku. (čistě ze zvědavosti) :-)

petmk říká:

Seep: Pokračuj po výstřiku. I když změkne, pokračuj, dokud znovu neztvrdne a dál. Nesmíš to přerušit. Uvidíš, co se stane ;-)

Hanča říká:

Ahoj. :-) Nevěřila jsem, že to může fungovat až do chvíle, kdy jsem dala tento článek přečíst svému příteli. hned napoprvé se nám to podařilo a zdálo se mi, že v tu chvíli bych mohla i vzlétnout, kdybych chtěla. tenhle stav se dá přirovnat snad jen k představě ráje. připadáte si jako jediná bytost v celém vesmíru a naprosto nevnímáte své tělo ani věci okolo. Moc moc děkuji za tento článek. :-)

Machy říká:

… nezbývá než souhlasit.Několikrát jsem to zažil s milovanou polovičkou a byl jsem naprosto mimo,chvěl jsem se,zuby mi trnuly slastí.Kdo toto zažije,chce to zažívat stále. je to něco ,nadpozemského,,

Gabrielka99gabr říká:

chvíli je to až nepříjemné…

Petr říká:

Taky me vzdycky zastavi hned, jak to na ni prijde. Pritom dalsi drazdeni u ni vyvolava silne reakce. Apeluji na slečna a dámy at mi vysvetli proc a zda taky chcete „v nejlepsim“ prestat.

Eman říká:

Anonym říká:

Benito říká:

Inu. Přesně totéž, co kolega pode mnou. (myslím text, nikoliv doma postel). Bývalá přítelkyně tohle milovala. A když to tak čtu, začínám mít zase pocit, že tohle MUSÍM ještě zažít. Maximálně doporučuji. Je to DAR, když vám dovolí, abyste ji viděl TAKHLE létat po hvězdách.

Oomega říká:

Hmm,je to mozna drzy ale hodne prijemny,ze ackoliv jsem to do dneska neznal,praktikuju to uz dva roky:-) Pri cteni clanku jsem uplne pred sebou videl byvfalou pritelkyni,jak se pri „navratu do reality“ po nme sape a objima se myma rukama bazice po pocitu bezpeci.Dik autorovi za vyvolani bolestnych vzpominek :-)

Míša říká:

Super!!! Dneska se o to musím se svojí drahou polovičkou pokusit. Vždycky mě zastaví hned, jak to na ni přijde. Jak mám docílit toho, aby mě nechala pokračovat?

Ttt říká:

Myslím, že článek je naprosto SUPER! Určitě to vyzkoušejte – znám to – je to nad všechny ostatní zážitky.

Lama říká:

Nevíte kam se poděly stránky www. nymadalpullpush.com? Dalo se tam pod tématem „To cherish Supreme in his own way daily“ najít zajímavý video, jak takovej celkem svalnatej starší pán ,tak 60–70 , podle komentáře nějaký „Guru“ se k sobě zval různě starý děvčata a chlapce (říkal jim boys and girles) a učil je i dost zvláštní sexuální praktiky , jako třeba fist fucking, to mu šlo asi nejlíp, jinak měl vlastní „vercajk“ hodně malej, takže asi proto,nejzajímavější bylo, že před tím a mezi tím hodinu-dvě meditovali v takový modrobílý místnosti při svíčkách s takovou dost starou babkou která možná byla v transu a možná spala. Hrozně mě zajímá spojení meditace a sexu, ale mám strach, že kdybych vlezl do nějaké sekty, tak by tam nebyla zdravtní kontrola, nebo jsou i bezpečný skupiny?

Jenik říká:

skoda ze divek ktere maji rady sex je tak malo

petmk říká:

Jenik: Nesouhlasím s tebou. Je pravda, že se chovají jako kdyby sex neexistoval, ale když se uvolní a důvěřuje ti, tak stačí správný impuls a nestačíš se divit. Chce to jenom netlačit na pilu a dát si načas, něžně rozehřát… Nejde to uspěchat.

Jirka říká:

Jenik: Tak to jsi na omylu. Holky to mají rady a chcou to, jen se jim musí někdy trošku pomoct sváděním. Stačí chvilku a ze slušných a cudných žen se stávají neřestné dáblice.

Ivanhoe říká:

Na trhu byla kdysi kniha Tantra lásky – to je přesně ono. Ale vzhledem ke svý šedinám můžu říci, že milující se lidé spolu tyto extáze objeví jaksi samovolně, při svých experimentech – je to prostě v nás. Nesmí to být často a atmosféru je nutné budovat již od rána – po dohadech o tom, kdo měl psát s dětma ten úkol se těžko extáze dosahuje. Je to hold na nás, chlapech a navíc to vždy nevyjde (únava partnerky, stress, který prostě dnes z hlavy nevyžene…) Blyo by přímo chříchem nespestřit si títmo způsobem dovolenou, hlavně u moře nebo v horách – ideální!

Teeera říká:

Pavouk říká:

Zažil jsem opakovaně,moho potvrdit,že se jedná o nejkrásnější zážitky v životě.Smůla je,že to nejde s každou.

Petfriend říká:

Článek je dobrej. Ale když už tady mluvíte o t extázi o silnejch pocitech orgasmu atd, zkoušel tady někdo z vás sex se zvířátkama ? Je to super.

Iva říká:

článek je naprosto supr, autor to popsal tak úžasně, že se už nebudu bát dokončit tak nádherný akt. bohužel se s mým partnerem vidíme příliš málo, takže jsme skutečně nadržení jak zvířata a o nějaké relaxaci nemůže být řeč, ale věřím, že se vše jednou podaří…

Kotě říká:

Ten článek dokonale popisuje, co prožívám se svým partnerem, i když ne pokaždé. Je pravda, že partnera musíme dokonale poznat, abychom mohli takové rozkoše dosáhnout. A to je pak bomba!

E. říká:

Skoro mě to rozplakalo ;o)

Katka říká:

Je zvlastni, ze dokazal nekdo popsat to, co se mi temer podarilo zazit. Nikdy jsem vsak nemela odvahu dotahnout to do konce, nebot jsem se bala toho, co by mohlo prijit. Ted uz vim, ze se nemusim bat, snad se to povede!

Martin říká:

Perfektni. Dekuji autorovi. Mam strasnou chut to zkusit, ale moje laska je ted daleko, tak az za tyden. :)