Homosexualita je psychická nemoc

Tak přesně toto tvrzení se nám snažila před vánoci, vpašovat do hlav vyučující v hodině práva. Asi doufala, že už jsme tak oblbnutí atmosférou nadcházejících Vánoc, že tuto myšlenku vezmeme za svou. Naštěstí se tak nestalo, a výše uvedené tvrzení se samozřejmě, nejen mě, ale i několika mým spolužákům hrubě nelíbilo a tak naše vyučující po menší slovní výměně názorů musela konstatovat, že je asi holt ze starší školy a proto má v některých věcech zastaralé názory, čímž chtěla diplomaticky naznačit, že její tvrzení o homosexualitě asi nebude pravdivé :) V dané vyučovací hodině, kdy témamatem bylo rodinné právo, se samozřejmě k homosexualitě zabrousilo v rámci registrovaného partnerství, a pro mě bylo příjemné zjištění, že se v naší třídě (cca 30 lidí) našel pouze jeden homofob, zbytek proti registrovanému partnerství nic nenamítal (s právem homosexuálů na děti, to už tak jednoznačné nebylo). Pak si ale kladu otázku, kdo schválení zákona o registrovaném partnerství ve sněmovně brzdí? Já vím, asi lidé, kteří jsou podobně jako naše paní profesorka ze staré školy. Škoda.