Jak napsat článek

Snahou je, aby autor psal čistý text, který je běžně čitelný a používal značky, které jsou i v nezformátovaném textu pochopitelné. Text nesmí obsahovat žádné HTML značky. Tento text se pak může zformátovat do jakéhokoliv formátu ať už HTML, XHTML, RTF, PDF atd.

Aby toto bylo možné, je třeba dodržovat jednoduchá pravidla se kterými Vás seznámím. Tato pravidla jsou dána značkovacím jazykem Texy!, který zde používáme a jehož syntaxe je stručně popsána v článku Rady pro psaní.

Ještě než začnu musím upozornit, že není možné používat klávesu [Enter] neuváženě. Nechávejte text aby se zalamoval sám. Několik mezer za sebou se vždy zobrazí jako jedna mezera. Volné řádky se nezobrazí vůbec.

Zvýraznění textu

Zvýrazňování textu je velmi důležité. Nesmí se to přehánět, ale zvýraznění slov, které mají v textu větší význam, pomáhá čtenářům a vyhledávacím strojům v orientaci v textu.

Základním zvýrazněním je tučný text, který uděláte uzavřením textu mezi dvojité hvězdičky **důležitý text**. Podobně můžete upozornit čtenáře textem psaným kurzívou (nakloněný text), který uzavřete mezi hvězdičky: *zvýrazněný text*.

V žádném případě se nesnažte zdůrazňovat text nebo psát nadpisy rozestupem ( R o z e s t o u p e n ý t e x t ) a nebo VELKÝMI PÍSMENY. Snižuje se tak možnost vyhledávání a zrovna zdůrazněný text je při vyhledáváni velmi důležitý.

Interní odkazy a vyhledávání

Pokud víte, že některé slovo je ve slovníku a nebo je to název jiného článku, můžete jej označit k vyhledávání tím, že ho uzavřete mezi dvojité závorky: [[text k hledání v rámci serveru]]. Text se pak zobrazí jako odkaz: . Server se takový text pokusí najít mezi články, následně ve slovníku a pokud neuspěje označí jej jako řetězec pro vyhledávání v prámci celého serveru. V tištěné formě se takto označený text zobrazí jako podtržený.

Vzhledem k tomu, že vyhledávaná slova bývají většinou v prvním pádu, je dobré i zdůrazněný text mít v prvním pádu a také v obvyklém slovním spojení. Při označení slova pro vyhledávání je to dokonce nutné. Pokud to není možné a v textu se objeví spojení například análním sexem, dejte za něj hledaný text do závorky v prvním pádu třeba takto (viz. <a href=„/tema/analni-sex“ rel=„tag“ title=„Asi je všeobecně známé, jak probíhá . Ale víte, že může být velmi příjemný i pro ženu? Nebo třeba to, že sexuální orientace nijak nesouvisí s tím, jestli se muži líbí dráždění konečníku? A že se nejlépe stimuluje právě skrz konečník? Zadek je vůbec z pohledu sexuality zajímavé místo a stojí za to mu věnovat trochu pozornosti, i když zrovna neplánujete do něj cokoliv zasouvat…“>anální sex).

Nadpisy

Nadpisy jsou v textu velmi důležité. Mají nepochybně vyšší důležitost než zvýrazněný text. Věnujte proto nadpisům dostatek pozornosti. Opět se snažte držet slova v prvním pádu. Nadpisy jsou definovány jako nový řádek, který začíná rovnítky. Počet rovnítek určuje úroveň nadpisu. Čtyři rovnítka jsou nejdůležitější nadpisy a jedno rovnítko ty nejméně důležité. Jméno nadpisu je mezi rovnítky uzavřeno.

Můžete odlišit až pět úrovní nadpisů. Nejvyšší je jméno článku, ale pozor jméno článku má přímo své políčko, takže není mezi rovnítkami. Tomu věnujte extra důležitost. Slova by měla být za každou cenu v prvním pádu a měla by být stručná a výstižná. Nadpis by také neměl být příliš dlouhý, protože by se zalamoval.

V žádném případě není možné přeskakovat úrovně nadpisů. Například se Vám může stát, že chcete udělat jen malý nadpis (asi tak velikosti třetí úrovně), ale nikde v textu jste nepoužili nadpis druhé úrovně. Správně musíte použít nadpis druhé úrovně, protože je na řadě. Pokud vám připadá, že text nemá takovou důležitost zvýrazněte ho jinak (viz. odstavec Zvýraznění textu).

Seznamy

I seznamy mají velkou důležitost protože výrazně zlepší atraktivitu textu pro čtenáře. Nečíslované seznamy se píší tak, že na začátku řádku dáte pomlčku a mezeru a pak napíšete text. Číslované seznamy stejně jen místo pomlčky dáte číslici a tečku. Takto napsaný seznam neoddělený prázdnými řádky se pak správně zobrazí. Seznamy lze do sebe vnořovat a různě kombinovat.

Např.

HIV se přenáší třemi způsoby:

 1. krevní cestou.
  1. HIV kontaminovanou krví, nebo krevními deriváty.
  2. společným používáním jehel, stříkaček, event. roztoku drogy u injekčních uživatelů drog.
  3. při krvavých sexuálních praktikách.
 2. pohlavním stykem.
  • spermatem, vaginálním sekretem při homo- i heterosexuálním styku.
 3. z matky na dítě.
  • vertikální přenos (antenatálně, perinatálně, ev. mateřským mlékem)

Odkazy

Odkazy jsou snad nejjednodušší. Stačí napsat adresu (URL) do textu a ona se automaticky převede na klikací odkaz. Tak například: www.google.com. Odkazy začínejte buď www a nebo http:// a o dlouhé odkazy nemějte obavu – budou zkráceny (např. http://directory.google.com/…t/Sexualita/).

Pokud chcete dát odkazu jméno, napište jej jméno do uvozovek pak napište dvojtečku a za ni adresu. Asi takto: „Vyhledávač Google“;http://www.google.com) a zobrazí se takto: Vyhledávač Google.

Obrázky

Obrázky musíte na server nejprve nahrát podobně jako když zakládáte nový článek nebo si vybrat z již existujících obrázků. Pak musíte zjistit název souboru obrázku (kliknete na něj pravým tlačítkem a dáte Vlastnosti) a jeho název pak použijete. V příkladu předpokládáme, že obrázek má název: nazev-souboru.gif

Obrázek zarovnaný na střed:

[* nazev-souboru.gif .(popis toho co je na obrázku) *]

Obrázek zarovnaný doprava:

[* nazev-souboru.gif .(popis toho co je na obrázku) >]

Obrázek zarovnaný doleva:

[* nazev-souboru.gif .(popis toho co je na obrázku) <]

Více najdete v článku: .

Tagy: