Je šíření pornografie po Internetu trestné?

Víte vlastně, co je to pornografie, případně jaké její formy jsou již právně postižitelné a jaké nikoli? Pokud ne, přečtěte si tento článek na http://www.lupa.cz/clanek.php3?…, měl by Vám na mnohé odpovědět.