Jiný kraj, jiný mrav - vězení za video s domácím sexem uniklé na internet

Ke 3 a půl roku ve vězení a pokutě v přepočtu 444 000 korun byl včera odsouzen populární indonéský zpěvák Irham. Pokud se ptáte proč, tak za to, že na internet pronikly videozáznamy, na kterých souložil se svými přítelkyněmi. Irham před soudem tvrdil, že nahrávky byly zcizeny a na internet se dostaly bez jeho vědomí. Podle soudce však zpěvák neudělal nic, aby jejich šíření na internetu zabránil. Irham je tak první celebritou, která se dostala do křížku s přísným indonéským zákonem proti šíření pornografie, který před 3 roky vstoupil v platnost. Zpěvákovi hrozilo dle něj až 12 let ve vězení.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

Anonym říká:

když někdo něco ukradne, tak to ODCIZÍ, ne ZCIZÍ!

bublina říká:

Zcizit, odcizit a ukrást jsou všechno synonyma a znamenají totéž :-)

To jen právníci a jejich řiťolezci používají slovo zcizit v jiném významu než všichni normální lidi. Naštěstí to už i autorům zákonů došlo a v nových zněních zákonů se slovo zcizit nevyskytuje :-)

patacek (věk: 52) říká:

Ano, je pravdou, že v běžné mluvě a vnímání se nečiní rozdíl ve významu slov „zcizit“ a „odcizit“. Asi nemá cenu se proti tomu bouřit, jazyk se vyvíji a není to jediný případ, kdy dochází k posunu ve významu slova. Leč původní význam slova „zcizit“ je skutečně vědomě, dobrovolně se něčeho vzdát ve prospěch jiného (ať již za úplatu, či z jiného důvodu). Nejedná se tedy pouze o právnický kapric. Přesto zejména při studiu starších textů je nutno míti toto na paměti, neboť jinak nutně musí dojít ke špatnému pochopení významu textu.

bublina říká:

Jsem líná sem něco vypisovat, tak nejdřív odkaz, kde je řečeno to podstatné a s čím se ztotožňuji:

http://nase-rec.ujc.cas.cz/archiv.php?…

A pak jen malý komentář k větě „Leč původní význam slova „zcizit“ je skutečně vědomě, dobrovolně se něčeho vzdát ve prospěch jiného (ať již za úplatu, či z jiného důvodu).“

Myslím, že nemáte pravdu, protože význam slov se někdy mírně posunuje a někdy se může i zcela otočit, jindy se různé významy stírají. Zcizit i odcizit se používá v různém kontextu (viz. třeba korpus) a vždy se jedná o změnu (něčeho) ve vztahu k někomu jinému (cizímu). Odcizit se mohou i lidé navzájem :-) Jeden druhému je ukradený :-) A to slovo zcizit (zcizovat) se vždy vyskytuje v kontextu že něco změní vlastníka a ne vždy musí jít rozpoznat, jestli jde o změnu podle práva, nebo protiprávně. To striktní rozlišení rozdílu změny vlastníka „podle práva“(zcizit) a „protiprávně“(odcizit) má na svědomí Karel Jaromír Erben, když překládal do češtiny německé právní předpisy.