Každá třetí až čtvrtá česká dívka byla sexuálně zneužita

Takový je závěr nejnovější studie Sexuologického ústavu, dle které zažije v dětství nějakou formu sexuálního zneužívání každá třetí až čtvrtá dívka a každý pátý až sedmý chlapec. K jejich prvnímu sexuálnímu zneužití přitom dochází nejčastěji kolem šestého roku dítěte, bohužel celá jedna třetina sexuálně zneužívaných dětí je dokonce mladších šesti let. Je dobré však připomenout, že sexuologové označují pojmem zneužití nejen přímý fyzický kontakt, ale i slovní sexuální obtěžování. Dalším smutným zjištěním dané studie je, že největší nebezpečí dětem v ČR hrozí doma. Zejména u dívek totiž platí, že tím, kdo je týrá, bývá zpravidla někdo z rodiny, většinou otec nebo bratr. O výsledcích studie informovaly včerejší Lidové noviny v článku Výzkum o násilí na dětech: každá třetí až čtvrtá dívka byla sexuálně zneužita.