Líbání vzniklo údajně z očichávání

Berlín – Odkud se vzalo líbání? Německá vědkyně Ingelore Ebberfeldová tvrdí, že se vyvinulo z toho, jak se zvířata navzájem očichávala. Když se pak předchůdce člověka naučil vzpřímenému postoji, obrátil svoji pozornost k horním partiím těla. Ať už jde o zdvořilé políbení ruky, o eskymácký zvyk tření nosů namísto polibku nebo o francouzský polibek, jenž je podle Ebberfeldové symbolem pohlavního aktu, všechny tyto projevy mají prý původ ve stejném vzorci chování v dávné minulosti. Ebberfeldová ve své studii nazvané Historie vášnivých polibků zároveň odmítá názory ostatních myslitelů, neboť podle ní dostatečně nevysvětlují druhovou rozmanitost polibků v různých společnostech.