Masturbace a masturbační fantazie českých žen

Pokud jste žena, můžete se zúčastnit výzkumu, který provádí Lenka Tichotová v rámci své diplomové práce na katedře psychologie FF UK. Jeho výsledky mají odborníkům zprostředkovat zatím málo prozkoumané údaje o masturbaci českých žen a o jejich masturbačních fantaziích.

V budoucnu by práce mohla přispět k léčbě sexuálních dysfunkcí. Vedoucím diplomové práce je Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., psycholog Sexuologického ústavu 1.LF UK a VFN.

Dotazník najdete na této adrese: http://www.vyplnto.cz/…ceskych-zen/

Ještě připomínám, že dotazník je určen pouze pro ženy!