Milují především sebe

Já, já, jenom já… Lidé trpící narcistickou poruchou osobnosti se soustřeďují především na sebe, o ostatní se příliš nestarají. Při hledání zaměstnání mívají úspěch, jako rodiče či partneři však často selhávají.

Narcisté se cítí nadřazení, jsou přehnaně sebejistí, dovedou až agresivně prosazovat vlastní zájmy. Často bývají fascinováni svým zjevem a očekávají, že i druzí je budou považovat za mimořádně okouzlující.

S nelibostí také snášejí výtky ostatních. Sami naopak své okolí přehnaně kritizují.

Paní Husa a pan Páv se budou brát

Prastará bajka popisuje sňatek paní Husy a pana Páva: Oddávající úředník je překvapen, že tak nesourodý pár touží po společné cestě životem a udiveně se snoubenců ptá, zda je všechno v pořádku. Pan Páv mu rozvážně odpoví: ˝Má žena a já mě šíleně milujeme.˝ Narcisté, k nimž pan Páv patří, se i ke svým nejbližším chovají chladně, zpravidla neprožívají hluboké vztahy a jen omezeně se dovedou vcítit do druhých.

˝Lidé trpící patologickou narcistickou poruchou mají dokonce narušený vztah k morálním hodnotám, protože je pro ně rozhodující jejich vlastní úspěch. Domnívají se, že chování, které není zakázané, je povolené,˝ vysvětluje PhDr. Michael Šebek, CSc., psycholog a psychoanalytik z 2. lékařské fakulty UK.

Schopnost obracet se sám k sobě pozitivně a s láskou je předpokladem šťastného a naplněného života. Zdravá sebedůvěra, sebeúcta a sebevědomí představují podstatné součásti stabilní osobnosti. ˝Jestliže je však potřeba lásky, obdivu a uznání chorobně vystupňovaná, trpí dotyčný narcistickou poruchou osobnosti,˝ vysvětluje psychoterapeutka a psychiatrička MUDr. Helena Kuželková.

Také opačný extrém, nedostatek sebelásky a pocity méněcennosti, patří mezi narcistické poruchy.

Proč se lidé stávají narcisty? Roli hrají dědičnost, výchova a další vlivy. Člověk, který v dětství dostatečně nepocítil lásku rodičů, se v dospělosti často chová narcisticky.

Podle terapeuta Heinze-Petera Röhra, autora knihy nazvané Narcismus – vnitřní žalář, však mohou dítě hluboce ranit i další blízké osoby. Jeho tvrzení dokládá případ paní K.

˝S ní si nemusíte hrát, ona není vaše sestra!˝ řekla kdysi babička jejím nevlastním sourozencům. Dívka však její slova zaslechla a pomyslela si: ˝Já vám ještě ukážu!˝ Celý život se pak snažila všemožně předstihnout své nevlastní sourozence.

Nejprve slavila úspěchy ve škole, později se jí dařilo i v zaměstnání. Vzala si muže, jehož čekala slibná kariéra. Paní K. převyšovala své sourozence množstvím majetku i sociálním postavením. Navenek úspěšná a spokojená žena se však ve skutečnosti trápila. Vnitřní prázdnotu se snažila otupovat alkoholem.

Narcistické sklony se ale nemusí projevit až v dospělosti. Někdy už i tři či čtyři roky staré dítě dokáže ovládat celou rodinu. Neustále vyžaduje pozornost a zájem rodičů. Po příchodu návštěvy například s radostí přednese básničku, pak čeká obdivná slova.

Pokud narcistickou poruchou osobnosti trpí rodiče, chtějí, aby dítě bylo nejkrásnější, nejzdatnější nebo třeba nejchytřejší. Výsledky jejich snah jsou však často neradostné. Netolerují dítěti, když se cítí slabé. (Strach ze slabosti je také nejtypičtějším strachem narcistů.)

Zhlížel se ve studánce

  • Nymfa Echo se podle řeckého mýtu zamilovala do mladíka Narcise. Protože ji však bohyně Héra zbavila řeči, nemohla Narcisovi vyznat lásku. Ten ji odmítl a ona zemřela žalem. Zůstal po ní jen slabý hlas, který bloudí po horách jako ozvěna. Bohové chtěli Narcise za jeho bezcitné chování potrestat. Zařídili proto, aby se zamiloval do svého obrazu. Když Narcis jednoho dne spatřil svůj obličej na hladině studánky, vášnivě se do něj zamiloval a odmítl se hnout z místa. Zemřel touhou a proměnil se v narcis – v květinu, která roste na březích potoků a studánek.

Pomočování a neurotické poruchy syna či dcery přivedly například v 60. letech do ordinací psychologů řadu rodičů ˝tenisových dětí˝. Otcové či matky toužili, aby jejich potomek vynikl v tehdy oblíbeném sportu. Neuvědomovali si však, že jednostranná intenzivní zátěž může dítě poškodit.

Rodičovský narcismus ale může i prospívat. Slibná kariéra často čeká talentované dítě s narcistickými rysy, pokud ho v jeho snažení podporuje podobně ˝postižený˝ otec či matka.

Soustředěnost na vlastní osobu se často ˝probouzí˝ a maximalizuje, až když se dotyčný stane slavným. Mnoho ˝postižených˝ tak najdeme mezi herci, zpěváky i politiky.

Dokonalý pacient

˝Narcistickými poruchami osobnosti trpí mnoho lidí. Do ordinace psychologa či psychoterapeuta je však většinou přivádí jiný, avšak s narcismem související problém. Třeba neurotická porucha, potíže v partnerských vztazích či různé závislosti,˝ podotýká doktor Šebek.

Třeba pan S., o němž se v knize Narcismus – vnitřní žalář zmiňuje Heinz-Peter Röhr, skončil v protialkoholní léčebně. Obchodní zástupce větší firmy, který přišel kvůli opilosti několikrát o řidičský průkaz, se chtěl zbavit své závislosti.

Během léčení na klinice se choval jako dokonalý pacient, byl velice vstřícný. Jeho přátelský a příjemný přístup měl však v sobě cosi manipulativního. Terapeut zjistil, že pan S. odešel od manželky kvůli nové partnerce. Cítil však, že i tento vztah omezuje jeho svobodu. Později se ukázalo, že pokud začínají být vazby mezi partnery užší, vyhledává pan S. jinou ženu. Není totiž schopen udržovat hlubší vztah.

Řada lidí, u nichž se objevila narcistická porucha osobnosti, však žije celkem spokojeně. Narcismus je pro ně někdy dokonce výhodný.

Vysoký výkon a vzorné chování vyžadují od dětí školou povinných jejich učitelé. Své svěřence tak vlastně nutí, aby se chovali jako narcisté.

Také celá řada firem upřednostňuje především sebejisté, dravé, iniciativní a úspěšné zaměstnance. Například schopnost navazovat hluboké citové vztahy však budoucího zaměstnavatele příliš nezajímá. Člověka s narcistickou poruchou osobnosti tak dnes často čeká slibná kariéra.

Neupravená holčička není hezká

A jak se liší narcistická porucha u mužů a u žen? Soustředění na tělesnou krásu a péči o zevnějšek je typické především pro ženy. ˝Narcisté-muži se spíše snaží agresivně prosazovat a zaměřují se na výkon a moc. Pro obě pohlaví je konečným cílem společenský úspěch, obdiv a případná sláva,˝ říká doktor Šebek.

Příčinou odlišností může být rozdílný přístup k výchově chlapců a dívek. Rodiče často říkají synům, že nemají projevovat slabost, nehodí se například, aby plakali. Od dívek zase rodiče třeba požadují, aby si neušpinily šatečky. Neupravená holčička není podle nich hezká.

Jak se chovají narcisté

Jestliže lidé ve vašem okolí splňují alespoň pět podmínek, můžete je povazovat za narcisty.

  • na kritiku reagují vztekem či studem, nebo ji vnímají jako ponížení
  • využívají mezilidské vztahy k tomu, aby s pomocí druhých dosáhli vlastních cílů
  • před ostatními přehánějí vlastní schopnosti a nadání, očekávají, že se jim podaří vzbudit pozornost
  • neumí se dostatečně vcítit do druhých, jsou například překvapeni, když jejich vážně nemocný přítel odřekne plánované setkání
  • domnívají se, že jejich problémy jsou jedinečné a že jim jen velmi málo lidí dokáže porozumět
  • neustále se zabývají představami o neomezeném úspěchu, moci, lesku, kráse nebo ideální lásce
  • mají vysoké nároky, domnívají se například, že se nemusejí postavit do fronty jako ostatní, že budou mít přednost
  • neustále vyžadují pozornost a obdiv okolí, komplimenty je vždy potěší
  • jejich nitro zaměstnávají pocity závisti

pramen: Heinz-Peter Röhr: Narcismus – vnitřní žalář

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

fakewar říká:

Z narcistů se mi dělá zle! Udělají všechno, aby se dostali na vrchol, i kdyby měli jít přes mrtvoly. Ano, jsou průbojní a schopní, ale vůbec se neohlíží na okolí a když má někdo vážný problém, vůbec nejsou schopni vám s ním pomoci. Já mám spolužáka narcistu, je to nechutný člověk, který musí mít vždycky pravdu a pro něj jsi někdo podřadný. Vůbec se nebojí použít síly (zkuste se postavit někomu, kdo váží přes sto kilo). Ale existuje i opačná skupina lidí, kteří dají přednost okolí, ale takových lidí je málo a hledají se špatně, avšak není lepšího člověka, než jsou oni. Umí se vcítit do vašich problémů a rádi vám pomohou. Už jste někdy na takového člověka narazili?

daggy24 říká:

stany: Citově si s tebou zahrává,citově tě vydírá,manipuluje s tebou.Necháváš se jím ovládat,máš ho ráda,protože on to tak chce,udělá a naslibuje ti cokoliv,abys mu odpustila prohřešky a slitovala se nad ním. Nenech si takovým člověkem zničit život! Já už toho dost zažila,můžeš mi napsat do místní pošty.

stany říká:

Jen to potřebuji někomu napsat… Žiju s narcistou a je to horší, než peklo… Ubližuje mi psychicky, podvádí mě od samého začátku, ale pořád mě prosí o odpuštění a ať mu pomohu. Začátek byl úžasný, snažil se seč mohl, aby mě dostal. A teď? Ztratil samozřejmě mou důvěru a znovu a znovu porušuje vše, na čem jsme se dohodli. Chodí sice k psychologovi, ale zatím žádná změna. Ano, na nikom jim nezáleží, nedokážou se vcítit, nemají vůbec empatie. Ale rozbrečí ho film, kde sedí někdo na vozíčku. Ve skutečném světě však soucit nemají. Pokud ano, tak jen pár vteřin a jdou dál. Lžou, slibují, ubližují a před okolím hrají divadlo. K lidem jsou tzv. pseudosrdeční, udělali by pro druhé vše, ale jen proto, aby si o nich ostatní mysleli, jak jsou skvělí. Někdy má stavy, kdy vůbec nevnímá a je docela prázdný. Vím, že za to sám nemůže, ale je těžké to chápat stále dokola. Chce vážný vztah, protože mu vadí, že je promiskuitní, ale neuvědomuje si, že vážný vztah on prostě nedokáže udržet a zvládnout. Nakonec jsem to já, kdo má problémy… Miluji ho, protože byl na začátku tak skvělý a prostě mě dostal. Je těžké se teď najednou odmilovat, co s tím?

Hua říká:

tyjo!sice pozdě, aale přece – wd iI Dietrich mají rechta!

petmk říká:

Dietrich: Řekni tohle bojí kamarádce, které právě krachlo manželství s narcistou právě kvůli tomu, že měl patent na rozum a všechno muselo být podle něj. Utrhne ti varlata až u krku…

Dietrich říká:

Zajimavé narcismus odpovídá na nejvetsi vůdce vsech dob v dejinach lidstva :D rozhodne bych to tedy nepokladal ze negativni lidskou vlastnost, myslim ze kazdy chce mít moc a idealni zití , kazdy chce byt dokonaly a ti kdo rikaji , ze ne , lzou bud sami sobe , anebo ve sve vlastni neuprimnosti lzou ostatnim …

bublina říká:

dizzy2: Zkus se zeptat v jine diskusi. Pokud milujes sam sebe, jsi se svym telem bezvyhradne spokojeny – takze zbytecna otazka :-)

dizzy2 říká:

o kolik muze za rok porust penis?

WD říká:

Narcis ale nemiluje sebe. Naopak, sám sebe nemá rád. Miluje představu svého dokonalého já. A tuto představu musí celý život dohánět. Ale nikdy jí nedožene. Protože se se sebou nikdy nesmíří. Nikdy se nedokáže „milovat“(myslím zdravý vnitřní vztah k sobě) tak jak je. Přesně podle modelu podmíněné rodičovské lásky. „Mám tě rád/a protože…“ To co se tady píše je pohled zvenku. Lidé s narcistickou poruchou osobnosti prožívají uvnitř docela peklo

bublina říká:

Zuziiik: Kazdy v sobe ma kus nejake uchylky, jde o to aby byly vyvazene. Clovek, ktery nemam rad sebe asi neni normalni, ale jde o to mit se rad, ale byt si vedom svych chyb, sve nedokonalosti a pripustit, ze v necem muze byt nekdo jiny lepsi.

Zuziiik říká:

Tak nevím, ale z toho co tu píšete jsem uznala, že jsem narcista no … :)) … rozhodně to je zajímavý :))

petmk říká:

bublina: Ten egoismus je hodně podobný. Narcismus je zamilovanost sám do sebe, egoismus vnímám spíš jako stav, kdy člověk není sice zamilovaný do sebe, ale nesnese kritiku a má chorobný strach z toho, že by mohla vyjít na světlo jeho nedokonalost a proto dělá všechno tak, aby se to nestalo. Vypadá to stejně, rozdíl bude nejspíš jenom tam uvnitř.

petmk říká:

Pokračování ze Takové téma zde není

…Bohové potrestali Narcise tím, že se zamiloval sám do sebe… Zamiloval se, znáte to? Když se člověk zamiluje, tak ten milovaný človíček je pro něj nejkrásnější, i když je to třeba do holky, která je samej beďar a chybí ji přední zuby. Nemusel být proto fyzicky dokonalý (a ani přitažlibvý), aby sám sebe viděl jako toho nejkrásnějšího. To samý je to i s intelektem – všechno, co myloaná osůbka vypustí z pusy je tak nádherný a smysluplný… No a teď si představte, že se zamilujete sami do sebe. Sami sobě připadáte jako ti nejdokonalejší, nejkrásnější, nejchytřejší a kdoví co ještě… V případě našich politiků je to evidentní. Je jasný, že na svých místech jsou ne kvůli občanům, ale proto, aby si dokázali, že to zvládnou, aby byli v médiiích, aby s o nich mluvilo a aby si mohli dokazovat, že oni jsou ti nejlepší. Pokud se narcista stane politikem, tak na prvním místě je politik sám, na druhým jeho pochlebovači, na třetím ti, na kterých se dá něco získat, na čtvrtým občani, kteří s ním souhlasí, pak dlouho nic a pak až normální lidi. To by si měl uvědomit každý, kdo by snad chtěl volit takový politiky, jako je Dr. D. R. Nejde mu o voliče, ale o jeho ego.

Mimochodem, Jirka Paroubek prohlásil, že bude kandidovat na prezidenta ČR a zdůvodnil to tím, že prezidentem může být jenom nejchytřejší, nejpoctivější a nejspravedlivější politik a nejoblíbenější osobnost. Co vy na to, není tohle jeden z příznaků zamilovanosti sám do sebe?

bublina říká:

Pokracovani z Holení dámského pohlaví:

OK. Uznavam sve mylne predstavy o narcismu. Doslo zde zrejme k posunu vyznamu, protoze ma predstava vychazela z te mytologicke predlohy. V psychologickem podani doslo k zanedbani fyzicke krasy a posunu do obecnejsi roviny. Pak by me zajimalo jak je to s egoismem ve vztahu k narcismu. Jestli je tam rozdil v intenzite projevu nebo se nekde prekryvaji (kde) nebo se lisi (v cem).

Anonym říká:

Petmk:Já jen že toho kluka dosti znam v ničem jinem sem ho ještě neviděl jestli je nějakej vyznavač modrejch a bilech uniforem fakt nevim nikdy nic neřikal ale je dosti chytrej to jo..

Anonym říká:

petmk říká:

Adam: Hele, já o něm vím jenom to, co na sobě nosí. Představ si, že potkáváš řekněme v autobuse slečnu, která má vždyckyminisukni. Poznáš jenom podle too, co ji k tomu vede? Jestli exhibicionismus, nebo si spravuje sebevědomí představou, že se chlapi nebudou dívat na její (doměle) malý prsa, křivý nos…, ale na nohy? Za tím může být cokoliv a nepoznáš to, dokud nepoznáš i mysl toho člověka.

Adam říká:

Nebo třeba že si představuje tu uniformu jako práci ktera mu nejde nebo ji cche dosahnout tak ho uspokojuje klidně i ten odev?

Adam říká:

petmk: Já jen spíše chci vědět jestli ten člověk tim dava něco najevo nebo jen že ho to uspokojuje v tom chodit…??

petmk říká:

Adam: Tak to by ti řekl možná psycholog po rozhovoru s ním… Může to být totiž prakticky cokoliv…

Adam říká:

Mužu se prosím zeptat co znamená když normalní kluk chodi oblíkanej v tmavě a svetle modrych košilovejch iniformach? Je to nějaká neduvěra že si v sobě nevěří že je malá osobnost nebo tak něco??

Lea říká:

Co dělat, když jsou partneři oba narcisté?? Mám neblahý dojem, že je můj partner narcista a o sobě to již vím z toho, co jsem si zde přečetla… Je to dost kruté, jelikož se někdy dokážeme dobu prohádat… Oba jsme silné osobnosti… On je ale víc prosazující se co se týče prac. schopností apod. Co myslíte, má to šanci?!? Já bych ráda, ale jsme si tak podobní až mě je z toho špatně:))

Exitus říká:

Exitus říká:

Anonym:Nejsem odborník,ale narcista to není.Spíš to vypadá na transvestitu.

Anonym říká:

Kdo by mi prosím mohl poradit? Je narcista ten,který schovává dámské spodní prádlo a pak si je myslím obléká,protože si v něm dělá otvor pro penis?Jedná se o muže.Díky.

Martin říká:

Tyhle veci sedi dost i na me. Ohledne toho dotazu jak jednat, to je velice jednoduche, neupozornujte, ze jste dobri pokud mozno vubec nemluvte o sobe a mate vystarano.

Sam z vlastni zkusenosti musim rict, ze jsem ochotny priznat, ze je nekdo lepsi nez ja, ale nejsem schopny to od nikoho vzit.

Ohledne reseni narcismu, myslim, ze nejlip karty odkryje zivot. Problem je v tom, ze to trva urcity cas, a po tom zjistite, bohuzel ze opravdu jste dost dobri.

Ja jsem se napriklad z tohodle uplne dostal a jsem zase spatky kde jsem. Prijal jsem to, ze jsem jako ostatni, zdeprimovany, zlikvidovany a po roce tohodle nazoru stacilo, aby prislo 10 blbcu, kteri me vratili nazpatek.

Staci fakt zmena prostredi, kdyz narcista je mezi chytrejsimi a schopnejsimi lidmy, tak ty problemy nema, nedej nekdo, aby byly vsichni kolem nej blbejsi.

petmk říká:

Tak tohle přesně sedí na jednoho našeho šéfa. Kdo nedělá na 130%, ten u něho nemá šanci, protože On chce být nejlepší mistr ze všech. Když udělal posledně chybu a upozornil jsem ho, řekl, že příště mě rozbije hubu a zbavil mě prémií na půl roku. Je snad hezčí příklad?

Noname říká:

Sokolik: Je fakt ze muj spolupracovnik je cistokrevnej narcista, ma to po otci, cas od casu se s nim da vcelku slusne pokecat, ale fakt jen nekdy. Na to uz sem taky prisel ze ho nezmenim. A atakovat ho zpet nema cenu protoze se to vraci v dvakrat vetsi mire. Dikybohu ze ja narcista nejsem. Horsi je ze on si to sam nechce pripustit, je naprosto pevne presvedcenej ze on je z cele pracovni skupiny nejlepsi a ze ostatni jsou povl ackoli tomu vysledky nenasvedcuji, ale patri mezi nejlepsi. A rozhodne ho nijak a nicim nepresvedci o opaku. Je to holt tezky. Verim ze takovy lide sem byli poslani aby nas zivot nebyl tak fadni.

ZbyněkS říká:

To NONAME : Já to znám z rodiny, a to si piš, že dobře, a nejlepší obranou je útok. Jestli Tě někdo v práci sere, tak běž raději pryč, protože Tě ten člověk přivede k šílenství. Nesnaž se ho nijak změnit, protože to nevede k úspěchu.Jestli je ten člověk opravdu narcistou, pomohou jenom odborníci.Zatím

ZbyněkS říká:

Ahoj, zdravím Vás všechny z klubu ON – opuštění narcisté. Jsem narcista a nevím, co s tím dělat. Můj otec je narcista taky a je fakt, že z toho, kým jsem a jak se chovám, mám dost velké problémy v osobním životě.Fakt je to hnus, ale dělám něco proto, abych to zlepšil, ale je to těžké. Jestli máš podobné problémy, tak napiš. Rád Tě u nás v klubu uvítám. Tak zatím ppappa .

Noname říká:

Zajimalo by me, jak by se melo s takovymi lidmi jednat bez vaznejsi ujmy, napr. musite s takovym clovekem ac neradi spolupracovat. Da se to nejak vubec lecit?

Karlsberg1 říká:

Nechte Klause Klausem, zjistil jsem že já jsem Narcista!

Klaus V. říká:

Já ? Proč já ? Já se přece v sobě nevzhlížím, ale to vy lidi nikdy nepochopíte.

Petr říká:

tak hlavne aby „pan narcisu“ neskoncil na hrade :))

Beruska říká:

A nám toho pána dneska dávali za vzor narcismu na přednášce psychologie… Holt je to nejslavnější narcis v zemi, marná sláva… :-)))

Taky Petr říká:

Hehe, musím se přiznat, že ten samý pán mne také napadl během čtení textu. Čím to asi bude?

Petr říká:

nevim co by na to rekl odbornik ale pripada me ze touto poruchou trpi vaclav klaus?