Mládež chce líbací zóny

KALKATA – S žádostí o vytvoření městských zón, v nichž by mladí lidé mohli vyjadřovat vůči sobě něžné city, dvořit se druhému pohlaví a kde by nebylo zakázáno líbání na veřejnosti, se obrátila na primátora indické Kalkaty nejvlivnější mládežnická organizace tohoto velkoměsta. Žádost podepsalo již přes 1400 mladých lidí. V těchto tzv. zónách lásky by městská policie tolerovala a nepokutovala mladé páry, které se mazlí či líbají, což přísné indické zákony jinak všude zakazují. „Problém mládeže sice chápu velmi dobře, ale vymezení podobných zón nepříchází v úvahu. Vedlo by to k úpadku morálky,“ reagoval primátor Subrata Mucherdží. Učinil však i vstřícný krok a svým nařízením povolil, aby se ve vymezených alejích mohli mladí kdykoli procházet ruku v ruce, objímat se a na lavičkách i políbit.