Nad výstavou sexu se rděl i pornografický král

MECHELEN – Šest exponátů z výstavy „Porno z celého světa“ zabavila policie v belgickém městě Mechelen, protože si na jejich přemrštěnou nemravnost stěžoval i belgický samozvaný král pornografie. Pornografický král, který si říká Dennis Black Magic, byl prý upřímně zahanbený, když zjistil, že má vystoupit na výstavě, jejíž obsah připadá přehnaný dokonce i jemu. Policie tedy po jeho upozornění zasáhla a sporné exponáty zabavila. Ovšem Belgičané se teď mohou právem ptát, jak dalece fundovaný jejich „král nemravností“ vlastně je – mezi zabavenými materiály totiž byly i domácí videonahrávky pořízené mechelenskou „laickou“ veřejností…