Nesouměrní lidé jsou žárlivější

Nesymetričtí lidé jsou častěji žárlivými milenci. K tomu dospěl podle časopisu New Scientist kanadský badatel William Brown, když u padesáti zkoumaných mužů a žen porovnal velikost obou nohou, rukou, uší a prstů a pak je požádal, aby vyplnili dotazník, který zjišťoval jejich žárlivost. Většina lidí je do jisté míry nesouměrná. Předešlé studie ukázaly, že osoby, které jsou souměrnější, bývají obvykle zdravější, plodnější a jsou považovány za přitažlivější, napsal časopis.