Potrat, interrupce a nežádoucí těhotenství

Může se stát, že při vší opatrnosti (i když většinou spíše z neopatrnosti) přijde člověk, zpravidla tedy žena, či dívka do jiného stavu a z toho, či onoho důvodu se ještě nechce, či nemůže, stát matkou a rozhodne se proto pro umělé přerušení těhotenství, neboli interrupci. Důvody bývají různé. Na rozdíl od minulosti, kdy se jednalo spíše o mladé začínající dívky, je dnes, díky široce rozšířené antikoncepci, typickou žadatelkou o interrupci žena se dvěma, či třemi dětmi na mateřské dovolené. Co tedy konkrétně dělat, když se rozhodnete k přerušení těhotenství?

Interrupce – jak na to?

Především je nutno o interrupci požádat u svého ošetřujícího gynekologa. Pokud jste tedy ještě nikdy na gynekologii nebyla, vězte, že registrace probíhá prakticky stejně, jako u obvodního lékaře nebo u zubaře. Gynekologa je možno naslepo nahmátnout v telefonním seznamu, může vám ho doporučit někdo známý nebo přímo obvodní lékař a pak tam zbývá jenom zajít a přihlásit se. Gynekolog se zeptá na základní osobní údaje, eventuelně rovnou provede vstupní prohlídku. Bude se ptát na poslední menstruaci, výtoky a tak podobně. Zeptá se i na to, jestli jste v posledním půlroce neměla interrupci. Nikde se to neověřuje, takže to jde zamlčet, ale podle zákona by se neměla v kratším intervalu provádět. Pokud je vám do patnácti let, tak při sepisování žádosti počítejte s tím, že lékař je povinen hlásit podezření z pohlavního zneužívání. Pokud by byl na vině kamarád, kterému ještě nebylo patnáct nebo by to byl na sebe ochoten vzít, kvalifikuje se to jako dětské hrátky, jinak musí pachatel počítat s trestním stíháním. Do šestnácti let je navíc třeba k interrupci souhlas rodičů. Od šestnácti si už o přerušení těhotenství můžete rozhodnout sama, ale pokud vám není alespoň osmnáct, zákon ukládá povinnost po provedeném výkonu informovat rodiče, nikdo ale v tomto období nemá právo vyžadovat jejich souhlas předem, i když se to v některých nemocnicích neví. Na druhé straně, vzhledem k tomu, že není přesně jasné, jestli provedený výkon má hlásit ošetřující gynekolog nebo nemocnice, je i v závislosti na místních zvycích, určitá šance, že to nakonec nenahlásí nikdo, ovšem počítat se s tím moc nedá, každopádně vaše povinnost to není. Pokud je vám víc jak osmnáct, není už do toho nikomu nic a to včetně otce, ať je k vám v jakémkoli rodinném poměru. Jestli vás při čtení těchto řádků napadlo vše zařídit na jméno a zdravotní pojištění starší kamarádky vězte, že sice teoreticky to možné je, ale lékaři se ve své praxi setkávají s lidmi a pokud nejste dobrá herečka, dokážou poznat, že něco tajíte. Navíc byste riskovala vy i ochotná kamarádka obvinění z podvodu.

Interrupce – podmínky pro zákrok

Po sepsání žádosti vás gynekolog pošle k praktickému lékaři nebo k internistovi k předoperačnímu vyšetření. Jsou však i místa, kde se toto vyšetření nepožaduje. Potom je potřeba si domluvit v nemocnici termín zákroku. Zároveň tady zřejmě dostanete složenku k zaplacení celého výkonu. Ceny se liší v závislosti na nemocnici a délce těhotenství. Musíte počítat s cenou mezi 1500,– a 4000,–, dvě až tři stovky může stát i výše uvedené předoperační vyšetření. Do šestého týdne se provádí takzvaná miniinterrupce (odsátí děložní sliznice), která je šetrnější a pohybuje se spíše u té dolní hranice, mezi šestý a dvanáctým týdnem se provádí klasická kyretáž a je spíše potřeba počítat s horní hranicí. Obecně na interrupci čím dříve, tím lépe, zdravotně i cenově. Po dvanáctém týdnu je přerušení těhotenství zákonem povoleno jen ze zdravotních důvodů. Jsou známy případy, kdy pacientka po dvanáctém týdnu opakovaně tvrdila, že pokud jí zákrok nebude povolen, spáchá sebevraždu a indikace nakonec byla z psychiatrických důvodů. Ovšem záznam z psychiatrie by vám nemusel zrovna prospět například při žádosti o zbrojní průkaz nebo u některých náročnějších zaměstnání, kde je vyžadována zdravotní a psychická způsobilost.

Vlastní interrupce

Na zákrok je potřeba přijít zpravidla ráno a hlavně nalačno. Zákon sice ukládá interrupce provádět v mírném omámení, ale v praxi je zpravidla používána celková anestézie, takže všechno zaspíte. Dospíte na dospávacím pokoji a večer můžete obvykle domů. Dostanete neschopenku nebo omluvenku do školy, ale co se dělo konkrétně, do toho zaměstnavateli, ani panu učiteli nic není.

Po interrupci

Po interrupci je potřeba z hygienických důvodů se vyhnout sexu (pokud to opravdu nejde jinak tak alespoň použít prezervativ), koupání a podobně a to alespoň na 6 týdnů bez ohledu zda šlo o miniinterrupci nebo interrupci klasickou. Správně provedená interrupce je celkem jednoduchý zákrok bez komplikací. Většina problémů, kterými se dnes moralisté snaží strašit vzniká právě ze zánětů při nedodržení výše uvedených pravidel. Vlézt při menstruaci do rybníka a ještě bez tampónu je pro případné další těhotenství nebezpečnější, než dobře provedená interrupce.

Závěr

Nakonec bych ještě rád napsal, že přesto, že interrupce je poměrně jednoduchá, pořád je lepší brát dvacet let moderní hormonální antikoncepční prostředky, která ještě mívají mnohé pozitivní účinky (pro přírodu je jednotlivé ženské tělo jen spotřební materiál, důležité je pro ni přežití druhu, takže je to možná nepřirozené, ale pro vás coby jednotlivce zpravidla pozitivní) než jít jednou na interrupci.

Závěrem vám chci popřát, abyste informace z tohoto článku nikdy nepotřebovaly.


Informace pro diskutující: Tato diskuse neslouží ke zjištění, zda (ne)jste těhotná. K tomu účelu prosím využijte články a dotazy v tématu  .

Dotazy mimo téma budeme nuceni přesunout nebo smazat.

Děkujeme.

Redakce.

Komentáře

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „OK“.

bublina říká:

Na tom kdy končí lidský život se většina vědců (lékařů, psychologů, filosofů, … i právníků, ale to nejsou lidé) bez problému shodne. Za konec je považována smrt mozku – vymizení jeho elektrické aktivity.

Metox říká:

To máš jistě pravdu, ale i z této definice se vymykají občasné případy lidí v komatu, u kterých je vědomí pryč, ale tělo stále funguje, mozek je částečně nenapravitelně poškozen, ale některé jeho části jsou stále funkční. Z toho pak vznikají ty kontroverzní situace zda dotyčnou osobu odpojit od přístrojů či nechat dlouhá léta uměle udržovat v činnosti. Význam mozkové smrti nebyl brán v úvahu vždy. V dřívějších dobách se brala kritéria jako zástava dechu či srdce, což bylo později na základě nových poznatků medicíny překonáno. Není vyloučeno, že v budoucnu se vlivem vývoje vědeckého poznání definice smrti opět poněkud změní či posune, i když osobně mi to přijde nepředstavitelné, to ovšem dřívějším lidem mohlo připadat taky.

petmk říká:

Mozek je jako ukazatel ideální hned ze tří důvodů.

 1. Je citlivý a snadno se poškodí, takže cokoliv se na něm projeví v řádově minutách až desítkách minut. Díky této rychlosti se jeho sledováním dá detekovat smrt prakticky okamžitě a díky tomu jsou možný transplantace.
 2. Mozek se nedokáže regenerovat a poškození jeho části bývá definitivní, takže se dá vyloučit pozdější samovolná náprava stavu.
 3. Mozek řídí všechno, včetně vnitřních orgánů. Řídí krevní oběh, dýchání, tělesnou teplotu… Když ho vyřadíš, tělo přestane fungovat a nemůže žít.

Pro určení smrti je důležitá evolučně nejstarší část mozku, kmen mozkový. V něm jsou právě ty pro život rozhodující reflexy. Když přestane fungovat, nefunguje nic a nedá se to opravit. Poškození jiné části mozku tě sice omezí a patrně bude mít vážný trvalý následky, ale vnitřnosti pojedou dál.

bublina říká:

No jasne, psala jsem jak je to ted, driv o el. aktivite mozku nikdo nemel ani tuseni :-)

A s tim castecnym poskozenim je to problem, je par prikladu, kdy prezili lidi i jen s pulkou mozku a jsou schopni normalne zit.

petmk říká:

Zajímavý blud. Jak jsi na to přišla?

Takže logicky

 1. pokus:
  • Podle Bible nesmíš zabít člověka
  • Člověk se podle církve liší od člověka tím, že dokáže věřit v boha (jeden čas byli za zvířata považováni i kacíři).
  • Víra je záležitost toho, jak člověk vyhodnocuje svět
  • K vyhodnocení světa potřebuješ mozek
  • V okamžiku nemáš mozek

  → Když to nemá mozek, může se to zabít, protože to nemůže věřit v boha.

 2. pokus:
  • Člověk je mnohobuněčný organismus
  • V okamžiku splynutí vajíčka a spermie se jedná o jedinou buňku
  • Tato buňka ani v tom okamžiku nemá genetickou informaci, protože DNA ze spermie je teprve na cestě k jádru a ještě nezačal proces párování chromozomů

  → Nemá to tělo člověka, nemá to genom člověka, není to tedy člověk, ale pořád jenom pro církev bezcenný vajíčko.

 3. pokus:
  • 2/3 vajíček nepřežijí dobu od početí do zahnízdění
  • Jestliže tomu tak je, patrně oplodněný vajíčko není taková cennost, jak by se podle tvé víry k člověku hodilo.
  • Bez ohledu na existenci nebo existenci boha, tenhle fakt si člověk nevymyslel.

  → Z pohledu vývoje se v té chvíli určitě nejedná o člověka, ale jenom o pokus o jeho vznik

Mám pokračovat?

ElenaJakub říká:

Mezi všemi zločiny, které může člověk páchat proti životu, má právě úmyslný potrat zvláštní znaky, které z něho činí přestoupení zvláště závažné a opovrženíhodné. Druhý vatikánský koncil ho spolu s vraždou dítěte nazývá „hanebným zločinem“[54].

Dnes však se ve svědomí mnoha lidí chápání závažnosti tohoto zla pomalu zastírá. To, že v myšlení lidí, jejich chování i zákonech je potrat akceptován, je výmluvným dokladem velmi nebezpečné morální krize, z které pramení stále obtížnější rozlišování toho, co je dobro a co zlo, a to i v případě, že se jedná o základní právo na život. V této tak těžké situaci je nyní třeba více než jindy vůle k odvaze pohlédnout pravdě do očí a nazývat věci pravými jmény, nedělat jakkoliv výhodné kompromisy a nepokoušet se klamat sami sebe. O stejné věcí hovoří i nyní ostrá výtka proroka: „Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kdo považují tmu za světlo a světlo za tmu“ (Iz 5,20). Také v případě potratu se dnes setkáváme s jakýmsi dvojznačným vyjadřováním, jako je např. „přerušení těhotenství“, které směřuje k tomu, aby se skryla pravdivá podstata věci a ve vědomí lidí zmenšila její závažnost. Již tento způsob vyjadřování je zároveň znamením znepokojeného svědomí. A přece žádné slovo nemůže změnit pravdu o věci: úmyslný potrat, jakkoliv provedený, je vědomé a dobrovolné přímé zabití člověka v prvních okamžicích jeho života, v období mezi jeho početím a narozením.

Anonym říká:

Podotýkám, že ve vatikánském koncilu jsou samí chlapi a navíc chlapi, kteří se vzdali sexuálního života – tudíž jsou to nepochybně ti praví (zasvěcení) kdo by měli rozhodovat o tom co dělat v případě neplánovaného těhotenství. Nepochybuju že by se jejich názor změnil kdyby si prožili těhotenství a několika porod… já jsem si to prožila a mohu říct že je to hodně náročné (a to jsem měla poměrně pohodové těhotenství a lehký a rychlý porod) i když jde o plánované dítě a za ruku vás při tom drží váš milující manžel. A porodem to teprve začíná… Je to v první řadě žena, které se to týká, kdo by se měl svobodně sám za sebe rozhotnout (koneckonců je to její zdraví a její život co riskuje).

Anonym říká:

Ale embrio není člověk ??? Je to jen buňka, až od 3 měsíce těhotenství, se z embria stává plod. Myslím si, že kdyby Bůh nechtěl aby k potratům docházelo, tak by k nim vůbec nedocházelo a taky si myslím, že je to každé ženy jen její věc a ta musí uvažovat podle svého vědomí a svědomí.

daggy24 říká:

Máš trochu zkreslený pohled na vývoj lidského zárodku. Embryo není do 3.měsíce jedna buňka a pak najednou plod.

Mj. dnes již se lidským plodem nazývá od 2.měsíce (8.týdne), jelikož nabývá lidské podoby. Většina interupcí, co se dnes provádí,jsou tzv. miniinterrupce, které se provádí do 8.týdne. Je to šetrnější pro ženu i nevyvinuté embryo, které ještě necítí bolest.

Miniinterrupce a interrupce je pořád lepší než mrtvé novorozeně v popelnici. No a i v době babyboxů není snadné pro ženu trpět při nechtěném těhotenství, je to velká zátěž fyzická i psychická, pokud si to dítě nepřála a nemá podmínky se o něj postarat, není jistě lehké nosit 9 měsíců v sobě potomka a pak ho jednoduše odložit do babyboxu…anebo těhotenství skrývat dokáže málokterá žena před okolím a dát pak dítě tajně k adopci.

Těhotenství může ženu také vyřadit z pracovního procesu a mohla by přijít o práci, která ji živí a kterou by jako svobodná matka po mateřské těžko znovu sháněla. A to je fakt, je hospodářská krize a spousta podniků zkrachovalo, pracuje se v nich na směny anebo od 6hod ráno, no nic pro svobodnou matku…

Jo a neobviňujte ženy za to, že nechtěně otěhotněly, za to můžou nadržení chlapi, kteří ženy ujišťují, že se nic nestane, protože si dají pozor, a ženy jim věří, protože je muži ujišťují o své lásce. Anebo se jim prostě stane nehoda, že selže antikoncepce.

V nejhorším případě jsou ženy znásilněné, a být těhotná po znásilnění, to může vést až k těžkému duševnímu traumatu anebo onemocnění ženy, která by byla nucena náboženskými fanatiky, aby si plod násilníka ponechala a porodila.

OverLord říká:

Ja osobne vidím církev ako dosť povrchnú organizáciu…na jednej strane je zásadne proti potratom a antikoncepcii všeobecne,napríklad kondómom v Afrike,ktoré by určite viac pomáhali ako škodili…človek je nedokonalý so všetkými jeho slabosťami a to,čo učí církev je proste nezrealizovateľné a jasným príkladom sú kňazi,ktorí neodolajú pokušeniu a zneužijú deti…myslím,že církev by sa mala postarať aj o tieto veci a nie ich len ututlať a tváriť sa,že sa nič nestalo a namiesto toho stále len bojuje proti veterným mlynom…nikto nedokáže potlačiť svoju prirodzenosť,žiaden človek…Ak by církev presadzovala viac antikoncepciu,napríklad také kondómy,ktoré si môže dovoliť každý tak si osobne myslím,že by bolo omnoho menej potratov…predsa je logické že cesta nevedie potlačovaním následkov ale riešením pôvodu tých následkov…určite by bolo menšie zlo odporúčať kondómy namiesto zdržanlivosti,ktorú málokto vydrží,pretože je prirodzené sa rozmnožovať a človek túto túžbu nevie potlačiť…

Je jednoduchšie vysvetliť deťom v škole,že sex je o zodpovednosti a naučiť ich základy bezpečného sexu ? alebo sa tváriť,že nič také neexistuje a bojovať proti tomu ? pretože či už tomu veríš alebo nie,tie deti si to zistia aj inde ako v škole a čo bude horšie ? ak do toho pôjdú bez toho,aby vedeli o riziku a následkoch alebo ich o tom poučiť ?

inak súhlasím s petmkom že interupcia sa nedá posudzovať jednoducho,svet nie je čiernobiely aj keď si ho tak veľa ľudí a najmä katolíci a církev predstavuje.

ale samozrejme že budú existovať aj ľudia,ktorí sú moc pohodlní a sexuálne žijú,nezodpovedne a namiesto toho,aby prijali následky toho,čo si sami zavinili pôjdú na potrat…s tým ani ja nesúhlasím a bol by som proti…ale ako bolo spomenú,nie každý je taký

Ale o tom je církev,jednoducho si vlastnú chybu neprizná a ďalej bude hlásať tú svojú jedinú pravdu,ako keby církev vlastnila monopol na pravdu a nezastavia sa pred ničím…aj keď kôli tým ich bludom umierajú ľudia…A to,že banda panicov rozpráva o manželstve a sexe s ľuďmi a dokonca ich ešte poučuje je trochu úsmevné :-)

petmk říká:

Přestav si matku čtyř dětí, která je popátý těhotná a od posledního těhotenství se její zdravotní stav zhoršil tak, že by nemusela těhotenství přežít. Chce jít na potrat, aby přežila a mohla se starat o svoje děti a dát jim potřebnou péči. Ty jsi autorita, která potrat povoluje nebo zamítá. Zamítneš ho a matka zemře. Dokázala by ses podívat v den pohřbu těm pozůstalým do očí a obhájit fakt, že kdybys to nezamítla, dotyčná (matka, manželka, dcera,…) by žila?

Za sebe říkám, já bych to nezvládl a měl bych do smrti výčitky, že jsem jí vzal právo na život a jejím čtyřem dětem matku. A to je zrovna příklad, kdy se nedá svět rozdělit na dobro a zlo.

Vnímání světa je individuální. I vnímání dobra a zla. Jeden zákaz (zákon) nemůže postihnout všechny aspekty života. I zabití člověka se dá posuzovat různě, od vraždy přes ublížení na zdraví s následkem smrti z nedbalosti až po nutnou obranu. Posuzuje se to podle okolností činu.

Potraty u nás nejsou zakázaný, ale jsou regulovaný. Nikdo nemůže nutit ženu k potratu. Nikdo nemůže způsobit potrat bez souhlasu ženy. Je dáno, kdo může potrat provádět, do kdy jej může provádět a dokonce jsou i stanoveny metody provádění potratu tak, aby byl co nejšetrnější. Jsou argumenty zastánců potratů i jejich odpůrců a to, co máme tady, je kompromis, podložený lékařským výzkumem a názorem společnosti. Dělat se s tím dá jenom jedno, vychovávat lidi k zodpovědnosti a propagovat antikoncepci. Tím se sníží počet nechtěných těhotenství a klesna poptávka po potratech. Ostatně, uváděl jsem tady oficiální statistiku českýho statistickýho úřadu za poslední roky a je vidět, že s rozšířením antikoncepce a osvěty jejich počet prudce klesl. I bez represí. A když dojde k nejhoršímu, je pořád možnost řešit výjímečnou situaci v mezích zákona a bez trestního stíhání.

akire říká:

„Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem, kdo považují tmu za světlo a světlo za tmu“ …s toho soudím že církev jako taková se bude již brzo smažit v pekle B) Jinak v dnešní době věci zaškatulkovat do dvou skupina to zlé a dobré, mi přijde trochu černobílý, jelikož všechno má v sobě obojí, a neznám formu ryzího zla/dobra…ty snad jo? (abstraktní příklady typu bůh/satan prosím vynechme, to by nikam nevedlo bavit se o někom, koho existence je diskutabilní)

ElenaJakub říká:

Morální závažnost úmyslného potratu se objeví v celé své pravdě, když si uvědomíme, že se zde jedná o zabití člověka, a zvláště když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, které ho provázejí. Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný: není prostě možné označit jej za útočníka, natož útočníka nespravedlivého! Je slabý a bezbranný, dokonce tak, že je zbaven i té nejmenší možnosti obrany, kterou je prosebný nářek a pláč novorozence. Je zcela vydán ochraně a péči té, která jej nosí v lůně. A zatím ona sama, matka, se rozhodne a chce jeho zničení, ba dokonce ho sama uskuteční.

Je pravdou, že někdy rozhodnutí pro potrat přináší i samotné matce prudkou bolest a duševní otřes, protože úmysl zničit již počatý plod nevzniká někdy jen z pohnutek egoistických a sobeckých, ale spíše proto, že si přeje zachovat nějaké jiné důležité hodnoty, jako třeba vlastní zdraví nebo důstojné životní podmínky pro ostatní členy rodiny. Obává se toho, jaké životní podmínky by mělo dítě, které se má narodit, a proto se jí zdá lepší, aby se vůbec nenarodilo. Avšak tyto a podobné důvody, jakkoliv jsou závažné i dramatické, nemohou nikdy ospravedlnit úmyslné zabití nevinného člověka.


Tento text byl nakolpirovan s knihy Evangelium vitae, od Jana Pavla II.

Anonym říká:

Výborně. Koukám, že jsi sem ten text vložila ve chvíli, kdy jsem se rozhodovala o potratu. A šla jsem na něj. V té době jsem sama neměla co jíst, z čeho se šatit a z čeho platit dluhy. A nedostala jsem se do té situace vlastní zásluhou, jen nás prostě vyhodili z práce a i když jsem si po 3 měsících našla novou, následky ponesu ještě 5 let. Panu Janu Pavlovi bych dala do držky, kdyby ještě žil a kdybych měla tu možnost. Chtěla bych ho vidět, jak by se rozhodl on. Miminko jsem chtěla a i samo tělo a psychika se bránily. Jen by prostě nemělo co jíst, nebylo by na plenky a mohla bych ho nosit leda zabalené ve starém kabátě. A vzhledem k tomu, že mateřská a rodičovská jsou nižší než můj současný příjem, tak by se situace ještě zhoršila. Skvělé! Líbí se mi něco hodnotit od stolu, bez zkušeností, jen tak si plácat. Nebo snad někdo z církve má tu zkušenost? Asi stěží, že? Naštěstí, církev není jediná na světě a svoji autoritu už ztrácí. Jó, kdyby za mě zaplatili dluhy (+ koupili plenky, výbavičku atd.) a umožnili mému dítěti vyrůst ve zdraví, tak by tyto kecy dávaly smysl. Pokud si dobře pamatuji, celou dobu jsem jedla hlavně čínské polévky, kvůli ceně. Takže bych ho zabíjela už v zárodku. A mohu říct, že na potrat jsem jít nechtěla a doteď mě to mrzí, není den, kdy bych si na to nevzpomněla. Snažila jsem se vymyslet jakékoliv jiné východisko – ale prostě nebylo a není! A upozorňuji, že žiji ve stálém partnerském svazku, kdyby byly peníze na svatbu, tak jsem už vdaná. Jsem mladá, je mi 21. Pracuji, studuji dálkově vysokou školu. Takže ne, nenechala jsem se obskočit támhle někde za diskoškou. Kdyby se mi tato situace stala před 100 lety, tak potratím sama, nebo se to dítě nedožije prvních narozenin – zemřelo by na podvýživu a nemoci s tím spojené. A proto děkuji, že teď byla možnost se tomu vyhnout poměrně humánnějším způsobem.

daggy24 říká:

A bude to ještě horší. Na porodné dosáhne málokdo, sociální příplatek zmizí, stát prostě přestal motivovat inteligentní lidi, aby se množili.
Neplánované těhotenství se bude stále častěji řešit interrupcí, protože stát nebude finančně podporovat mladé rodiny.
Je mi smutno z toho, když vidím, jak prodavačky v supermarketu dřou od nevidím do nevidím za pár šupů, doma má jedna taková třeba nezaměstnaného chlapa, který dostal výpověď, protože jeho zaměstnavatel zkrachoval, mají 1 dítě a druhé už si asi těžko pořídí, když jim stát nepomůže…

Dřív si i nezaměstnaní pořizovali děti, protože se dalo i se sociálními příspěvky nějak přežít…

Dnes už je to dost bída, těhotná žena, na kterou se vykašle partner, anebo nebude schopen se o ni a o dítě postarat, bude mít těžké rozhodování…

Já se rozhodla ponechat si druhé dítě, i bez finanční podpory otce, (protože mít děti a dobře je vychovat je přínos pro člověka i společnost), protože mi stát slíbil pomoc v podobě porodného, slušného rodičovského příspěvku a dalších dávek.
Teď se zruší sociální příplatek, a zároveň mi klesne rodičák na nižší úroveň, tak nevím, jak budu přežívat dál na rodičovské.
A s prací to pro matku s malými dětmi taky není jednoduché…

Interrupce nejsou nic hezkého, ale je to řešení, jak se vypořádat s nečekaným těhotenstvím ve svízelné životní situaci.
Žádná antikoncepce není úplně 100%, někdy selhává i HA, tak buďme rády, že máme možnost se rozhodnout, jestli v těhotenství budeme pokračovat.

kadet říká:

Což je samozřejmě všechno pravda. Příliš si ale nepomůžeme, když si o tom budeme povídat na stránkách, věnovaných převážně sexu. Chce to ozvat se tam, kde nás bude lépe slyšet – když volby byly v tomoto směru neúčinné, vlastně protisměrné. Tedy v médiích, na ulicích, na veřejných shromážděních.

daggy24 říká:

No, já si nemyslím, že bych se hodila do politiky…
Nejsem moc průbojná…
Stát chce ušetřit, nepodpoří porodnost slušných lidí, no uvidíme, kam to povede…
Práce není ani pro lidi, co chtějí pracovat, a když, tak za mizernou almužnu…
Z nemocnic budou možná odcházet doktoři, tak to už bude vážně síla…
Na platy poslanců je dost peněz a na platy doktorů není?

Antikoncepce je mnohdy drahá a sex je oblíbenou zábavou chudých…
Jak to tedy dopadne?

kadet říká:

Pokud by platila ta předposlední věta, tak by to muselo vést k popolační explozi. Jenže antikoncepce je už na vysoké úrovni a bohužel i ti chudí si snadno spočítají, že je antikoncepce vyjde levněji než děti. Čili – současná „sociální“ politika = genocida.

petmk říká:

Ono to není až tak moc jednoduchý. Pro naši planetu je jenom dobře, že lidí ubývá. Ale bude míň lidí na živení důchodců. Ale s tím se nedá nic dělat…

kadet říká:

Mohu-li ještě chvíli pokračovat v tom Obrněném Transportéru – my tu mluvili konkrétně o socílní politice vlády ČR. Tu jsem měl namysly, když jsem ji označil za genocidu národa. Nikoliv o globálním trendu.

petmk říká:

Vláda ČR má nějakou politiku??? Odkdy? Určitě to nebude dýl, než 20 minut, jinak už by to bylo ve zprávách jako událost roku.

kadet říká:

akire říká:

Ne že by to už beztak nebylo OT a neže bych nějak víc sledoval vaši politiku, ale veřejný mínění mluví za vše, zkuste přijít bydlet sem na SR a divte se ;-)

Mlok říká:

Hlavně, že inteligenti co by bez bohatýho tatínka neprolezli střední teď maj měsíční příjem 200 000Kč a vymejšlej, jak ještě víc vydělávat a nás okrádat o peníze…Tady slečna studuje vysokou školu a myslím, že si šáhla na dno…Klobouk dolů :)..Kdyby už zminovaní inteligenti upustili těch pár tisícovek za měsíc a zapojili mozek tak už nám sem mohla psát spokojená maminka…Nejsem rasista, ale musíte všichni uznat, že dost berou i romský spoluobčané a taky moc všichni dobře víme co dovedou udělat za spoušť a je jim to málo…Jsou, ale i takový co chtějí pracovat, dodržovat zákony a proti těm asi nikdo nic nemá :) Dobrou zm+nou pro stát byli asi státní maturity, které by do teď udělal každý mlok…Je pravda, že z toho mám trochu trému, ale mám ještě 4 roky na to se na ní připravit… Zdravím váženého Jiříka Parou_ka a Mirečka Topo_ánka :) Kluci jste jedničky :-*

bublina říká:

Je zabíjen člověk, který sotva začal žít, a nemůže tedy existovat nikdo, kdo by byl více nevinný…

Je zabíjen plod, embryo, nikoliv clovek. A žít ještě nezačal, ještě se ani nenarodil a hlavně ještě ani nebyl pokřtěn.

Po celou dobu křesťanství, možná s výjimkou posledních několika desetiletí, byla vysoká úmrtnost novorozenců (chudoba, nedostatečná lékřská péče, …) a pokud se nepletu, tak dokud nebylo dítě pokřtěno, odmítala je církev pohřbít v posvěcené půdě, nahlížela na ně jako na pohany a teprve po křtu je uznala za rovnocenné lidi. Takže mnoho staletí církvi nezáleželo ani na novorozencích a teprve v posledních pár desetiletích se najednou zajímá i o děti nenarozené? To je tak pokrytecké! To nevidíš co se celá staletí dělo? A téhle sobecké pokrytecké organizaci, která hájí jen své sobecké zájmy a překrucuje vlastní zákony (SZ i NZ) podle toho co se jí kdy hodí, té věříš? Považuješ její představitele za neomylné a nekriticky přejímáš jejich názory? Podívej se do historie, co hlásali před tisíci lety, co před sto lety, co před padesáti a co teď. Je to hnus, velebnosti!

Jirka (věk: 51) říká:

Ano ŘKC není biblická(křesťanská) již cca 1600 let. A v bibli je nazván Vatikán děvkou církve, dostane co si zaslouží…Ale toto není záležitost katolické církve. Potrat je nejodpornější vražda bezbraného člověka, nezáleží na velikosti. Lidský život začíná totiž početím.....

bublina říká:

A za kterou církev ty kopeš? Ať víme, která je ta pravá :-)

kadet říká:

Kde je konkrétně v Písmu psáno, že život začíná početím? Že již embrio má duši?

Jirka říká:

Ve SZ, kdo hledá najde…Jinak embryo má hlavně ducha…nepleť si ducha s duší. Člověk je duch, duše a tělo…

bublina říká:

„nepleť si ducha s duší. Člověk je duch, duše a tělo“

:-)))

Měl by ses pečlivěji věnovat studiu bible, máš v tom pěkný zmatek. Podle bible (SZ) je člověk duší (duše ve významu živého tvora). Duše zemře při oddělení ducha od těla, není nijak výjimečná, jako duše jsou ve SZ označovány i zvířata :-) Je to jen spojení těla (prachu, neživé hmoty) a ducha (dechu, životní energie, toho co oživuje mrtvé tělo).

Takže jsi to napsal špatně, protože to je tak, že živý člověk (nebo jiný živý tvor) je duše. A tak se skládá z hmotného těla a nehmotného ducha, který jej oživuje.

Diskuse s nevzdělanci, kteří se snaží poučovat, je utrpením :-)

kadet říká:

Něco takového tvrdili již staří Egypťani. Ale u křesťanů je mi to opravdu novinkou.

Ale očekávám od vás, že mi ve SZ najdete, na co jsem se ptal. Já v Písmu nejsem tak sběhlý, takže to najít neumím. A kdo hledá najde není argument. Bůh vás nepochválí za tu lenost a neochotu důsledně hájit Písmo svaté. Asi nejste z těch, kteří by šli pro pravdu Boží i na hranici.

mathe říká:

přesně tak :) za chvíli budou odsuzovat lidi co nemají děti že nedarovali život a tím pádem to je vražda…

petmk říká:

Citování papeže je akt zoufalství.

Papež je (tenhle byl) člověk z masa a kostí. Na svou pozici se nedostal proto, že by byl existoval bůh, na proto, že by reprezentoval boha. Papežem se stal jenom proto, že ho zvolili, samozřejmě lidi. Z několika kandidátů. I když si to možná nepřipouštíš, taková volba je vždycky výběrem osoby, která vadí nejmíň lidem.

Volba člověka neudělá ani lepšího, ani neomylnýho (ani když ho volí vyvolení – viz např. Václav Narcis Klaus). Nestal se ani vševědoucím, ani nesmrtelným.

Jeho názor v diskusi má stejnou cenu, jako názor kohokoliv dalšího. Nemůže se opřít ani o racionální argumenty, ani o praktickou zkušenost (celibát). V katolické diskusi se na základě dogmatismu je možná autoritou, ale na tomto serveru je váha jeho názoru mezi 13letým školákem a 17letým panicem.

Máš-li k tématu co říct, používej vlastní názory a formuluj je svými slovy. Chceš-li citovat autoritu, nechť je ta autorita větší, než jsi ty sama.

akire říká:

protože úmysl zničit již počatý plod nevzniká někdy jen z pohnutek egoistických a sobeckých -nevzniká někdy? Dobře čtu? Kolim prosímtě znáš žen, co se rozhodli jít na potrat ze sobeckých a egoistických důvodů? Resp. můžeš prosímtě uvést o jaké důvody to vlastně jde? Jinak jestli má tahle debata udržovat alespoň nejakou úroveň, bylo by vhodný kdybys začala psát i jiný názory a argumenty, než ty, co papouškuješ pořád dokola.

bublina říká:

To neni klicova otazka – dulezita je eticka otazka. Kdo a kdy ma pravo rozhodovat o svem zivote.

Zakazem interupci vezmes zene pravo rozhodovat o svem zivote a o zivote svych deti.

Priroda se chova racionalne, protoze to tak tvuj buh zaridil, aby byl zivot dlouhodobe udrzitelny. Pokud jsou v prirode spatne zivotni podminky (sucho, nedostatek potravy) zvireci matka po porodu sva mladata bez jakychkoliv vycitek sezere. Je to vyhodnejsi pro ni samotnou i pro cely zivocisny druh a prirodu, protoze v dobe nedostatku je jednodussi udrzet se pri zivote pro samotnou matku a pockat na priznivejsi podminky, kdy privede na svet nova mladata ktera preziji. Kdyby se v dobe nedostatku pokusila mladata odchovat, mohla by zemrit hlady nejen mladata ale i matka, protoze je pro ni vysilujici se o ne starat a krmit je.

Totez plati pro lidi, kde matka studujici nebo budujici si karieru odlozi porizeni si potomku na pozdejsi dobu a kdyby selhala antikoncepce, je jeji pravo jit na potrat, protoze je pro ni samotnou i pro lidstvo a spolecnost vyhodnejsi, kdyz nechtene dite neprivede na svet a pozdeji si poridi chtene deti, ktere dokaze lepe zaopatrit, bude je milovat a poskytne jim stabilni zazemi. Nechtene diote nebude milovano bude stradat citove i ekonomicky, matka nebude stastna, nebude proto ani ekonomicky dostatecne vykona, nebude stastne ani to nechtene dite a oba budou pro spolecnost pritezi misto prinosu.

Z hlediska nabozenske moralky je to mozna krute, ale takova je priroda a jeji zakony, takhle to buh zaridil, prestoze cirkev tvrdi neco jineho :-)

Jirka říká:

Bůh říká NEZAVRAŽDÍŠ(doslovný překlad) v desateru. Oháníš se Bohem a to, co tady čtu jsou výplody hyenismu tvého mozku…

bublina říká:

Co se ti nelíbí na racionalitě přírody, která se chová v souladu s Božím zákonem? Tvrdím o tom co je v desateru snad něco jiného než to co zdůrazňuješ? Ničím se neoháním, jen upozorňuji na zajímavé souvislosti. Když dojdou argumenty, obviníme oponenta z hyenismu :-))) Ó, jak etické jednání :-)))

ClanLord říká:

To kedy zacina zivot je diskutabilne rovnako napriklad existencia boha. Ja osobne povazujem zaciatok ludskeho zivota v case ked je plod schopny zivota mimo delohy matky. Takze v case ked sa mu vyvinu pluca. Pretoze pokial by niekto vybral 4 mesacni plod s delohy neprezil by t.j nieje to este (znova dodavam podla mojeho nazoru) zivot. Aj ked by povedzme nejaky 4–5 mesacny plod prezil narodenie. Sanca na jeho prezitie je prakticky nulova. Takze ludsky zivot podla mna zacina v dobe ked je schopne samostatne zit (chapat ako zit mimo delohy matky).

ElenaJakub říká:

Interupce sou nepřipustné. Je to válka vyhlašena nenarozeným dětem. Je to genocida. Každy človek može v sobe oběvit doro a interupce pochopit a odsoudit. Je zdrejme, že lidsky život vznika početím. Takže každy utok protí žívotu je nezakonný. V tomto tematu se scela jasně a neochvějně vyjadřilá Katolická i Pravoslavná cirkev. Kdýž bylá před staletím porušovana důstojnost práce dělníku, papež Lev XIII. ihned reagovaL svou encyklikou Rerum novarum. Nyní v teto době, kdy je velmí zavažně porušovano právo na žívot, cirkev opět propujčuje svoj hlas bezbranným a nenarozeným bytostem. Zesnulý služebník Jan Pavel II, reagoval v devadesatých létech světoznamou encyklikou Evangelium vitae, O žívotě, který je nedotknutelné dobro. Myšlenyk presentovane v teto encyklice jsou scela jasným dukazem proč hlasovat proi žívot a postavit se na stranu života.

Potrat je valka a válka je dobrodružství, s kterého není návratu.

Všechno dobre preje Elena.

Daveid95 říká:

Slečno Eleno

myslím si, že kdyby Bůh (jestli nějaký je, já sem nevěřící) pokud by chtěl aby žena na potrat nešla, tak by zařídil aby neotěhotněla, popř by seslal někoho kdo by jí to rozmluvil, vnukl ženě že to nesmí udělat a nebo by jinak svou , mocí ' zařídil aby se to nestalo.

Takže si myslím, že potraty vádí mnohem více ŘK církvi než , Bohovi '

Jinak můj osobní názor na interupci je takovej, že je to věcí potencionální matky jestli si věří že je schopna vychovávat a zabazpečit dítě. Jestli má v pořádku zdravotní stav. A na uvážení těchto hledisek by se měla rozhodnout.

jestli je intreupce nespravedlivá, tak mi řekni, jestli je Svět spravedlivej…?

Jirka říká:

Bůh sepsal mimo jiné i v desateru, co je jeho vůle s člověkem. A už Adamovi s Evou dal svobodnou vůli, zřeknout se Boha…podle toho taky svět vypadá, čím dál horší…Jinak Bůh mluví skrze lidské svědomí, někteří ho mají již totálně umlčené vlastní odporným jednáním – hříchem…Boží láska spočívá v tom, že dává člověku svobodu…Svůj vzkaz člověku nechal v bibli( např. evangelia): Neboť Bůh tak miloval svět, že poslal svého jediného Syna, aby žádný člověk nezahynul ale měl život věčný…Všeho do času jednou bude na kolenou před Bohem každý, dříve či později.

Anonym říká:

A od kdy vše co říká náboženství je správné, když opalovali ženy jako čarodějnice, lidi napichvali a kůly, války se vedou kvůli náboženství a te tvj slavný papež nosí zlaté tkaničky mezi tím co ěkteré děti (apř. v africe) umírají hlady. To je správné ve tvém náboženství? Ani Bibli nenapsal Bůh ale jen lidi, jak víš co Bůh chce a co nechce? Ty jsi s ním osobně mluvil/a? Pořád tady papouškuješ nějaké výroky papežů, ale i to jsou jen lidi, navíc lidi žijící v blahobytu. A proč teda lidi v církvi, kteří y měli dodržovat celibát znásiůňují a týrají? Vysvětlíš i tohle? Nebo zase napíšeš nějakou větu nějakého papeže, který o životě neví ani kulový ????

OverLord říká:

Ak znásilní nejaký delikvent ženu a tá otehotnie,podľa teba si má to dieťa radšej nechať ako ísť na potrat ? Ako myslíš,že tá žena bude vnímať dieťa,ktoré nechcela a bude jej pripomínať toho,kto ju znásilnil ?

Ak nejaká žena má nejaké problémy a nemôže porodiť dieťa bez toho,aby sama neprišla o život,prípadne je to dieťa nejakým spôsobom postihnuté…Každopádne,ty tu môžeš hovoriť ako dlho chceš o interupcii ale niektoré prípady sú zložitejšie a nemôžeš vedieť,ako sa zachová človek…obhajovať to tým,že za nás rozhoduje boh je dosť slabý argument pre niekoho,kto nevie rozmýšľať sám za seba a potrebuje byť manipulovaný inými

interupcia sa v niektorých prípadoch dá obhájiť a je podľa prípustná…ale v niektorých prípadoch je interupcia celkom zbytočná a ide o vlastnú pohodlnosť tej ženy,ktorá ju požaduje

jednoducho svet nie je čiernobiely a nemôžeš tvrdiť,že jedna vec je zlá,zatiaľ čo iná je dobrá

petmk říká:

Svět podle katolíků je černobílý. Mají v desateru „nezabiješ“, tak je podle nich zabíjení špatně a basta. Podle bible nesmí nikoho připravit o život. Ani nepřítele, kterýho mají mít rádi jako kohokoliv dalšího.

Ovšem v případě, že

 1. Člověk není katolík nebo má jiný názor než církev – v tomto případě upálení na hranici není zabití, ale odeslání k bohu, aby mu vysvětlil pravdu (inkvizice, Kostnický konsil…)
 2. Člověk je křesťan, ale ne katolík a snaží se rozšířit svou víru. V tom případě se nejedná o člověka, ale o vtělení satana a je nutno jej eliminovat (husitský války,…).
 3. Člověk je obyvatelem „svaté země“, ale není křesťan – v tomhle případě je to někdo, kdo se bohu hnusí a je tak dovoleno cokoliv. Bez ohledu na to, že by všemohoucí nikdy nedopustil dobytí svaté země, kdyby sám nechtěl (křižáci).
 4. Hrdelní tresty – odsouzenec je v pekle a je povinností církve zajistit, aby dál nehřešil a nebylo to pro něj u posledního soudu ještě horší.
 5. HIV/AIDS – kdo hřeší, nezaslouží slitování. Ani on, ani jeho blízcí, kteří jsou v tom jeho úletu nevinně.

Hlavní ale je, že odsuzují svobodnou volbu ženy v mezích zákona a označují za vraždu ukončení těhotenství ještě v době, kdy plod nemá nervovou soustavu a nic tak vnímat nemůže…

Jirka říká:

To není svobodná volby ženy, děti jsou nám propůjčeny Bohem a jsou tím nejvyšším darem od Boha.V desateru je správně NEZAVRAŽDÍŠ, nikoliv nezabiješ. Jestliže někdo bude ohrožovat moje děti se zbraní v ruce, mohu ho v zájmu jejich obrany zabít…Jinak jediná CESTA,PRAVDA A ŽIVOT JE P J K. Ale jinak dle mého názoru, tak jak studuji historii se z původní církve (do cca 350 – 400 let nlp), stala organizace,která se křesťanstvím pouze maskuje ale jinak přirovnání jako k farizejům , napovrch jako obílené hroby(nádhera chrámů) a uvnitř hnůj(totální morální rozklad)…

bublina říká:

„Jestliže někdo bude ohrožovat moje děti se zbraní v ruce, mohu ho v zájmu jejich obrany zabít…“ A tohle je kde v desateru?

A co když by toho kdo ohrožuje tvé děti poslal sám Bůh, aby vyzkoušel tvoji víru a bohabojnost, podobně jako zkoušel Joba? Tím, že toho posla zabiješ, porušíš desatero a před svým Bohem prohraješ – tím zabitím necháš ďábla zvítězit :-))) Hanba ti a věčné zatracení! :-)))

ElenaJakub říká:

Katolicka cirkev, její magisterium hlasa nasledujicí: Každy člověk je jedinečny, bez rozdilu vyznaní, socialního postavení, rasy. Každy člověk ma právo na život od početí, až do přírozené smrtí, přirozené, či náhodné. Svět to vidí přiliš strmě a bez hlubšího proskoumaní. Je to totíž o opravdové lasce. Žena se nemá prosazovat, jejím hklavním ukolem je mateřství, pokud byla k tomu povolana. Je to o darovaní se. To pravě hodně lidí neumí pochopit. Je to o opravdové lásce, která se daruje a nečeka že se vratí prospěch. Ja osobně neplanují další dete, ale pokud se stané, tak budeme radí. Sex nelze odtrhnout od plození. Existují přírozené metody, jak regulovat se socialních duvodu počet počatých dětí. Funguje to dobře. Nikdy bych nepolykala žadné pilule, které pusobí vedlejší učinky. Není k tomu ani duvod, protože lze si to vypočitat.

Antikoncepční pilulka je matkou šiření smrticiho víru HIV. Je to jiné zlo, než interupce, ale zlo pochazejicí se stejneho stromu. Pokud někdo užije pilulku, většinou neřeší jinou ochranu, nebere si kondom při flirtu. Citi falešnou jistotu. Pokud dojde s nakeho duvodu k těhotenství, omlouva sve svědomí maximalní snahou a často se přikloní k interupci. Pilulka dehonestuje mateřství.

Anonym říká:

írkev si může hlásat co chce a přesto to eznamená že je to správné. Já jsem věřící, ale né v náboženství, ale pouze v Boha. Celé náboženství je jen fraška

Metox říká:

Ano, každý člověk je jedinečný, má právo na život atd., s tím nelze než souhlasit. Počátek života je však kontroverzní záležitost. Ani s dnešními znalostmi se nedokážou odborníci jednoznačně shodnout. V Bibli pokud vím nic takového není striktně určeno. Akorát si církev vytváří svoje teorie a ty prosazuje za jediné správné. Podobně kontroverzní situace panuje v otázce konce života, např. problematika eutanasie. Žena není otrok co by měl mít nařízeno mateřství jako povinnost. Má svobodnou volbu zvolit si svou životní orientaci. Z mého pohledu je špatné fanatické prosazování jak kariéry, tak mateřství. Darování a oběť je hrozné propagandistické klišé. Podobné najdeme i u státní moci (podřízení se blahu národa a státu apod.). Všechno to akorát slouží ku prospěchu hrstky vládnoucích prasat. Vymýt lidem mozky a udělat z nich poslušné loutky, co bez váhání obětují svoje pohodlí, v krajním případě i život „vyšším zájmům“ zatímco papaláši si žijí jako prasata v žitě z ušetřených přebytků. Sex je jistě primárně a původně o plození, jenže u vyšších živočichů a obzvlášť u člověka dávno získal i jinou funkci (sociální kontakty, spojování vztahu, rekreace) a ta u lidí dokonce převažuje. Přirozené metody jsou děsné církevní klišé. Ve skutečnosti to zdaleka není tak jednoduché a neproblematické jak se tvrdí. O tomto tématu se zde v minulosti vícekrát diskutovalo, tak si najdi příslušné diskuze a argumenty v nich. Pokud odmítáš brát pilulky, nezapomeň na všechny ostatní medikamenty, taky jsou přeci nepřirozené a mají vedlejší účinky a zkus se léčit třeba bylinkama nebo modlitbou. HA že způsobuje HIV, tak to je další církevní úlet. Propaganda a překrucování faktů jak vyšité. Předtím než byla antikoncepce k dispozici snad lidi nesouložili nezodpovědně a neexistovaly epidemie pohlavních chorob? Spolehlivost HA je při běžném užívání podstatně větší než spolehlivost takzvaně přirozených metod. Takže před otázku neplánovaného těhotenství jsou častěji postaveni právě lidé praktikující PPR. Vzhledem k ideologii však pro ně interrupce nepřipadá v úvahu a psychologicky si to nakonec nějak zdůvodní, že původně nechtěné dítě začnou považovat za chtěné a boží vůli. Což ovšem výsledek patřičně zkresluje.

petmk říká:

Božíííčku lůžovoučkej, jak může někdo pohrdat takovým darem od stvořitele, jako je vlastní mozek!

Slyšela jsi někdy o tom, co je to biologická zbraň? Tyhle věci jsou zařazený mezi zbraně hromadnýho ničení a mezinárodně zakázaný. Fungují tak, že se mezi nepřátele rozpráší aerosol z bakterií a ty pak vyvolají smrtelný choroby. U vojáků, civilistů, kohokoliv v dosahu. Pokud chápeš úmrtí na chorobu, kterou získáš vinou někoho jinýho jako přirozenou smrt, v podstatě tím říkáš světu, že jsi pro používání biologických zbraní!

Zajímalo by mě, kolik žen v Africe nepoužije kondom proto, že berou HA, která stojí pětinásobek měsíčních příjmů tamní rodiny. A přesto nepoužívají kondomy. Proto, že jim to zakazují ti, ke komu mají důvěru – duchovní! Zneužít důvěru celých vesnic k tomu, aby se mezi ně rozšířila nemoc, která jim zkrátí život o několik desetiletí a znamená roky utrpení, to je pravá genocida. A páchá ji právě ŘK církev!

Kdybys měla syna a tíhnul k horolezectví, byla bys raděj, kdyby prostě porušil zákaz, lezl na skálu a zřítil se, nebo kdyby lezl se zajištěním a po uklouznutí zůstal viset na laně? Já osobně bych uvítal druhou možnost. poučil bych ho, aby se vždycky jistil, jinak že špatně skončí. to, co dělá farář v roli „otce“ je to, že zakáže lezení na skálu a ještě dodá, že záchranné lano je na nic, protože se mu obtočí kolem krku a oběsí jej, takže ho nemá používat.


Pokud někdo užije pilulku, většinou … – to myslíš vážně? Ty opravdu věříš tomu, že stačí užít jedu pilulku před nebo po sexu a neotěhotníš? Z které planety že jsi to spadla? Takovou antikoncepci v našem rozmnožovacím systému nevedeme. Když už chceš proti něčemu bojovat, aspoň si nastuduj, co to je a jak to funguje. Jinak ze sebe děláš víš co.