Sex chceme i v reklamě

Praha – Otrávenost z nadbytku reklamy v televizi, nesouhlas s reklamou na cigarety… v tom se Češi shodují se světem. Odlišnost se projevuje, když přijde řeč na téma sex a erotika. „Češi jsou výjimečně tolerantní a proti této tematice v reklamě velká část populace nic nemá. To je v porovnání se západní Evropou zvláštní a dlouhodobě se to nijak nemění,“ uvádí autorka průzkumu agentury Taylor Nelson Sofres Factum Jitka Vysekalová. Skoro sedmdesát procent z tisíce dotázaných respondentů nemá nic proti sexuálním a erotickým motivům v reklamě. Čtrnácti procentům se líbí, 22 procent ji toleruje a plná třetina erotické prvky v reklamě přijímá, pokud mají nějaký vztah k výrobku. „Militantní postoj ‚zakázat‘ zastává pouze devět procent populace,“ dodává Vysekalová.