Anorchismus

Vrozená vada, při které chybí obě varlata.