Caritas

Latinsky láska k bližnímu, protiklad pohlavní lásky (sexuality) a pohlavni smyslové rozkoše (erotiky).