Dědičnost

Přenos znaků a vlastností (včetně chorob) z jedince na jeho potomky. Dědičnost studuje genetika a podstatou dědičnosti jsou geny tvořené deoxyribonukleovou kyselinou (DNA), která je ve formě chromozomů uložena v jádře každé buňky, včetně pohlavních (vajíčka, spermie). Když tyto buňky splynou, vzniká nový jedincec s polovinou dědičné informace od každého z rodičů.

Související slovíčka: , ,