Fertilita

Synonyma: Plodnost

Plodnost ženy, vyjadřující počet potomků na 1 ženu (někdy zaměňováno s natalitou). Fertilmí žena = žena schopná porodit životaschopné dítě.

Související slovíčka: , , , ,