Genetické poradenství

Obor lékařské genetiky, který na základě studia rodokmenu (genealogie), znalosti dané choroby a její dědičnosti umožňuje stanovit riziko přenosu na potomka. V kombinaci s prenatální diagnostikou (t.j. vyšetřením plodu před narozením, např. amniocentézou) je možné zachytit onemocnění v časném stadiu těhotenství a zvážit případnou interrupci.

Související slovíčka: , , , ,