Kult plodnosti

Víra, jejímž základem byla spojitost mezi plodností Země a plodností ženy. Lidé, vyznávající tento kult věřili, že je třeba oplodnit Zemi, aby byla dobrá úroda, a za tímto účelem prováděli různé rituály, většinou spojené se sexem nebo s výronem semene.