Mitóza

Buněčné dělení, při němž z jedné buňky vznikají dvě buňky dceřiné se zcela stejnou dědičnou výbavu. Dochází k němu u vyšších organismů včetně člověka (s výjimkou pohlavních buněk, které vznikají meiózou).

Související slovíčka: ,